Xử lý đơn hàng

Khi khách hàng mua sản phẩm từ cửa hàng trực tuyến hoặc kênh bán hàng khác, nó sẽ hiển thị dưới dạng đơn hàng mới trong trang Đơn hàng của Shopify.

Điều gì xảy ra khi bạn nhận được đơn hàng trực tuyến

Khi bạn nhận được đơn hàng trực tuyến:

  • Bạn nhận được thông báo về đơn hàng mới qua email.
  • Trang Đơn hàng của Shopify hiển thị đơn hàng mới.
  • Khách hàng nhận được email xác nhận đơn hàng.
  • Quá trình xử lý đơn hàng bắt đầu.

Điều gì xảy ra khi bạn xử lý đơn hàng Shopify POS

Khi bạn bán hàng trực tiếp bằng Shopify POS:

  • Trang Đơn hàng của Shopify hiển thị đơn hàng có trạng thái thanh toán "Đã thanh toán" hoặc "Đã thanh toán một phần".
  • Nếu khách hàng cung cấp địa chỉ email, họ sẽ nhận được biên nhận POS qua email.

Quy trình xử lý tiêu chuẩn đối với đơn hàng trực tuyến

Tất cả đơn hàng trực tuyến đều đi qua 3 giai đoạn. Ở mỗi giai đoạn cần thực hiện một thao tác khác nhau trong Shopify. Bạn có thể thiết lập Shopify để thực hiện những thao tác này một cách tự động hoặc bạn có thể thực hiện thủ công:

Quy trình xử lý tiêu chuẩn đối với đơn hàng trực tuyến
Tình trạng đơn hàng Việc cần làm
1. Đơn hàng đã được đặt. Thu hồi thanh toán.
2. Đơn hàng đã được thanh toán. Thực hiện đơn hàng.
3. Đơn hàng đã được thực hiện và thanh toán. Lưu trữ đơn hàng.

Tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh, bạn có thể tự động hóa một phần hoặc toàn bộ việc xử lý đơn hàng tại từng giai đoạn.

Tự động hóa việc xử lý đơn hàng

Nếu bạn bán sản phẩm kỹ thuật số hoặc sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng, bạn có thể muốn tự động hóa việc xử lý đơn hàng bằng cách bật những chức năng tự động hóa sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí