อัปเดตเมตาฟิลด์ลูกค้า

การดำเนินการอัปเดตเมตาฟิลด์ลูกค้าจะเพิ่มเมตาฟิลด์ไปยังลูกค้ารายที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานดังกล่าว หรืออัปเดตเมตาฟิลด์ที่มีอยู่แล้วในลูกค้ารายนั้นๆ

ช่อง

การดำเนินการอัปเดตเมตาฟิลด์ลูกค้ามีฟิลด์ดังต่อไปนี้

ฟิลด์ที่ใช้ในการดำเนินการอัปเดตเมตาฟิลด์ลูกค้า
ช่อง คำอธิบาย
เมตาฟิลด์ เนมสเปซ จำเป็นต้องมี เนมสเปซเมตาฟิลด์คือคอนเทนเนอร์สำหรับกลุ่มเมตาฟิลด์ การจัดกลุ่มเมตาฟิลด์ในเนมสเปซจะช่วยป้องกันไม่ให้เมตาฟิลด์ของคุณขัดแย้งกับเมตาฟิลด์อื่นๆ
คีย์ จำเป็นต้องมี คีย์คือตัวระบุสำหรับค่าเมตาฟิลด์
มูลค่า จำเป็นต้องมี ค่าคือข้อมูลที่จะได้รับการจัดเก็บในเมตาฟิลด์ โดยจะได้รับการจัดเก็บเป็นสตริงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเมตาฟิลด์ประเภทใด
ประเภท ประเภทของข้อมูลของค่าเมตาฟิลด์

ทริกเกอร์

การดำเนินการอัปเดตเมตาฟิลด์ลูกค้าจะมีฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป ฟิลด์ดังกล่าวคือ ID ลูกค้า ซึ่งจะระบุลูกค้ารายที่จะเพิ่มเมตาฟิลด์เข้าไป ทั้งนี้ ID ลูกค้าถูกกำหนดมาตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถใช้การดำเนินการอัปเดตเมตาฟิลด์ลูกค้าในขั้นตอนทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่เพิ่มเมตาฟิลด์ลูกค้าเมื่อมีการสร้างลูกค้าขึ้น

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะทำการเพิ่มเมตาฟิลด์ลูกค้าไปยังลูกค้ารายที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบอ็อบเจกต์อินพุตอินพุตเมตาฟิลด์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี