Legg til varelinje i bestilling

Handlingen Legg til bestillingsvarelinje legger til en produktvariant i bestillingen som starter arbeidsflyten. Denne handlingen kan brukes for å legge til en gratis eller betalt produktvariant du har planer om å belaste for.

Handlingen Legg til bestillingsvarelinje kjører etter at betalingen er fullført, så kundene ser bare varelinjen hvis de ser på bestillingen.

På denne siden

Felt

Handlingen Legg til varelinje i bestilling inneholder følgende felter.

Felt Beskrivelse
Produktvariant Nødvendig. Klikk på knappen Bla gjennom på dette feltet for å velge en produktvariant for butikken.

Dette feltet støtter også en manuelt angitt produktvariant-GID som identifiserer produktet som skal legges til i bestillingen. Formatet for GID følges gid://shopify/ProductVariant/, etterfulgt av variant-ID-nummeret.

Du besøker for eksempel en variantside i Shopify-administrator. URL-adressen i nettleserens adressefelt er https://admin.shopify.com/store/shopname/products/1234567/variants/36485954240671. Variant-ID-en er 36485954250671, og produktvariant-GID-en er gid://shopify/ProductVariant/36485954240671.
Antall Nødvendig. Antall produkter arbeidsflyten legger til i en bestilling. Antallet må være større enn null. Dette feltet støtter liquid. All liquid må kunne leses som et tall, ellers vil det føre til en kjøretidsfeil.
Tillat dupliserte varianter Når den er merket vil arbeidsflyten legge til variantantallet i bestillingen, selv om varianten allerede er en del av bestillingen.
Send bestillingsoppdateringer på e-post til kunden Når den er merket, varsler arbeidsflyten kunden om alle endringer i bestillingen, inkludert ytterligere betalinger.
Notat i bestillingens tidslinje Når tekst skrives inn, legger arbeidsflyten den til som en merknad i bestillingens tidslinje.

Utløsere

Handlingen Legg til varelinje i bestilling har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Bestillings.ID, identifiserer bestillingen varelinjene skal legges til. Bestillings-ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Legg til bestillingsvarelinje kan brukes i arbeidsflyter med handlingen Hent bestillingsdata, eller en utløser som inneholder en bestilling, som for eksempel:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til varelinjer når en bestilling opprettes som koster over 10 000

I dette arbeidsflyteksempelet legges en gratis vare til i en bestilling når bestillingens kostnad er over 10 000 USD.

API-detaljer

For å finne ut mer kan du se gjennom mutasjonen order​Edit​Add​Variant.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis