Khoản thanh toán đang chờ xử lý từ các nhà cung cấp bổ sung

Khi trạng thái thanh toán của đơn hàng là Đang chờ thanh toán, bạn có thể bị hạn chế chỉnh sửa, hủy đơn hàng hoặc thu hồi thanh toán thủ công. Những hạn chế này có thể áp dụng cho các đơn hàng đã được khách hàng thanh toán bằng tiền điện tử, chuyển khoản, mã vạch hoặc phương thức thanh toán khác thay cho thẻ tín dụng.

Mục đích của những hạn chế này là để đảm bảo đồng bộ thông tin giữa hệ thống nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và đơn hàng Shopify, cũng như giúp quá trình thanh toán suôn sẻ hơn.

Tùy thuộc vào loại thanh toán, có thể mất vài ngày để nhà cung cấp dịch vụ thanh toán xử lý thanh toán. Nếu vậy, nhà cung cấp sẽ đánh dấu trạng thái thanh toán cho đơn hàng của bạn là Đang chờ thanh toán để thể hiện rằng họ đã bắt đầu xử lý nhưng cần thời gian hoàn tất thanh toán. Thời hạn cho các khoản thanh toán đang chờ xử lý thường là một tuần. Tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để biết thông tin chi tiết cụ thể về ngày hết hạn của khoản thanh toán.

Trong khi trạng thái thanh toán của đơn hàng là Đang chờ thanh toán, các thao tác sau có thể bị chặn:

  • chỉnh sửa mặt hàng, ưu đãi giảm giá hoặc địa chỉ giao hàng của đơn hàng
  • trả mặt hàng về kho
  • hủy đơn hàng
  • thu hồi thanh toán theo cách thủ công
  • đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán

Khi trạng thái thanh toán thay đổi, các hạn chế này sẽ được gỡ bỏ.

Sau khi thanh toán thành công, khách hàng sẽ nhận được email thông báo rằng khoản thanh toán đơn hàng của họ đã được nhận.

Nếu không thanh toán được, khách hàng sẽ nhận được email thông báo không thể xử lý khoản thanh toán của họ. Email này chứa liên kết Thanh toán ngay để khách hàng thử thanh toán lại.

Xem trước email thông báo mặc định cho Lỗi thanh toán đang chờ xử lýThanh toán đang chờ đã xử lý thành công trong Cài đặt thông báo. Bạn cũng có thể tùy chỉnh thông báo.

Nếu không thể xử lý thanh toán vì bất cứ lý do gì hoặc nếu quá trình xử lý chưa hoàn tất khi đến hạn, trạng thái thanh toán của đơn hàng sẽ chuyển thành Đã hết hạn. Trong trường hợp này, trước khi hủy đơn hàng, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để tìm hiểu xem có thể thu hồi thanh toán không.

Bạn vẫn có thể thực hiện đơn hàng nhưng để đảm bảo rằng bạn nhận được tiền thanh toán, hãy đợi đến khi trạng thái thanh toán là Đã thanh toán rồi mới thực hiện đơn hàng.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bổ sung đang sử dụng nền tảng cũ, bạn vẫn có thể chỉnh sửa các đơn hàng có trạng thái Đang chờ xử lý.

Để biết thêm thông tin, tham khảo các chủ đề sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí