Legg til varelinje i bestilling

Handlingen Legg til bestillingsvarelinje legger til en produktvariant i bestillingen som starter arbeidsflyten. Denne handlingen kan brukes for å legge til en gratis eller betalt produktvariant du har planer om å belaste for.

Handlingen Legg til bestillingsvarelinje kjører etter at betalingen er fullført, så kundene ser bare varelinjen hvis de ser på bestillingen.

Felt

Handlingen Legg til varelinje i bestilling inneholder følgende felter.

Felt Beskrivelse
Produktvariantens GID Obligatorisk. Produktvariantens GID identifiserer produktet som er lagt til i bestillingen. GID-formatet er gid://shopify/ProductVariant/, etterfulgt av variantens ID-nummer.

Du besøker for eksempel en variants side i Shopify-administrator. URL-adressen i nettleserens adresselinje er https://my-shop-name.myshopify.com/admin/products/1234567/variants/36485954240671. Variant-ID-en er 36485954240671, og produktvariantens GID er gid://shopify/ProductVariant/36485954240671.
Antall Obligatorisk. Antall produkter arbeidsflyten legger til i en bestilling. Antallet må være større enn null.
Tillat dupliserte varianter Når den er merket vil arbeidsflyten legge til variantantallet i bestillingen, selv om varianten allerede er en del av bestillingen.
Send bestillingsoppdateringer på e-post til kunden Når den er merket, varsler arbeidsflyten kunden om alle endringer i bestillingen, inkludert ytterligere betalinger.
Notat i bestillingens tidslinje Når tekst skrives inn, legger arbeidsflyten den til som en merknad i bestillingens tidslinje.

Utløsere

Handlingen Legg til varelinje i bestilling har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Bestillings.ID, identifiserer bestillingen varelinjene skal legges til. Bestillings-ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Legg til varelinje i bestilling kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til varelinjer når en bestilling opprettes som koster over 10 000

I dette arbeidsflyteksempelet legges en gratis vare til i en bestilling når bestillingens kostnad er over 10 000 USD.

API-detaljer

For å finne ut mer kan du se gjennom mutasjonen order​Edit​Add​Variant.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis