Send betalingspåminnelse

Handlingen Send betalingspåminnelse sender en betalingspåminnelse til hovedkontakten for B2B-bedriften, basert på en betalingsplan.

Felter

Handlingen Send betalingspåminnelse har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Payment Schedule ID, identifiserer betalingsplanen det skal sendes en betalingspåminnelse for. Payment Schedule ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Utløsere

Handlingen Send betalingspåminnelse kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempler

Eksempel på en arbeidsflyt som sender en betalingspåminnelse når en betalingsplan forfaller. Leser Start når betalingsplanen forfaller, vent i 20 sekunder, gjør dette send betalingspåminnelse

I dette arbeidsflyteksempelet sendes en betalingspåminnelse for betalingsplanen som har forfalt.

Vanlige problemer

Konflikt med betalingspåminnelser sendt fra administrator

Betalingspåminnelser kan også konfigureres i administrator. Kontroller at betalingspåminnelsene ikke dupliseres i Flow.

Prøve å sende betalingspåminnelser før en betaling har forfalt

Betalingsvilkår, som Netto 30 og Forfaller ved levering, opprettes bare etter at bestillingen er opprettet eller sluttført. Dette betyr at du ikke kan sende en betalingspåminnelse før betalingen er opprettet eller sluttført.

Kan ikke endre mottakeren av en betalingspåminnelse

Betalingspåminnelser sendes til hovedkontakten for B2B-bedriften. Du må endre hovedkontakt for å sende betalingspåminnelsen til en annen kontakt.

API-detaljer

For mer informasjon kan du lese om sending av en betalingspåminnelse.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis