Legg til produkt i samlinger

Handlingen Legg til produkt i samlinger legger produktet som utløser arbeidsflyten til i en samling.

På denne siden

Felt

Handlingen Legg til produkt i samlinger inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Legg til produkt i samlinger.
Felt Beskrivelse
Samlinger Samlingene produktet legges til i. Klikk på Velg samlinger for å velge samlingene produktet skal legges til i. Det må velges eksisterende samlinger. Nye samlinger kan ikke opprettes av handlingen Legg til produkt i samlinger.

Utløsere

Handlingen Legg til produkt i samlinger har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Produkt-ID, identifiserer produktet som skal legges til i en samling. Produkt-ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Legg til produkt i samlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Et eksempel på en arbeidsflyt som legger til et produkt i en samling når det legges til i butikken

I dette arbeidsflyteksempelet legges et produkt til i en samling når det legges til i butikken.

API-detaljer

For å finne ut mer, kan du se mutasjonen collectionAddProducts.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis