รับข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากการสมัครใช้งาน

คุณสามารถใช้การดำเนินการ “รับข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากการสมัครใช้งาน” ในขั้นตอนการทำงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากการสมัครใช้งาน เพื่อดึงคำสั่งซื้อเหล่านั้นจากร้านค้าของคุณได้

การกำหนดค่า

ช่อง

การดำเนินการ “รับข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากการสมัครใช้งาน” จะมีช่องดังต่อไปนี้ซึ่งใช้เพื่อสร้างคำค้นหา:

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการ “Get data”
ช่อง คำอธิบาย
จัดเรียงข้อมูลตาม จำเป็นต้องมี พารามิเตอร์ที่ทำให้ระบบจัดเรียงข้อมูลส่งกลับจากคำค้นหา
จํานวนผลลัพธ์สูงสุด ต้องระบุ จํานวนผลลัพธ์สูงสุดที่ระบบสามารถส่งคืนจากคำค้นหาที่คุณเลือกคุณสามารถส่งคืนได้สูงสุดครั้งละ 100 รายการ
คำค้นหา ต้องระบุ เลือกจากคำค้นหาทั่วไปหรือเลือก “Advanced” เพื่อสร้างคำค้นหาของคุณเอง

สตริงคำค้นหา

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำค้นหาเกี่ยวกับการรับข้อมูลการเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งานที่สร้างในช่วงสามวันที่ผ่านมา:

created_at:>'{{ createdAt | date_minus: "3 day" }}'

ตัวแปร created_at เป็นตัวกรองที่มีอยู่ในคำค้นหาการเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งานที่พร้อมใช้งาน และสามารถใช้เพื่อเลือกข้อความแสดงข้อผิดพลาดเฉพาะสำหรับการเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งานที่พร้อมใช้งาน

เมื่อค้นหาข้อมูลจะมีข้อควรทราบดังนี้:

  • รายการตัวกรองการเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งานที่พร้อมใช้งาน - คำค้นหาต้องเป็นไปตามโครงสร้างทางไวยากรณ์บางรูปแบบ
  • คุณสามารถดูชื่อช่องคำค้นหาของคำค้นหาทั้งหมดได้ในเอกสารสำหรับผู้พัฒนาของอ็อบเจกต์ QueryRoot
  • ระบบไม่ได้บันทึกค่าช่องคำค้นหาเสมอไป ในบางกรณี คุณสามารถดูค่าได้โดยไปที่เอกสาร API หรือคุณจะค้นหาค่าช่องข้อมูลใน URL ต่างๆ ในส่วนผู้ดูแลเมื่อทำการกรอง ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาค่าคำค้นหาเกี่ยวกับ “Order” ให้กรองหน้า “คำสั่งซื้อ” ในส่วนผู้ดูแล จากนั้นจึงตรวจสอบ URL
  • คุณสามารถเรียกใช้หรือทดสอบคำค้นหาในร้านค้าของคุณได้โดยใช้แอป Shopify GraphiQL
  • โปรดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากดำเนินการค้นหาไม่สำเร็จ API มักจะส่งคืนผลลัพธ์ทั้งหมด (แทนไม่มี)

ข้อมูลที่ส่งคืน

การดำเนินการ “Get data” ทั้งหมดจะส่งคืนรายการแหล่งข้อมูลตั้งแต่ 0 ถึง 100 รายการ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ในรูปแบบต่างๆ ตามกรณีการใช้งานของคุณดังต่อไปนี้:

  • หากคุณต้องจัดการรายการสินค้าแต่ละรายการแยกกัน เช่น เพิ่มแท็กของแต่ละรายการ คุณสามารถใช้การดำเนินการ “For each” ได้
  • หากคุณต้องการรวมข้อมูล เช่น จํานวนผลลัพธ์ที่ถูกส่งคืน คุณสามารถใช้การดําเนินการ “Count” หรือ “Sum” ได้
  • หากคุณต้องการส่งออกรายการ เช่น ส่งอีเมลพร้อมรายการสินค้าทั้งหมด คุณสามารถใช้ “returned data” ได้โดยตรงในการดำเนินการครั้งถัดไป

หากต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ส่งคืนในขั้นตอนที่เป็นไปตามการดำเนินการนี้ ให้ใช้ตัวแปร รับข้อมูลการเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งาน ซึ่งเป็นรายการการเรียกเก็บเงินจากการสมัครสมาชิกใช้งานคุณสามารถใช้ตัวแปรนี้ได้ทั้งในเงื่อนไขและการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งรายการการเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งานในการดำเนินการ “ส่งอีเมลภายใน” ดังต่อไปนี้:

{% for getSubscriptionBillingAttemptData_item in getSubscriptionBillingAttemptData %}
  {{getSubscriptionBillingAttemptData_item.errorMessage}}
{% endfor %}

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการทำงานมีขั้นตอนการทำงานหนึ่งได้ถูกกำหนดให้ดำเนินงานทุกๆ วันอาทิตย์ ณ เวลา 9:00 น. การดำเนินการ "รับข้อมูลการเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งาน" สามารถใช้รวบรวมข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินการสมัครใช้งานที่สร้างขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา หากข้อความเหล่านั้นมีข้อความแจ้งข้อผิดพลาด ให้ส่งอีเมลการเรียกเก็บเงินนั้น

การอ้างอิง API

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี