Fjern produkt fra en samling

Handlingen Fjern produkt fra samling fjerner produktet som utløser arbeidsflyten fra en samling.

På denne siden

Felt

Handlingen Fjern produkt fra samling inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Fjern produkt fra samling.
Felt Beskrivelse
Samlinger Samlingene produktet fjernes fra. Klikk på Velg samlinger for å velge samlingene produktet skal fjernes fra.

Utløsere

Handlingen Fjern produkt fra samling har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Produkt-ID, identifiserer produktet som skal fjernes fra en samling. Produkt-ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Fjern et produkt fra samling kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som fjerner et produkt fra en samling når et produkt arkiveres

I dette arbeidsflyteksempelet fjernes et produkt fra en samling når produktstatusen endres fra aktivt til arkivert.

API-detaljer

For å finne ut mer, kan du se mutasjonen collectionRemoveProducts.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis