Hent data om salgsplangruppe

I arbeidsflyter som krever data om salgsplangruppe kan du bruke handlingen Hent data om salgsplangruppe til å hente bestillingsinformasjon fra butikken.

Konfigurasjon

Felter

Handlingen Hent data om salgsplangruppe inneholder følgende felter, som brukes til å sette sammen spørringen:

Felter som brukes i handlinger av typen Hent data.
Felt Beskrivelse
Sorter data etter Påkrevd. Parameterne dataene som returneres av søket sorteres etter.
Maksimalt antall resultater Obligatorisk. Det maksimale antallet resultater som kan returneres av spørringen du velger. Du kan returnere opptil 100 av gangen.
Spørring Obligatorisk. Velg mellom vanlige spørringer, eller velg Avansert for å utforme din egen.

Spørringsstreng

Dette er en eksempelspørring for å hente salgsplangrupper som er oppdatert i løpet av det siste døgnet:

name='Subscribe & Save'

Variabelen category er et filter som er tilgjengelig i spørringen Salgsplangruppe, og som kan brukes til å velge bestemte kategorier med salgsplangrupper.

Når du henter data, er det nyttig å vite:

  • En liste over tilgjengelige filtre for salgsplangrupper - Spørringer må følge en bestemt syntaks
  • Du finner spørringsfeltnavn for alle spørringer i utviklerdokumentasjonen for QueryRoot-objektet.
  • Spørringsfeltverdier er ikke alltid dokumentert. I noen tilfeller kan du finne verdiene ved å se i API-dokumentasjonen. Alternativt finner du ofte feltverdier i URL-adressene i administrator når du filtrerer. For å finne noen bestillingsspørringsverdier, kan du for eksempel filtrere Bestillinger-siden i administrator og kontrollere URL-adressen.
  • Du kan kjøre eller teste en spørring i butikken ved å bruke Shopify GraphiQL-appen.
  • Vær oppmerksom på hva som skjer hvis spørringen mislykkes. API-et returnerer ofte alle resultater (i stedet for ingen).

Returnerte data

Alle handlinger av typen Hent data returnerer en liste på mellom 0 og 100 ressurser. Avhengig av bruksområdet kan disse dataene brukes på ulike måter:

  • Hvis du har behov for å håndtere hvert listeelement individuelt, som å legge til en tagg for hvert element, kan du bruke handlingen For each.
  • Hvis du har behov for å aggregere data, som å telle hvor mange resultater som er returnert, kan du bruke handlingene Count eller Sum.
  • Hvis du har behov for å returnere listen, som å sende en e-postmelding med alle elementer, kan du bruke returnerte data direkte i påfølgende handlinger.

For å få tilgang til returnerte data i trinn som følger denne handlingen kan du bruke variabelen Hent data om salgsplangruppe, som er en liste med salgsplangrupper. Denne variabelen kan brukes i både betingelser og handlinger. Du kan for eksempel sende listen over salgsplangrupper i handlingen Send en intern e-postmelding på denne måten:

{% for getSellingPlanGroupData_item in getSellingPlanGroupData %}
  {{getSellingPlanGroupData_item.name}}
{% endfor %}

Eksempel:

En arbeidsflyt er for eksempel planlagt kjørt hver søndag kl. 09.00. Handlingen Hent data om salgsplangruppe brukes til å innhente data for salgsplangrupper som er opprettet i løpet av den siste uken. Hvis produktene som er knyttet til salgsplangruppen er bestselgere, kan position for salgsplangruppen øke.

API-referanse

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis