สิทธิ์และข้อควรพิจารณาในการใช้ชุดรวมสินค้า

มีข้อกำหนดและข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานบางประการที่คุณควรตรวจสอบก่อนเพิ่มชุดรวมสินค้าในร้านค้าออนไลน์ รวมถึงฟีเจอร์ที่ใช้งานได้และไม่ได้กับชุดรวมสินค้า และวิธีที่สินค้าคงคลังและการคืนสินค้าทำงานกับชุดรวมสินค้า

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานชุดรวมสินค้า

หากต้องการขายชุดสินค้า ร้านค้าของคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้งานที่ใช้ร่วมกับชุดรวมสินค้าไม่ได้

ฟีเจอร์บางอย่างจะใช้งานร่วมกับชุดสินค้าไม่ได้ ตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

  • ไม่สามารถใช้ชุดสินค้าร่วมกับตัวเลือกการซื้อได้ ซึ่งรวมถึงการซื้อแบบเหมาจ่ายล่วงหน้า การสั่งซื้อล่วงหน้า หรือการลองก่อนซื้อ
  • ชุดรวมสินค้าเข้ากันไม่ได้กับแอป Shopify Subscriptions
  • ไม่สามารถใช้การรวมชุดสินค้ากับ Shopify POS เพื่อขายสินค้าของคุณที่หน้าร้านได้

สินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลังของชุดสินค้าถูกกำหนดโดยระดับสินค้าคงคลังของสินค้าแต่ละรายการที่อยู่ในชุดสินค้า สินค้าที่มีระดับสินค้าคงคลังน้อยที่สุดจะเป็นตัวกำหนดจำนวนชุดสินค้าที่สามารถขายได้ ระดับสินค้าคงคลังจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์

คืนสินค้า

คุณไม่สามารถกําหนดชุดสินค้าให้เป็นสินค้าขายขาดได้เมื่อคุณตั้งค่ากฎการคืนสินค้า สิทธิ์ในการคืนชุดสินค้าจะขึ้นอยู่กับว่าสินค้าแต่ละรายการในชุดถูกตั้งค่าเป็นสินค้าขายขาดตามกฎการคืนสินค้าหรือไม่

ลูกค้าสามารถส่งคำขอคืนสินค้าให้กับสินค้าที่มีสิทธิ์ได้ในการคืนสินค้าด้วยตนเอง แต่จะไม่สามารถส่งคำขอคืนสินค้าที่ตั้งเป็นสินค้าขายขาดได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี