Khách hàng bỏ dở thanh toán

Yếu tố kích hoạt Khách hàng bỏ dở thanh toán bắt đầu quy trình làm việc khi khách hàng bỏ dở giao dịch thanh toán.

Thao tác

Bạn có thể sử dụng những thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Khách hàng bỏ dở thanh toán.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ khách hàng khi khách hàng bỏ dở giao dịch thanh toán

Trong quy trình làm việc ví dụ này, thẻ được thêm vào hồ sơ khách hàng khi khách hàng bỏ dở giao dịch thanh toán.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Khách hàng bỏ dở thanh toán

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, truy cập cửa hàng trực tuyến như cách bạn đặt đơn hàng kiểm tra. Sau khi nhập chi tiết thanh toán, hãy rời khỏi trang thay vì hoàn tất giao dịch.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Khách hàng bỏ dở thanh toán cho phép thực hiện thao tác với các đối tượng GraphQL API sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí