Fjern produkt fra en samling

Handlingen Fjern produkt fra samling fjerner produktet som utløser arbeidsflyten fra en samling.

Felt

Handlingen Fjern produkt fra samling inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Fjern produkt fra samling.
Felt Beskrivelse
Samlinger Samlingene produktet fjernes fra. Klikk på Velg samlinger for å velge samlingene produktet skal fjernes fra.

Utløsere

Handlingen Fjern produkt fra samling har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Produkt-ID, identifiserer produktet som skal fjernes fra en samling. Produkt-ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Fjern et produkt fra samling kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som fjerner et produkt fra en samling når et produkt arkiveres

I dette arbeidsflyteksempelet fjernes et produkt fra en samling når produktstatusen endres fra aktivt til arkivert.

API-detaljer

For å finne ut mer, kan du se mutasjonen collectionRemoveProducts.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis