Legg til metafelt for produktvariant

Handlingen Legg til metafelt for produktvariant legger til et metafelt til produktvarianten som utløser arbeidsflyten, eller oppdaterer et eksisterende metafelt på produktvarianten.

Felt

Handlingen Legg til metafelt for produktvariant inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Legg til metafelt for produktvariant.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Metafeltets navnefelt er en beholder for en gruppe metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med hverandre.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.
Verdi Påkrevd. Verdien er informasjonen som skal lagres i metafeltet. Verdien lagres alltid som en streng, uavhengig av metafeltets type.
Type Datatype for metafeltets verdi.

Utløsere

Handlingen Legg til metafelt for produktvariant har skjulte felter lagt til av utløseren. Disse feltene, Produkt-ID og Produktvariant-ID, identifiserer produktet og produktvarianten metafeltet skal legges til. Produkt-ID og produktvariant-ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Legg til metafelt for produktvariant kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til et metafelt for produktvariant når lagerantallet tilsvarer eller er mindre enn null

I dette arbeidsflyteksempelet legges det til et metafelt for en produktvariant i en produktvariant når lagerantallet tilsvarer eller er mindre enn null.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis