Send Shopify-varsel om feil

Handlingen Send Shopify-varsel om feil sender et varsel i Shopify-administrator som peker til en annen mislykket arbeidsflyt som utløser denne arbeidsflyten.

På denne siden

Felt

Handlingen Send Shopify-varsel om feil inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Send Shopify-varsel om feil.
Felt Beskrivelse
Arbeidsflyt-ID ID-en for den mislykkede arbeidsflyten.
Arbeidsflytens navn Navnet på den mislykkede arbeidsflyten.
Arbeidsflytversjon Versjonen på den mislykkede arbeidsflyten.

Utløsere

Handlingen Send Shopify-varsel om feil har tre skjulte felter lagt til av utløseren. Disse feltene, Arbeidsflyt-ID, Arbeidsflytnavn og Arbeidsflytversjon, identifiserer den mislykkede arbeidsflyten som sendes til Shopify-varselet. De er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Send Shopify-varsel om feil kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som sender et forhandlervarsel når en annen arbeidsflyt mislykkes

I dette arbeidsflyteksempelet sendes det et forhandlervarsel når andre arbeidsflyter ikke kjøres.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis