Bestilling avbrutt

Utløseren Bestilling kansellert starter en arbeidsflyt når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp kansellerer en ikke-behandlet bestilling.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Bestilling kansellert.

Eksempel:

Et eksempel på en arbeidsflyt som arkiverer en bestilling når bestillingen kanselleres

I dette arbeidsflyteksempelet arkiveres en bestilling når bestillingen kanselleres.

Teste utløseren Bestilling kansellert

Kanseller en bestilling for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Ved å bruke utløseren Bestilling kansellert gjør det mulig å utføre handlinger med Order Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis