Đã xóa đơn hàng

Yếu tố kích hoạt Đã xóa đơn hàng bắt đầu quy trình làm việc khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba xóa một đơn hàng.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã xóa đơn hàng.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi đơn hàng bị xóa

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi đơn hàng bị xóa.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã xóa đơn hàng

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy xóa một đơn hàng.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã xóa đơn hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql đơn hàng.

Các đối tượng đã xóa không có trong API. ID đơn hàng là chi tiết duy nhất bạn xem được khi đơn hàng bị xóa. Bạn sẽ không xem được các chi tiết khác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí