Kvalifisering og hensyn ved bruk av produktpakker

Det er enkelte kvalifikasjonskrav og hensyn du bør gå gjennom før du legger til produktpakker i nettbutikken, inkludert hvilke funksjoner som er eller ikke er kompatible med produktpakker, og hvordan lagerbeholdning og returer fungerer med produktpakker.

Kvalifikasjonskrav for produktpakker

Butikken må oppfylle følgende krav for å selge produktpakker:

  • Butikken din må bruke nettbutikkens salgskanal eller en egendefinert butikkfront.
  • Du må ha en pakkeapp installert i Shopify-butikken.
  • Butikken må bruke Checkout Extensibility. Butikker som bruker tilpasninger eller funksjoner basert på checkout.liquid er ikke kompatible med produktpakker.

Inkompatibilitetshensyn for produktpakker

Enkelte funksjoner er ikke kompatible med produktpakker. Gå gjennom følgende vurderinger:

  • Pakker er ikke kompatible med kjøpsmuligheter, som inkluderer abonnementer, forhåndsbestillinger og prøv før du kjøper.
  • Pakker er ikke kompatible med Shopify Subscriptions-appen.
  • Pakker kan ikke brukes med Shopify POS for å selge produkter fysisk.

Lagerbeholdning

Lagerbeholdningen av pakker avgjøres av lagernivåene for hvert produkt i en pakke. Produktet med det laveste lagernivået avgjør hvor mange pakker som kan selges. Lagernivåer for produkter oppdateres i sanntid.

Returer

Du kan ikke definere pakker som sluttsalgsprodukter når du konfigurerer returregler. Returberettigelsen til en pakke er basert på hvorvidt enkeltproduktene i pakken er angitt som sluttsalgsvarer i returreglene.

Innenfor selvbetjente returer kan kundene sende produktreturforespørsler for alle kvalifiserte produkter. Kundene kan ikke be om retur av produkter som er angitt som sluttsalgsprodukter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis