Opprette bestillingsutkast

Når du har behov for å opprette en bestilling på vegne av en kunde kan du opprette et bestillingsutkast i Shopify-administrator. Du legger til kundeopplysninger og produkter, og sender deretter en faktura, innhenter betaling eller angir betalingsvilkår.

Når bestillingen er betalt eller du angir betalingsvilkår konverteres bestillingsutkastet til en bestilling, og føres opp på Bestillinger-siden.

Du kan bruke bestillingsutkast til å selge direkte til forbrukere, eller til å selge til andre bedrifter. Hvis du jevnlig selger til andre bedrifter bør du gå gjennom alle business to business (B2B)-funksjoner i Shopify.

Bestillingsutkast er nyttige når du må utføre følgende oppgaver:

 • Opprett en bestilling slik at du kan godta betalinger for bestillinger senere som legges inn over telefon, fysisk eller på e-post.
 • Send fakturaer til kunder for å betale med en sikker utsjekkingskobling.
 • Bruk egendefinerte varer til å representere tilleggskostnader eller -produkter som ikke vises i lagerbeholdningen.
 • Opprett bestillinger manuelt fra en av de aktive salgskanalene.
 • Selg produkter med rabatt eller til engrospriser.

Hvis du bruker Shopify Markets avgjøres lokal valuta, prissetting, tollplikter og avgifter av markedet som er knyttet til bestillingen. Når mer enn ett marked er aktivert vil kundens leveringsadresse avgjøre markedet for bestillingen. Du kan endre marked i et bestillingsutkast.

Opprette et bestillingsutkast

Du kan opprette et bestillingsutkast på vegne av kunden og deretter sende en faktura for bestillingen. Som standard inneholder fakturaen en kobling til en kasse der kunden kan betale for bestillingen.

Bestillingsutkast kan inneholde følgende informasjon:

Trinn:

Legge til produkter

Angi vare- eller bestillingsrabatt

Hvis du vil bruke en rabatt på den gjeldende bestillingen, kan du velge å rabattere hele bestillingen eller bare individuelle varer i den. Både vare- og bestillingsrabatter brukes på totalprisen for bestillingen - pass på at du ikke dupliserer rabatten. Rabattkoder kan ikke brukes i kassen for bestillinger som er opprettet som fakturaer for bestillingsutkast.

Legge til frakt

Hvis den gjeldende rabatten krever levering, kan du velge en forhåndsinnstilt fraktpris eller opprette en egendefinert pris.

Trinn:

Legge til tagger

Ved å legge til tagger kan du organisere bestillingene enten de er sendt til godkjenning, betalt eller oppfylt. Du kan filtrere bestillinger etter tagger og deretter lagre bestillingsvisningen for en bestemt tagg, slik at du raskt kan finne de aktuelle bestillingene senere.

Trinn:

Legge til eller fjerne avgifter

Som standard inkluderer bestillingsutkast avgifter basert på butikkens skatteinnstillinger og kundens leveringsadresse. Hvis du ikke har en leveringsadresse arkivert, baseres avgifter på kundens fakturaadresse i stedet.

Trinn:

Legge til eller fjerne en kunde

Det er nødvendig å legge til en kunde hvis du ønsker å bruke en lokalisasjonsbasert fraktpris for den gjeldende bestillingen.

Legge til en kunde i et bestillingsutkast

Angi betalingsvilkår for betalinger som forfaller senere

Betalingsvilkår lar deg angi hvilken dato en betaling forfaller for en bestilling. Du kan angi betalingsvilkår på bestillingsutkast, eller du kan legge dem til i eksisterende bestillinger med statusen Betaling venter.

Du kan velge blant følgende alternativer når du angir betalingsvilkår:

 • Forfaller ved mottak: Bruk dette alternativet for å angi betalingen som forfalt på den datoen du sender faktura til kunden.
 • Nettovilkår: Bruk dette alternativet for å angi betalingen som forfalt innen det angitte antall dager fra utstedelsesdatoen. Du kan for eksempel velge Innen 30 dager, så angis forfallsdatoen til 30 dager etter utstedelsesdatoen. Som standard angis utstedelsesdatoen til den gjeldende datoen, men du kan endre utstedelsesdato etter å ha valgt et alternativ for nettovilkår.
 • Fast periode: Bruk dette alternativet for å angi betalingen som forfalt på en bestemt dato.

Hvis en bestilling ikke er betalt innen forfallsdatoen, vil bestillingsstatusen bli satt til Forfalt.

Når du har angitt betalingsvilkår kan du sende en faktura eller godta betaling for bestillingen.

Trinn:

 1. Åpne bestillingen fra Utkast-siden i Shopify-administratoren.
 2. I Betaling-seksjonen velger du Betalingen forfaller senere.
 3. Velg et av følgende Betalingsvilkår:

 4. Klikk Opprett bestilling.

Hvis du oppretter et bestillingsutkast for en kunde, kan du dele en kobling til kassesiden for bestillingen slik at kunden kan oppgi faktureringsinformasjon, velge en fraktmetode og sende betalingen. Etter at kunden har fullført betalingsprosessen gjennom koblingen blir bestillingsutkastet til en bestilling på Bestillinger-siden og blir automatisk merket som Betalt.

Det er to måter du kan dele kassekoblinger med kundene på:

Sende faktura

Du kan sende en faktura til kunden med en kobling til betalingssiden. Kunden din kan bruke koblingen i e-posten til å oppgi faktureringsinformasjon, velge en fraktmetode og utføre betalingen.

Hvis du bruker Shopify Markets til å selge internasjonalt, avgjøres valutaen på fakturaen av markedet som er knyttet til kundens leveringsadresse. Du kan endre valuta ved å endre marked.

Du kan også sende fakturaer for bestillinger med statusen Betaling venter. I én situasjon kan du ikke sende en faktura når du angir betalingsvilkår: Hvis bestillingsutkastet er i en annen lokal valuta enn butikkens valuta, kan du bare innhente betaling med kredittkort eller ved å merke bestillingen som betalt.

Trinn:

Du kan opprette et bestillingsutkast for kundeforespørsler som er inngått i sosiale medier-apper, og deretter dele en kobling til betalingssiden med kunden din.

Trinn:

Godta betaling

Du kan godta betaling for bestillingsutkast ved å merke en bestilling som betalt hvis du allerede har mottatt betalingen, eller ved å godta betaling med kredittkort hvis du har kundens faktureringsinformasjon. Når du godtar betaling for et bestillingsutkast, blir den til en bestilling på Bestillinger-siden.

Du blir ikke belastet tredjepartstransaksjonsgebyrer for bestillinger som behandles gjennom Shopify Payments. Du betaler bare kredittkortbehandlingsgebyrer ved manuell behandling av kredittkortkjøp i Shopify-administrator.

Hvis du bruker en støttet leverandør av direkte kredittkortbetaling i stedet, betaler du de samme tredjepartstransaksjonsgebyrer når du behandler kredittkortkjøp som det du betaler for nettbestillinger.

Hvis du merker bestillingen som betalt og velger en manuell betalingsmåte, for eksempel kontant betaling ved levering eller bankinnskudd, vil du ikke pådra deg tredjepartstransaksjonsgebyrer for den bestillingen.

Merke betaling som betalt

Hvis du allerede har mottatt betaling for den gjeldende bestillingen, eller hvis du importerer en tidligere bestilling fra en annen plattform til Shopify-administrator, kan du merke bestillingen som betalt. Det mottatte beløpet hentes ikke på nytt av betalingsleverandøren, og en e-post med bestillingsbekreftelse sendes til kunden.

Hvis du bruker Shopify Markets er verdien for Beløp mottatt verdien i kundens lokale valuta konvertert til butikkens valuta. Konverteringen er basert på valutakurser i sanntid, som endrer seg. For rapporteringsformål bør du oppdatere den dersom beløpet du har mottatt skiller seg fra det viste beløpet.

Trinn:

 1. Åpne bestillingen fra Utkast-siden i Shopify-administratoren.
 2. Klikk på Samle inn betaling.
 3. Klikk på Merk som betalt.
 4. Valgfritt: Hvis verdien for Beløp mottatt skiller seg fra beløpet du har mottatt, må du oppdatere verdien.
 5. Klikk Opprett bestilling.

Du finner bestillingen du opprettet på Bestillinger-siden.

Godta betaling med kredittkort

Hvis du har faktureringsinformasjonen til kunden, eller kunden er tilgjengelig og kan angi den direkte, kan du godta betaling for bestillingen med kredittkort. Denne betalingsmåten er bare tilgjengelig med Shopify Payments.

Trinn:

 1. Åpne bestillingen fra Utkast-siden i Shopify-administratoren.
 2. Klikk på Samle inn betaling.
 3. Klikk Betal med kredittkort.
 4. Angi kundens fakturerings- og kredittkortinformasjon.
 5. Klikk på Belast for å bekrefte betalingsinnstillingene og opprette en bestilling fra bestillingsutkastet.

Lokal valuta i bestillingsutkast

Hvis du bruker Shopify Markets til å selge internasjonalt, avgjøres lokal valuta, prissetting, avgifter og tollplikter av markedet som er knyttet til bestillingen.

Markedet som er knyttet til bestillingen avgjøres av kundens leveringsadresse. Ved å legge til en kunde i bestillingen oppdateres markedet, og viser kundens lokale valuta.

I bestillingsutkast som viser en annen lokal valuta enn butikkens valuta, beregnes vekslingskursen når du oppretter bestillingsutkastet. Denne prisen er fast, og brukes for fakturaen uavhengig av endringer i vekslingskursen. Hvis du imidlertid lagrer bestillingen som et utkast og senere redigerer den, oppdateres prissettingen for hele bestillingen med vekslingskursen som gjelder på redigeringstidspunktet.

Hvis du ønsker å bruke en annen prissetting og valuta for et bestillingsutkast kan du endre markedet, men først bør du vurdere følgende konsekvenser av å endre markedet for en bestilling:

 • Avgifter er inkludert eller ekskludert fra vareprisene. Bestillinger med USA som marked ekskluderer for eksempel avgifter fra prisene, mens bestillinger med Storbritannia som marked inkluderer avgifter i prisene.
 • Skattesatser varierer fra marked til marked.

 • Hvis du bruker en tredjepartstjeneste til å bestemme vekslingskursen for et marked, vil prissettingen for en bestilling avgjøres av tjenestens vekslingskurs. Satsen som brukes av Shopify Payments til å beregne utbetalingen er imidlertid basert på markedet som er valgt i Shopify. Derfor kan beløpet som belastes i bestillingen skille seg fra beløpet du mottar i betalingen. For mer informasjon kan du se valutaveksling og vekslingskurser.

 • Produsentens foreslåtte utsalgspris (MSRP): Hvis du er forpliktet til å selge et produkt til MSRP i kundens marked, kan du bryte med kontrakten hvis du endrer markeder og bruker en alternativ markedspris.

Endre markedet for en bestilling

Hvis du bruker Shopify Markets må du endre marked for å endre prissetting og valuta for en bestilling.

Før du endrer marked bør du se gjennom konsekvensen av å endre marked for en bestilling og gå gjennom følgende forutsetninger:

 • For å se Marked-kortet for en bestilling må et annet marked enn det primære markedet være aktivert.
 • For å bytte til en bestemt markedsvaluta må markedet være aktivert, og lokal valuta for markedet må være aktivert.

Steg

 1. Gå ti Bestillinger > Utkast i Shopify-administrator.

 2. Velg et bestillingsutkast og åpne det.

 3. Velg Endre på kortet Marked.

 4. Velg et land, og velg Endre marked.

 5. Velg Oppdater bestillingsutkast.

Prissetting for bestillinger er i kundens lokale valuta, bortsett fra når du gjør følgende tilpassede endringer i en bestilling:

 • Hvis du legger til en egendefinert rabatt vises Rabattverdi i butikkens valuta.
 • Hvis du legger til en egendefinert fraktpris vises Pris i butikkens valuta.
 • Hvis du legger til en egendefinert vare, vises Pris i butikkens valuta.

Når du har gjort disse egendefinerte endringene vises de i bestillingen i kundens lokale valuta.

Duplisere en eksisterende bestilling

Når du oppretter et bestillingsutkast kan du spare tid ved å duplisere en eksisterende bestilling eller et eksisterende bestillingsutkast. Følgende scenarier er eksempler der duplisering av en eksisterende bestilling kan være nyttig:

Når du dupliserer en eksisterende bestilling eller et bestillingsutkast, opprettes et nytt bestillingsutkast med følgende informasjon duplisert:

 • produkter – den dupliserte linjevaren inneholder den nyeste informasjonen for det aktuelle produktet. Hvis et produkt har blitt fjernet, vises det ikke i det dupliserte bestillingsutkastet.
 • egendefinerte varer
 • kundeinformasjon – hvis kunden har blitt slettet, opprettes en kunde basert på e-post, fakturering og leveringsadresser.
 • e-post-, faktura- og leveringsadresser
 • notater, notategenskaper og tagger
 • marked

Rabatter og fraktpriser dupliseres ikke i bestillingsutkastet.

Trinn:

 1. Åpne bestillingen (eller bestillingsutkastet) fra Bestillinger-siden i Shopify-administratoren.
 2. I informasjonssiden for bestillingen (eller bestillingsutkastet) klikker du på Dupliser. Et bestillingsutkast opprettes med samme linjevarer og kundeinformasjon som den opprinnelige bestillingen.
 3. Gjør ett av følgende:

Hvis du lagrer bestillingen som et utkast, kan du oppdatere den senere fra Utkast-siden i Shopify-administratoren. Når du godtar betaling for bestillingsutkastet opprettes det en bestilling for det på Bestillinger-siden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis