Oppdater metafelt for produktvariant

Handlingen Oppdater metafelt for produktvariant legger til et metafelt til produktvarianten som utløser arbeidsflyten, eller oppdaterer et eksisterende metafelt på produktvarianten.

På denne siden

Felter

Handlingen Oppdater metafelt for produktvariant inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Oppdater metafelt for produktvariant.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Et metafelt-navnefelt er en beholder for en gruppe med metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med andre metafelter.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.
Verdi Påkrevd. Verdien er informasjonen som skal lagres i metafeltet. Verdien lagres alltid som en streng, uavhengig av metafeltets type.
Type Datatype for metafeltets verdi..

Utløsere

Handlingen Oppdater metafelt for produktvariant har skjulte felter lagt til av utløseren. Disse feltene, Produkt-ID og Produktvariant-ID, identifiserer produktet og produktvarianten metafeltet skal legges til. Produkt-ID og produktvariant-ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Oppdater metafelt for produktvariant kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til et produktvariant-metafelt når lagerantallet tilsvarer eller er mindre enn null

I dette arbeidsflyteksempelet legges det til et produktvariant-metafelt i en produktvariant når lagerantallet tilsvarer eller er mindre enn null.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis