Oppgraderingsveiledning for Checkout Extensibility

Du kan bruke Shopify-kassen til å godta bestillinger og motta betalinger alle steder du selger på nett. Hvis butikken har Shopify Plus-abonnementet, kan du bruke Checkout Extensibility for å legge til apper og avanserte merkevaretilpasninger på en måte som er oppgraderingssikker og fungerer med Shop Pay.

Denne veiledningen beskriver nye måter du kan bruke Checkout Extensibility på for å tilpasse kassen, takke- og bestillingsstatussidene i Shopify hvis du for øyeblikket har en butikk med Shopify Plus-abonnementet. Bruk Checkout Extensibility-oppgraderingspakken for å finne ut mer om hvordan du vurderer og erstatter gjeldende kassetilpasninger.

Om Checkout Extensibility

Checkout Extensibility er et raskere, sikrere og oppgraderingssikkert alternativ med bedre ytelser i forhold til checkout.liquid for kassetilpasninger. Checkout Extensibility fungerer også sømløst med Shop Pay. Ved å oppgradere til Checkout Extensibility kan du dra nytte av flere av følgende nye funksjoner og muligheter:

Med Checkout Extensibility kan du opprette kassetilpasninger som er innebygget i apper. Disse appene er raske å installere og er oppgraderingssikre. I tillegg utvikles Checkout Extensibility kontinuerlig for å oppfylle dine behov gjennom nye eller forbedrede funksjoner, sammen med nye apper.

Kvalifisering

Butikken må ha Shopify Plus-abonnementet for å kunne bruke Checkout Extensibility. Du kan ikke bruke noen funksjoner som er inkompatible med Checkout Extensibility, slik som følgende funksjoner:

Oppgrader til Checkout Extensibility

En rapport som identifiserer eksisterende tilpasninger i kassen genereres automatisk, og er tilgjengelig i Shopify-administrator og som en nedlastbar CSV-fil. Bruk denne rapporten for å forenkle gjennomgangen av eksisterende kassetilpasninger, og for å gjøre oppgraderingen til Checkout Extensibility raskere.

Du kan fortsatt oppgradere til Checkout Extensibility, selv om du ikke kan replikere alle eksisterende tilpasninger i checkout.liquid, ytterligere skript og apper. Du kan velge å oppgradere alle sider eller kun kassesider når du publiserer.

Trinn 1: Gå gjennom eksisterende kassetilpasninger

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på Vis personalisert rapport i seksjonen Oppgrader til Checkout Extensibility for å åpne siden med informasjon om eksisterende tilpasninger i kassen, inkludert følgende data:

  • Kategori for tilpasningen (som Merkevarebygging eller Valideringer)
  • Navn og beskrivelse på tilpasningen
  • Kildefil (som checkout.liquid)
  • Kodelinjene der tilpasningen starter og slutter
  • Veiledning for å opprette tilpasningen i Checkout Extensibility
 3. Valgfritt: Klikk på ↥ Eksporter for å laste ned en versjon av rapporten som en CSV-fil.

Finn ut mer om checkout.liquid-oppsettet.

Trinn 2: Gå gjennom tilpasninger på takke- og bestillingsstatussiden

 1. Gå til Innstillinger > Apper fra Shopify-administrator.
 2. Gå gjennom eventuelle installerte apper som tilpasser takke- og bestillingsstatussidene.

Trinn 3: Opprett og publiser nye tilpasninger

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på Opprett kasseutkast i seksjonen Kassetilpasning.
 3. Tilpass kassen og takke- og bestillingsstatussiden ved å legge til apper eller redigere merkevarebyggingen. Finn ut mer om tilpasning og redigering av kassen.
 4. Valgfritt: konfigurer piksler eller andre førstepartsfunksjoner.
 5. Gå gjennom endringene.
 6. Klikk på Publiser når du er klar til å bruke denne nye kassen.
 7. Velg i popup-vinduet hvilke sider som skal publiseres, og bekreft deretter at du ønsker å erstatte eventuelle eksisterende tilpasninger ved å klikke på publiser.

Når Shopify gjør nye forbedringer oppdateres den nye kassen automatisk.

Valgfritt: installere kasseapper

Vurder å installere kasseapper fra Shopify App Store for å forbedre kassen gjennom økt funksjonalitet som kan hjelpe deg å øke antall konverteringer, gjennomsnittlig bestillingsverdi og mer.

Valgfritt: konfigurere pikslene dine

Hvis du bruker checkout.liquid til å spore kundehendelser for øyeblikket bør det erstattes med piksler før du publiserer kasseutkastet.

Valgfritt: konfigurere andre førstepartsfunksjoner

Det er mulig at noen av checkout.liquid-tilpasningene nå støttes i Shopify. Før du publiserer kasseutkastet bør du gå gjennom og konfigurere disse funksjonene hvis det er aktuelt.

Funksjoner som nå støttes i Shopify inkluderer følgende eksempler:

Tilbakestill til checkout.liquid, ytterligere skript eller apper med skripttagger

Trinn:

 1. Klikk på tilbakestillingskoblingen i seksjonen Oppgraderingsstatus under Innstillinger > Kasse.
 2. Velg sidene du vil tilbakestille, og klikk deretter på tilbakestill.

Når du tilbakestiller lagres Checkout Extensibility-tilpasninger som utkast, som du kan oppdatere og publisere senere.

Hvis du har begynt å bruke funksjoner som er inkompatible med checkout.liquid og tilbakestiller til checkout.liquid, vil ikke disse funksjonene lenger fungere.

Funksjoner som er inkompatible med checkout.liquid

Følgende funksjoner er inkompatible med checkout.liquid og er bare tilgjengelige når du oppgraderer til Checkout Extensibility:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis