Oppdater produktstatus

Med handlingen Oppdater produktstatus kan du endre statusen til et produkt.

Utløsere

Et skjult felt er lagt til i denne handlingen av utløseren eller et tidligere trinn i arbeidsflyten. Dette feltet, Produkt-ID, identifiserer produktet. Produkt-ID-en er angitt som standard og kan ikke endres. Som et resultat av dette kan handlingen Oppdater produktstatus brukes i arbeidsflyter som har en Hent produktdata-handling, eller eventuelle utløsere som inneholder et produkt eller en variant, for eksempel:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som arkiverer et produkt når alle variantene er utsolgt

I dette eksempelet blir produktene arkivert når alle variantene av dem er utsolgt.

Kjente begrensninger

Denne handlingen oppdaterer et produkt, noe som aktiverer utløsere som er knyttet til produktoppdateringer. Hvis du kombinerer denne handlingen med utløsere som aktiveres når et produkt oppdateres, kjører arbeidsflyten for alltid i en uendelig sløyfe. Derfor bør ikke handlingen Oppdater produktstatus kombineres med utløsere som er knyttet til produktoppdateringer, for eksempel Produktstatus oppdatert. Du kan unngå sløyfer ved å legge til betingelser i arbeidsflyten. Hvis arbeidsflyten for eksempel arkiverer et produkt, kan du sjekke om produktet allerede er arkivert.

API-detaljer

For å finne ut mer, kan du se mutasjonen productUpdate.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis