Behandle bestillinger

Når en kunde kjøper noe fra nettbutikken eller en annen salgskanal, vises det som en ny bestilling i Bestillinger-siden på Shopify.

Dette skjer når du mottar en bestilling på nett

Når du mottar en bestilling på nett skjer følgende:

  • Du får en varsel om ny bestilling på e-post.
  • Bestillinger-siden i Shopify viser den nye bestillingen.
  • Kunden mottar en e-post med bestillingsbekreftelsen.
  • Bestillingsbehandlingen settes i gang.

Dette skjer når du behandler en Shopify POS-bestilling

Når du gjør et personlig salg ved hjelp av Shopify POS skjer følgende:

  • Bestillinger-siden i Shopify viser bestillingen med betalingsstatus Betalt eller Delvis betalt.
  • Hvis kunden har oppgitt e-postadresse, mottar vedkommende en POS-kvittering per e-post.

Vanlig behandlingsflyt for bestillinger på nett

Hver bestilling på nett går gjennom tre faser. Hver fase krever ulike handlinger i Shopify. Du kan sette opp Shopify slik at disse handlingene utføres automatisk, eller du kan gjøre det manuelt:

Vanlig behandlingsflyt for bestillinger på nett
Bestillingsstatus Nødvendige handlinger
1. Betalingen har blitt lagt inn. Send beløp til godkjenning.
2. Betalingen har blitt betalt. Oppfyll bestillingen.
3. Bestillingen har blitt oppfylt og betalt. Arkiver bestillingen.

Avhengig av behovene til din egen forretning kan du automatisere noen eller alle bestillingsbehandlingene i hver fase.

Automatisere bestillingsbehandlingen

Hvis du selger digitale produkter eller bruker en oppfyllelsestjeneste, vil du kanskje automatisere bestillingsbehandlingen ved å slå på følgende automatiseringer:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis