อัปเดตสถานะสินค้า

การดำเนินการอัปเดตสถานะสินค้าช่วยให้คุณเปลี่ยนสถานะของสินค้าได้

ทริกเกอร์

การดำเนินการนี้มีช่องที่ซ่อนไว้ ซึ่งเพิ่มเข้าไปโดยใช้ทริกเกอร์หรือขั้นตอนการทำงานก่อนหน้านี้ช่องดังกล่าวคือ ID สินค้า ซึ่งจะทำหน้าที่ระบุตัวสินค้าทั้งนี้ ID สินค้าถูกกำหนดมาตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผลที่ได้คือจะสามารถใช้การดำเนินการอัปเดตสถานะสินค้าในขั้นตอนการทำงานที่มีการดำเนินการ “รับข้อมูลสินค้า” หรือทริกเกอร์ใดๆ ที่มีสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าอยู่ เช่น:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่จะเก็บถาวรสินค้าเมื่อตัวเลือกสินค้าทั้งหมดขายหมดแล้ว

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ สินค้าจะถูกเก็บถาวรเมื่อตัวเลือกสินค้าทั้งหมดขายหมดแล้ว

ข้อจํากัดที่ทราบ

การดำเนินการนี้จะอัปเดตสินค้า ซึ่งส่งผลให้ทริกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตสินค้าทำงาน หากคุณรวมการดำเนินการนี้เข้ากับทริกเกอร์ที่จะทำงานเมื่อมีการอัปเดตสินค้า ขั้นตอนการทำงานนี้จะทำงานอย่างถาวรในลูปแบบไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ควรรวมการดำเนินการอัปเดตสถานะของสินค้ากับทริกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตสินค้า เช่น อัปเดตสถานะสินค้าแล้ว คุณสามารถหลีกเลี่ยงลูปได้โดยเพิ่มเงื่อนไขไปยังขั้นตอนการทำงาน ตัวอย่างเช่น หากขั้นตอนการทำงานกำลังเก็บถาวรสินค้า คุณก็สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการเก็บถาวรสินค้าดังกล่าวแล้วหรือไม่

รายละเอียด API

ตรวจสอบการเปลี่ยน productUpdate เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี