Oppdater metafelt for samling

Handlingen Oppdater metafelt for samling legger til et metafelt til samlingen som utløser arbeidsflyten, eller oppdaterer et eksisterende metafelt for samlingen.

På denne siden

Felter

Handlingen Oppdater metafelt for samling inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Oppdater metafelt for samling.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Et metafelt-navnefelt er en beholder for en gruppe med metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med andre metafelter.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.
Verdi Påkrevd. Verdien er informasjonen som skal lagres i metafeltet. Verdien lagres alltid som en streng, uavhengig av metafeltets type.
Type Datatype for metafeltets verdi..

Utløsere

Handlingen Oppdater metafelt for samling har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Samlings-ID, identifiserer samlingen metafeltet skal legges til. Samlings-ID-en er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Oppdater metafelt for samling kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til et samlingsmetafelt når det opprettes en samling

I dette arbeidsflyteksempelet legges det til et samlingsmetafelt for alle nyopprettede samlinger.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis