Hent data om abonnementsfaktureringsforsøk

I arbeidsflyter som krever data om abonnementsfaktureringsforsøk kan du bruke handlingen Hent data om abonnementsfaktureringsforsøk for å hente bestillingsinformasjon fra butikken.

Konfigurasjon

Felter

Handlingen Hent data om abonnementsfaktureringsforsøk inneholder følgende felter, som brukes til å sette sammen spørringen:

Felter som brukes i handlinger av typen Hent data.
Felt Beskrivelse
Sorter data etter Påkrevd. Parameterne dataene som returneres av søket sorteres etter.
Maksimalt antall resultater Obligatorisk. Det maksimale antallet resultater som kan returneres av spørringen du velger. Du kan returnere opptil 100 av gangen.
Spørring Obligatorisk. Velg mellom vanlige spørringer, eller velg Avansert for å utforme din egen.

Spørringsstreng

Dette er en eksempelspørring for å hente abonnementsfaktureringsforsøk som er opprettet i løpet av de siste tre dagene:

created_at:>'{{ createdAt | date_minus: "3 day" }}'

Variabelen created_at er et filter som er tilgjengelig for spørringen Abonnementsfaktureringsforsøk, og som kan brukes til å velge bestemte feilmeldinger for abonnementsfaktureringsforsøk.

Når du henter data, er det nyttig å vite:

  • En liste over tilgjengelige filtre for abonnementsfaktureringsforsøk - Spørringer må følge en bestemt syntaks
  • Du finner spørringsfeltnavn for alle spørringer i utviklerdokumentasjonen for QueryRoot-objektet.
  • Spørringsfeltverdier er ikke alltid dokumentert. I noen tilfeller kan du finne verdiene ved å se i API-dokumentasjonen. Alternativt finner du ofte feltverdier i URL-adressene i administrator når du filtrerer. For å finne noen bestillingsspørringsverdier, kan du for eksempel filtrere Bestillinger-siden i administrator og kontrollere URL-adressen.
  • Du kan kjøre eller teste en spørring i butikken ved å bruke Shopify GraphiQL-appen.
  • Vær oppmerksom på hva som skjer hvis spørringen mislykkes. API-et returnerer ofte alle resultater (i stedet for ingen).

Returnerte data

Alle handlinger av typen Hent data returnerer en liste på mellom 0 og 100 ressurser. Avhengig av bruksområdet kan disse dataene brukes på ulike måter:

  • Hvis du har behov for å håndtere hvert listeelement individuelt, som å legge til en tagg for hvert element, kan du bruke handlingen For each.
  • Hvis du har behov for å aggregere data, som å telle hvor mange resultater som er returnert, kan du bruke handlingene Count eller Sum.
  • Hvis du har behov for å returnere listen, som å sende en e-postmelding med alle elementer, kan du bruke returnerte data direkte i påfølgende handlinger.

For å få tilgang til returnerte data i trinn som følger denne handlingen kan du bruke variabelen Hent data om abonnementsfaktureringsforsøk, som er en liste med abonnementsfaktureringsforsøk. Du kan bruke denne variablene i både betingelser og handlinger. Du kan for eksempel sende listen med abonnementsfaktureringsforsøk i handlingen Send en intern e-postmelding på denne måten:

{% for getSubscriptionBillingAttemptData_item in getSubscriptionBillingAttemptData %}
  {{getSubscriptionBillingAttemptData_item.errorMessage}}
{% endfor %}

Eksempel:

En arbeidsflyt er for eksempel planlagt kjørt hver søndag kl. 09.00. Handlingen Hent data om abonnementsfaktureringsforsøk brukes til å hente data for abonnementsfaktureringsforsøk som er opprettet i løpet av den siste uken. Hvis de har en feilmelding, sendes faktureringsforsøkene på e-post.

API-referanse

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis