การประมวลคำสั่งซื้อ

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของคุณหรือจากช่องทางอื่น สินค้าจะปรากฏเป็นคำสั่งซื้อใหม่ในหน้าคำสั่งซื้อของ Shopify

เมื่อคุณได้รับคำสั่งซื้อออนไลน์ จะมีอะไรเกิดขึ้น

เมื่อคุณได้รับคำสั่งซื้ออนไลน์:

เมื่อคุณประมวลผลคำสั่งซื้อ Shopify POS จะมีอะไรเกิดขึ้น

เมื่อคุณขายสินค้าด้วยตัวเองผ่าน Shopify POS:

  • หน้าคำสั่งซื้อของ Shopify จะแสดงคำสั่งซื้อที่มีสถานะการชำระเงินเป็นชำระเงินแล้วหรือชำระเงินบางส่วนแล้ว
  • หากลูกค้าให้อีเมลของตนไว้ พวกเขาจะได้รับใบเสร็จ POS ทางอีเมล

ขั้นตอนการประมวลผลทั่วไปสำหรับคำสั่งซื้อออนไลน์

คำสั่งซื้อออนไลน์ทุกรายการจะผ่าน 3 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอน ทาง Shopify จะขอให้คุณดำเนินการต่างๆ คุณสามารถตั้งค่า Shopify เพื่อดำเนินการสิ่งเหล่านี้อัตโนมัติ หรือดำเนินการด้วยตนเองได้

ขั้นตอนการประมวลผลทั่วไปสำหรับคำสั่งซื้อออนไลน์
สถานะคำสั่งซื้อ สิ่งที่ต้องทำ
1. ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้ว จัดเก็บการชำระเงิน
2. ชำระคำสั่งซื้อแล้ว จัดการคำสั่งซื้อ
3. จัดการและชำระคำสั่งซื้อแล้ว เก็บคำสั่งซื้อถาวร

คุณสามารถตั้งค่าให้การประมวลผลคำสั่งซื้อในทุกขั้นตอนหรือแค่บางส่วนทำงานอัตโนมัติได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจคุณ

ตั้งค่าให้การประมวลคำสั่งซื้อทำงานอัตโนมัติ

หากคุณขายสินค้าดิจิทัลหรือใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อ คุณอาจต้องการตั้งค่าให้การประมวลผลคำสั่งซื้อทำงานอัตโนมัติ โดยเปิดระบบอัตโนมัติเหล่านี้:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี