เก็บคำสั่งซื้อถาวร

การดำเนินการเก็บถาวรคำสั่งซื้อจะเป็นการเก็บถาวรคำสั่งซื้อที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานดังกล่าว

ทริกเกอร์

การดำเนินการเก็บคำสั่งซื้อถาวรจะมีฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป ฟิลด์ดังกล่าวคือ ID คำสั่งซื้อ ซึ่งจะระบุคำสั่งซื้อที่จะเก็บถาวร ทั้งนี้ ID คำสั่งซื้อถูกกำหนดมาตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถใช้การดำเนินการเก็บคำสั่งซื้อถาวรในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่จะจัดเก็บคำสั่งซื้อถาวรเมื่อได้รับการจัดการแล้ว

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะเก็บคำสั่งซื้อไว้ถาวรหลังจากได้รับการจัดการแล้ว

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการปิดคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี