Send betalingspåminnelse

Handlingen Send betalingspåminnelse sender en betalingspåminnelse for betalingsplanen som utløste arbeidsflyten med trinnet Betalingsplanen er forfalt.

På denne siden

Utløsere

Handlingen Send betalingspåminnelse har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, PaymentSchedule ID, identifiserer betalingsplanen det skal sendes en betalingspåminnelse for. PaymentSchedule ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Send betalingspåminnelse kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som sender en betalingspåminnelse når en betalingsplan forfaller. Leser Start når betalingsplanen forfaller, vent i 20 sekunder, gjør dette send betalingspåminnelse

I dette arbeidsflyteksempelet sendes en betalingspåminnelse for betalingsplanen som har forfalt.

API-detaljer

For mer informasjon kan du lese om sending av en betalingspåminnelse.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis