Bestillingen er slettet

Utløseren Bestilling slettet starter en arbeidsflyt når en bruker i organisasjonen eller en tredjepartsapp sletter en bestilling.

Handlinger

Følgende handlinger kan brukes i arbeidsflyter som starter med utløseren Bestilling slettet.

Eksempel:

Et eksempel på en arbeidsflyt som sender en e-post når en bestilling slettes

I dette arbeidsflyteksempelet sendes det en e-post når en bestilling slettes.

Teste utløseren Bestilling slettet

Slett en bestilling for å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren.

API-detaljer

Ved å bruke utløseren Bestilling slettet kan det utføres handlinger med Order Graphql API-objektet.

Slettede objekter er ikke tilgjengelig i API-et. Bestillings-ID er den eneste opplysningen du kan hente når en bestilling slettes. Andre opplysninger er ikke tilgjengelig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis