Đã tạo giao dịch đấu thầu

Yếu tố kích hoạt Đã tạo giao dịch đấu thầu bắt đầu quy trình làm việc khi có thao tác liên quan đến tiền như thanh toán hoặc hoàn tiền.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã tạo giao dịch đấu thầu.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi tạo giao dịch đấu thầu trị giá 10.000 USD trở lên

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi giao dịch đấu thầu trị giá 10.000 USD trở lên được tạo.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã tạo giao dịch đấu thầu

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy tạo một đơn hàng kiểm tra, rồi thực hiện giao dịch trên đơn hàng đó như hoàn tiền.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã tạo giao dịch đấu thầu cho phép thực hiện các thao tác bằng đối tượng API Graphql TenderTransaction.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí