Hủy, lưu trữ và xóa đơn hàng

Bạn có thể hủy, lưu trữ và xóa đơn hàng. Hủy đơn hàng có nghĩa là bạn sẽ dừng đơn hàng đang được thực hiện. Lưu trữ đơn hàng có nghĩa là bạn đã hoàn tất đơn hàng và muốn xóa đơn hàng đó khỏi danh sách đơn hàng bỏ ngỏ. Xóa đơn hàng có nghĩa là bạn sẽ xóa đơn hàng khỏi trang quản trị Shopify.

Hủy đơn hàng

Hủy đơn hàng có nghĩa là bạn sẽ dừng xử lý đơn hàng. Ví dụ: Nếu khách hàng yêu cầu hủy đơn hàng hoặc bạn cho rằng đơn hàng là đơn hàng gian lận, bạn có thể hủy đơn hàng để ngăn nhân viên hoặc dịch vụ hoàn tất đơn hàng tiếp tục xử lý đơn hàng. Bạn cũng có thể hủy đơn hàng nếu có một mặt hàng đã được đặt nhưng không có hàng.

Tùy theo trạng thái của đơn hàng tại thời điểm hủy, có thể bạn sẽ phải thực hiện các thao tác tiếp nối.

Hủy đơn hàng và thao tác tiếp nối
Trạng thái đơn hàng Các thao tác tiếp nối
Đã thanh toán nhưng chưa thực hiện mặt hàng nào Khi hủy đơn hàng, bạn sẽ có hai lựa chọn để hoàn tiền:
 • Hoàn lại toàn bộ số tiền ngay: Tự động hoàn lại toàn bộ số tiền cho khách hàng. Tùy chọn này sẽ được mặc định chọn.
 • Hoàn tiền sau: Không hoàn tiền cho khách hàng khi bạn hủy đơn hàng. Bạn không thể hoàn tiền một phần trong quá trình hủy đơn hàng nên bạn có thể chọn tùy chọn này để hoàn tiền một phần trong tương lai hoặc để điều tra trước khi hoàn tiền. Để tránh bồi hoàn, đảm bảo rằng bạn duy trì theo dõi các đơn hàng không hoàn tiền.
Nếu sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng của bên thứ ba thì có thể bạn sẽ phải theo dõi đơn hàng. Nếu đã mua nhãn vận chuyển cho đơn hàng này thì bạn có thể hủy giá trị nhãn.
Đã thực hiện nhưng chưa thu tiền thanh toán Bạn sẽ không thể thu tiền thanh toán nếu hủy đơn hàng. Để trả lại mặt hàng, hãy sử dụng quy trình trả hàng.
Chưa thanh toán và chưa thực hiện Lưu trữ đơn hàng nếu đơn hàng không được lưu trữ tự động.

Sau khi hủy đơn hàng, thông tin chi tiết về những mặt hàng được trả về kho và hoàn tiền được lưu trữ trong Dòng thời giancủa đơn hàng.

Khi bạn hủy đơn hàng, trạng thái thanh toán sẽ thay đổi như sau:

 • Nếu chưa thu thanh toán, trạng thái thanh toán sẽ chuyển thành Đã hủy.
 • Nếu đã hoàn trả toàn bộ số tiền thanh toán, trạng thái thanh toán sẽ chuyển thành Đã hoàn tiền.

Sau đó, nếu bạn hoàn tiền một phần cho đơn hàng đã hủy, trạng thái thanh toán sẽ chuyển thành Đã hoàn tiền một phần.

Nếu đơn hàng ở trạng thái Đang chờ thanh toán, bạn sẽ không thể hủy đơn hàng đó. Tìm hiểu thêm về đơn hàng đang chờ thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn hủy.

 3. Nhấp vào More actions (Thao tác khác) > Cancel order (Hủy đơn hàng).

 4. Trong mục Hoàn tiền khoản thanh toán, chọn cách thức bạn muốn hoàn tiền khoản thanh toán:

  • Để hoàn tiền toàn bộ ngay, chọn Ngay.
  • Để hoàn tiền sau, chọn Để sau.
 5. Trong menu thả xuống Lý do hủy, chọn lý do hủy đơn hàng.

 6. Không bắt buộc: Trong trường Ghi chú nhân viên, nhập ghi chú nội bộ về việc hủy đơn hàng.

 7. Không bắt buộc: Để trả lại mặt hàng đã hoàn tiền về kho hàng, chọn Trả hàng về kho.

 8. Không bắt buộc: Để thông báo cho khách hàng về việc hủy đơn hàng, chọn Gửi thông báo cho khách hàng.

 9. Nhấp vào Cancel order (Hủy đơn hàng).

Lưu trữ thủ công đơn hàng

Hầu hết các đơn hàng bạn đã hoàn tất đều được lưu trữ tự động nhưng bạn có thể lưu trữ đơn hàng theo cách thủ công nếu cần. Nếu đã tắt tính năng lưu trữ tự động, bạn có thể sắp xếp trang xem đơn hàng bỏ ngỏ cho gọn gàng bằng cách lưu trữ đơn hàng theo cách thủ công.

Theo mặc định, các đơn hàng sau được tự động lưu trữ:

 • đơn hàng đã được thanh toán và thực hiện
 • đơn hàng đã được hoàn tiền toàn bộ
 • đơn hàng đã được hoàn tiền hoặc thực hiện một phần và không có số dư nợ

Đơn hàng đã lưu trữ sẽ được hiển thị trên trang xem đơn hàng Đã đóng.

Các bước thực hiện:

Trạng thái đơn hàng sẽ là Đã lưu trữ.

Bạn cũng có thể thực hiện thao tác hàng loạt để lưu trữ hoặc hủy lưu trữ nhiều đơn hàng.

Xóa đơn hàng

Các đơn hàng đã xóa sẽ bị xóa khỏi trang quản trị Shopify và không còn được theo dõi trong báo cáo. Chỉ có thể xóa những loại đơn hàng sau:

Nếu bạn đã mua nhãn vận chuyển cho đơn hàng nhưng chưa sử dụng thì hãy hủy giá trị nhãn trước khi xóa đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng được lưu trữ hoặc bị hủy.

 3. Nhấp vào Xóa đơn hàng, sau đó nhấp vào Xóa đơn hàng để xác nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí