ลบลูกค้า

การดำเนินการ "ลบลูกค้า" จะลบลูกค้าออก

ทริกเกอร์

คุณสามารถใช้การดำเนินการลบลูกค้าในขั้นตอนการใช้งานที่มีการ "รับข้อมูลลูกค้า" หรือทริกเกอร์ใดๆ ที่มีลูกค้าอยู่ เช่น:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่ลบลูกค้าซึ่งไม่ได้ดำเนินการสั่งซื้อเกิน 5 ปี

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ลูกค้าที่อายุมากกว่า 5 ปีและผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการสั่งซื้อจะถูกลบออก

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนการลบลูกค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี