Hoàn tiền cho đơn hàng

Bạn có thể hoàn tiền toàn bộ hoặc một phần đơn hàng trên trang quản trị Shopify. Khi hoàn tiền đơn hàng, bạn sẽ gửi lại khoản thanh toán cho khách hàng. Bạn có thể hoàn tiền đơn hàng mà không cần tạo đơn hàng trả lại, nhưng bạn không thể tạo đơn hàng trả lại sau khi đã hoàn tiền. Trong một số trường hợp, bạn có thể hủy đơn hàng rồi hoàn tiền.

Trong quá trình hoàn tiền, bạn có thể trả mặt hàng về kho và gửi email thông báo cho khách hàng. Nếu không có khoản thanh toán nào cần hoàn tiền, bạn có thể trả mặt hàng về kho từ đơn hàng.

Để hoàn tiền đơn hàng, bạn phải là chủ cửa hàng hoặc là nhân viên có quyền Hoàn tiền trong mục Đơn hàng. Tìm hiểu thêm về quyền nhân viên.

Chỉ có thể hoàn tiền bằng phương thức thanh toán ban đầu. Nếu khách hàng không còn truy cập được phương thức thanh toán đó, họ cần liên hệ ngân hàng hoặc đại lý của phương thức thanh toán ban đầu để yêu cầu nhận tiền sau khi bạn đã gửi khoản tiền hoàn lại.

Nếu bạn là khách hàng đang muốn được hoàn tiền cho đơn hàng bạn đã đặt trong cửa hàng Shopify, bạn cần liên hệ trực tiếp với cửa hàng.

Hoàn tiền và Shopify Payments

Tham khảo Hoàn tiền Shopify Payments để biết thêm thông tin.

Hoàn tiền cho toàn bộ đơn hàng

Bạn có thể hoàn tiền đầy đủ cho tất cả các mặt hàng trong một đơn hàng. Khi hoàn tiền đơn hàng, bạn có thể chỉnh sửa thủ công Tổng số tiền hoàn lại để tính phí trả về kho cho khách hàng. Bạn cũng có thể hoàn tiền cho bất kỳ khoản phí vận chuyển nào.

Bước:

Hoàn tiền một phần đơn hàng

Bạn có thể hoàn một phần tiền cho một số mặt hàng nhất định trong đơn hàng. Sau đó bạn có thể hoàn thêm một phần tiền cho tới khi bạn đạt tổng số tiền có thể hoàn lại, hay chính là số tiền ban đầu của đơn hàng. Sau khi hoàn một phần tiền, trạng thái của đơn hàng sẽ đổi thành Đã hoàn tiền một phần.

Nếu khách hàng mua hàng bằng thẻ quà tặng và phương thức thanh toán khác, khi bạn thực hiện hoàn tiền một phần, trước tiên, khoản hoàn tiền sẽ được áp dụng cho thẻ quà tặng cho đến khi đạt toàn bộ số tiền có thể hoàn lại. Sau đó, phần tiền còn lại phải hoàn sẽ được áp dụng cho các phương thức thanh toán khác. Bạn có thể điều chỉnh số tiền hoàn lại theo cách thủ công cho từng phương thức thanh toán lên đến số tiền có thể hoàn lại cho từng phương thức thanh toán. Ví dụ: Nếu số tiền hoàn lại một phần của 50 USD được áp dụng cho thẻ quà tặng, nhưng có thể áp dụng lên đến 20 USD cho thẻ tín dụng, thì bạn có thể chia khoản hoàn tiền bằng cách áp dụng 30 USD cho thẻ quà tặng và 20 USD cho thẻ tín dụng.

Bước:

Trả các mặt hàng trong đơn hàng về kho

Nếu không có khoản thanh toán nào cần hoàn tiền, bạn có thể trả các mặt hàng về kho mà không cần tạo đơn hàng trả lại hoặc hoàn tiền.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

  2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn trả về kho.

  3. Nhấp vào Trả về kho.

  4. Nhập số lượng mặt hàng trong đơn hàng để trả về kho.

  5. Nhấp vào Restock items (Trả các mặt hàng về kho).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí