Oppgraderingsveiledning for Checkout Extensibility

Du kan bruke Shopify-kassen til å godta bestillinger og motta betalinger uansett hvor på nett du selger. Hvis butikken har Shopify Plus-abonnementet kan du bruke kasseutvidelser for å legge til apper og tilpasse merkevarebygging på en måte som er oppgraderingssikker og som fungerer med Shop Pay.

Denne veiledningen beskriver nye måter du kan bruke Checkout Extensibility til å tilpasse kassen i Shopify på hvis du for øyeblikket har en butikk med Shopify Plus-abonnementet som bruker checkout.liquid. Bruk Checkout Extensibility-oppgraderingspakken for å finne ut mer om hvordan du vurderer og erstatter gjeldende kassetilpasninger.

Om kasseutvidelser

Kasseutvidelser er et raskere, bedre ytende, sikrere og mer oppgraderingssikkert alternativ enn checkout.liquid for kassetilpasninger. Kasseutvidelser fungerer også sømløst med Shop Pay. Ved å oppgradere til kasseutvidelser kan du utnytte flere nye funksjoner og muligheter, inkludert følgende:

Med kasseutvidelser kan du opprette kassetilpasninger som er innebygget i apper. Disse appene er raske å installere og er oppgraderingssikre. I tillegg utvikles kasseutvidelser kontinuerlig for å oppfylle dine behov gjennom nye eller forbedrede funksjoner, sammen med nye apper.

Kvalifisering

For å bruke Checkout Extensibility må du ha en butikk med Shopify Plus-abonnementet. For øyeblikket kan ikke Checkout Extensibility brukes hvis du bruker Global-e, men dette blir etter planen tilgjengelig i tredje kvartal. Du kan heller ikke bruke noen funksjoner som ikke er kompatible med Checkout Extensibility, for eksempel følgende funksjoner:

 • Advanced Cash on Delivery
 • In Flight API-mutasjoner
 • Ikke-støttede SDK-gatewayer for driftet betaling

Oppgrader til Checkout Extensibility

Du kan fortsatt oppgrader til Checkout Extensibility selv om du ikke kan replikere alle eksisterende checkout.liquid-tilpasninger.

Trinn 1: Gå gjennom eksisterende checkout.liquid-tilpasninger

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Finn det nåværende temaet og klikk på -knappen.
 3. Klikk på Rediger kode for å se gjennom eksisterende checkout.liquid-tilpasninger.

Finn ut mer om checkout.liquid-oppsettet.

Trinn 2: Opprett og publiser en ny kasse

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Klikk på Opprett kasseutkast i seksjonen Kassetilpasning.
 3. Tilpass kassen ved å legge til apper eller redigere merkevarebygging. Finn ut mer om tilpasning og redigering av kassen.
 4. Valgfritt: konfigurer piksler eller andre førstepartsfunksjoner.
 5. Gå gjennom endringene.
 6. Klikk på Publiser når du er klar til å bruke denne nye kassen.
 7. Klikk på Publiser i popup-vinduet som vises for å bekrefte at du ønsker å erstatte de aktive checkout.liquid-tilpasningene.

Når Shopify gjør nye forbedringer oppdateres den nye kassen automatisk.

Valgfritt: installere kasseapper

Vurder å installere kasseapper fra Shopify App Store for å forbedre kassen gjennom økt funksjonalitet som kan hjelpe deg å øke antall konverteringer, gjennomsnittlig bestillingsverdi og mer.

Valgfritt: konfigurere pikslene dine

Hvis du bruker checkout.liquid til å spore kundehendelser for øyeblikket bør det erstattes med piksler før du publiserer kasseutkastet.

Valgfritt: konfigurere andre førstepartsfunksjoner

Det er mulig at noen av checkout.liquid-tilpasningene nå støttes i Shopify. Før du publiserer kasseutkastet bør du gå gjennom og konfigurere disse funksjonene hvis det er aktuelt.

Eksempler på funksjoner som nå støttes i Shopify inkluderer følgende:

Tilbakestill til checkout.liquid

Når du har oppgraderte til Checkout Extensibility vil liquid-tilpasninger bare gjelde for takke- og bestillingsstatus-sidene. For å bruke liquid-tilpasninger i hele kassen kan du tilbakestille til checkout.liquid.

Trinn:

 1. Klikk på checkout.liquid i seksjonen Kassetilpasning fra skjermbildet Kasse.
 2. Klikk på Tilbakestill til checkout.liquid.
 3. Klikk på Tilbakestill for å tilbakestille den aktive kassen og enkelte andre kassefunksjoner.

Når du tilbakestiller til checkout.liquid lagres tilpasningene i Checkout Extensibility som et utkast som du kan oppdatere og publisere senere.

Hvis du har begynt å bruke funksjoner som er inkompatible med checkout.liquid og tilbakestiller til checkout.liquid, vil ikke disse funksjonene lenger fungere.

Funksjoner som er inkompatible med checkout.liquid

Følgende funksjoner er inkompatible med checkout.liquid, og er bare tilgjengelige når du oppgraderer til Checkout Extensibility:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis