Bruke redigeringsprogrammet for kasse og kontoer

Redigeringsprogrammet for kasse og kontoer er et verktøy som lar deg tilpasse og redigere funksjonalitet og utseende i kassen og på kundekontosider på ett enkelt sted, som er separat fra temaredigeringsprogrammet.

Du finner redigeringsprogrammet for kasse og kontoer i seksjonen Innstillinger > Kasse i Shopify-administrator. Klikk på Tilpass for kassekonfigurasjonen du ønsker å tilpasse i seksjonen Konfigurasjoner for å åpne redigeringsprogrammet for kasse og kontoer. Du kan tilpasse både aktive kassekonfigurasjoner og utkast.

Sidemeny i redigeringsprogrammet for kasse og kontoer

Redigeringsprogrammet for kasse og kontoer har to hovedsidemenyer – Innstillinger og Seksjoner:

Åpne sidefeltet Seksjoner

Klikk på seksjonsikonet i venstre sidemeny for åpne sidefeltet Seksjoner i redigeringsprogrammet for kasse og kontoer:

Seksjonen for seksjoner i redigeringsverktøyet for kassen

Tilgang til sidemenyen Innstillinger

Hvis du vil åpne sidefeltet Innstillinger i redigeringsprogrammet for kasse og kontoer, klikker du på tannhjulikonet i sidefeltet til venstre:

Seksjonen med innstillinger i redigeringsverktøyet for kassen

Forhåndsvise Shop Pay

Hvis du har Shop Pay aktivert i Shopify-administrator, kan du forhåndsvise hvordan Shop Pay vises til kundene dine. For å forhåndsvise Shop Pay, klikker du på kasseikonet øverst til høyre i redigeringsprogrammet for kasse og kontoer, og velger Forhåndsvis Shop Pay.

Forhåndsvis Shop Pay i redigeringsprogrammet for kasse og kontoer

For å bytte tilbake til forhåndsvisning av kassen, trykker du på Shop Pay-ikonet øverst til høyre i redigeringsprogrammet for kasse og kontoer, og velger Rediger kasse.

Angre og gjøre om handlinger

For å angre eller gjøre om endringer du har gjort i redigeringsprogrammet for kasse og kontoer, klikker du på ikonet for å angre eller gjøre om øverst til høyre i redigeringsprogrammet for kasse og kontoer.

Angre- og gjør om-knapper i redigeringsprogrammet for kasse og kontoer

Forhåndsvise kassen og nye kundekontosider

Du kan forhåndsvise hvordan tilpasningene vises på ulike kasse- og kontosider ved å bruke sidevelgermenyen øverst i midten i redigeringsprogrammet for kasse og kontoer. Klikk på sidevelgeren, og velg fra de tilgjengelige sidene Kasse og Nye kundekontoer.

Sidevelgermenyen i redigeringsprogrammet for kasse og kontoer

Du kan også klikke på Tilpass nettbutikken for å åpne temaredigeringsprogrammet og tilpasse det publiserte temaet.

Forhåndsvis kasse- og kontosider på ulike skjermtyper

For å forhåndsvise hvordan kasse- og kundekontosidene vises på ulike skjermtyper, som for eksempel en datamaskin, mobil eller fullskjerm, kan du klikke på det relevante skjermikonet for å bytte mellom ulike visninger. Denne forhåndsvisningen inkluderer bestillingssiden, siden med bestillingsstatus og kontoinformasjon.

Forhåndsvis kasse- og kontosider på ulike skjermtyper

Bruke ytterligere handlinger

Klikk på -ikonet for å åpne en rullegardinmeny, der du kan utføre følgende handlinger:

  • forhåndsvis hvordan kasse- og kontosider vises for kunder
  • gi nytt navn til kasse- og kontokonfigurasjonen
  • se hjelpedokumentasjon
  • få brukerstøtte
Forhåndsvis kasse- og kontosider, åpne temaredigeringsprogrammet, se dokumentasjon, gi nytt navn til kassen og få støtte

Bruke hurtigtaster i redigeringsprogrammet for kasse og kontoer

Du kan bruke følgende tastatursnarveier til å navigere raskere i redigeringsprogrammet for kasse og kontoer:

Tastatursnarveier
Handling Snarvei i Windows Snarvei i macOS
Angre Hold Ctrl-tasten nede og trykk deretter på Z-tasten. Hold command-tasten nede og trykk deretter på Z-tasten.
Gjør om Hold Ctrl-tasten nede og trykk deretter på Y-tasten. Hold inne command-tasten og trykk på Y-tasten.
Lagre Hold inne Ctrl-tasten og trykk på S-tasten. Hold command-tasten nede og trykk deretter på S-tasten.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis