การตั้งค่าการคืนสินค้าด้วยตนเอง

เพื่อให้ลูกค้าส่งคำขอคืนสินค้าได้โดยตรงในร้านค้าออนไลน์ คุณจะต้องเปิดใช้งานการคืนสินค้าด้วยตนเองในส่วนผู้ดูแล Shopify คุณยังสามารถเพิ่มคำแนะนำในร้านค้าออนไลน์เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะขอคืนสินค้าได้อย่างไร

ข้อกำหนดสำหรับการตั้งค่าการคืนสินค้าด้วยตนเอง

หากต้องการอนุญาตให้ลูกค้าส่งคำขอคืนสินค้า ให้ดำเนินการดังนี้

ข้อควรพิจารณาในการตั้งค่าการคืนสินค้าด้วยตนเอง

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าการคืนสินค้าด้วยตนเอง โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • ไม่สามารถใช้งานการคืนสินค้าด้วยตนเองร่วมกับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแบบคลาสสิกได้
 • การคืนสินค้าด้วยตนเองไม่พร้อมใช้งานกับ B2Bในคำสั่งซื้อของ Shopify
 • ไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนในการคืนสินค้าด้วยตนเอง และคุณไม่สามารถมีกฎการคืนสินค้าเฉพาะสำหรับการแลกเปลี่ยนได้

เปิดใช้งานการคืนสินค้าด้วยตนเอง

หากต้องการตั้งค่าคำขอคืนสินค้า คุณต้องเปิดใช้งานการคืนสินค้าด้วยตนเองในส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > บัญชีผู้ใช้ของลูกค้า
 2. ในส่วน การคืนสินค้าด้วยตนเอง ให้คลิก "เปิดใช้งาน"
 3. คลิกที่ “บันทึก

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการคืนสินค้าด้วยตนเองแล้ว คุณจะต้องอนุญาตให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบจากร้านค้าออนไลน์ของคุณและชำระเงินโดยใช้บัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่ โดยให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่ในส่วนผู้ดูแล Shopify หรือเพิ่ม URL บัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่ไปยังร้านค้าของคุณ

การเพิ่ม URL บัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ

เมื่อลูกค้าคลิกที่ URL บัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่ ระบบจะแจ้งให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้เพื่อส่งคำขอคืนสินค้า

คุณสามารถเพิ่ม URL บัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่ได้ในทุกส่วนของร้านค้าออนไลน์ที่อนุญาตให้คุณป้อน URL ลงไปได้ เช่น ในนโยบายการคืนสินค้าของร้านค้าหรือในหน้าการคืนสินค้า

คุณสามารถค้นหาและคัดลอก URL บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่ได้จากการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าในส่วนบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่ในหน้าดังกล่าว หลังจากที่คุณคัดลอก URL แล้ว คุณสามารถเพิ่ม URL ในร้านค้าออนไลน์ของคุณในตำแหน่งที่สมเหตุสมผลกับธุรกิจของคุณมากที่สุดได้

เพิ่ม URL บัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่ไปยังนโยบายการคืนเงินของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > นโยบาย
 2. ในส่วนนโยบายการคืนเงิน ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการไฮเปอร์ลิงก์ จากนั้นวาง URL บัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่
 3. คลิกที่ “บันทึก

เพิ่ม URL บัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่ไปยังหน้า

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > หน้า
 2. คลิกหน้าที่คุณต้องการเพิ่ม URL บัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่ เช่น หน้าการคืนสินค้า
 3. เลือกข้อความที่คุณต้องการไฮเปอร์ลิงก์ จากนั้นวาง URL บัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่
 4. คลิกที่ “บันทึก
 5. ตัวเลือกเสริม : คลิกที่ ดูหน้าเพื่อดูว่าระบบจะแสดงการเปลี่ยนแปลงในร้านค้าออนไลน์ของคุณอย่างไร
 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ร้านค้าออนไลน์ > การนำทาง
 2. คลิกที่ เมนูส่วนท้าย
 3. คลิกเพิ่มรายการเมนู
 4. ในช่องชื่อ ให้ใส่ชื่อของหน้า เช่น การคืนสินค้า คำขอคืนสินค้า หรือ ส่งคำขอคืนสินค้า
 5. ในช่องลิงก์ ให้วาง URL บัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่
 6. คลิก เพิ่ม จากนั้นคลิก บันทึก

ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

หากต้องการส่งคำขอคืนสินค้า ลูกค้าของคุณต้องเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ลูกค้าของคุณสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • คลิกที่ URL บัญชีผู้ใช้ลูกค้าใหม่ที่คุณเพิ่มไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 • เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าจากการนําทางร้านค้าของคุณ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณได้เปิดใช้งาน บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่ในร้านค้าของคุณแล้วเท่านั้น

ลูกค้าของคุณป้อนที่อยู่อีเมลของตนและรหัสยืนยัน 6 หลักที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลของตน ไม่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ หลังจากที่ลูกค้าป้อนรหัสในร้านค้าของคุณแล้ว ลูกค้าจะมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของตน

ลูกค้าของคุณสามารถส่งคำขอส่งคืนได้เฉพาะกับคำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้วหรือจัดส่งแล้วบางส่วนเท่านั้น

เพิ่มคําแนะนําสำหรับคำขอคืนสินค้าไปยังร้านค้าของคุณ

เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งคำขอส่งคืนสินค้าไปยังนโยบายการคืนเงินหรือหน้าภายในร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถใช้งานและปรับคําแนะนําตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีการที่ลูกค้าสามารถส่งคำขอคืนสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณต่อไปนี้

 ส่งคำขอการคืนสินค้า

คลิกไอคอนโปรไฟล์ในการนําทางของร้านค้า หรือไปที่นโยบายการคืนเงินหรือหน้าการคืนสินค้า จากนั้นขอการคืนสินค้า

1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ:
   1. ในช่อง "อีเมล" ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ จากนั้นคลิก "ต่อไป"
   2. ในบัญชีอีเมลของคุณ ให้เปิดอีเมลที่ส่งจากร้านค้าของเราแล้วคัดลอกรหัสยืนยัน 6 หลักที่อยู่ในอีเมล
   3. กลับไปที่ร้านค้าออนไลน์ แล้วป้อนรหัสยืนยัน 6 หลัก

2. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการส่งคำขอคืนสินค้า
3. หากคำสั่งซื้อของคุณมีสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการ ให้เลือกสินค้าที่คุณต้องการคืน
4. เลือกเหตุผลในการคืนสินค้าและเพิ่มหมายเหตุให้กับร้านค้า
5. คลิก "ส่งคำขอ"

หากคําขอคืนสินค้าของคุณได้รับการอนุมัติและจำเป็นต้องมีการจัดส่ง คุณจะได้รับอีเมลพร้อมคําแนะนําในการจัดส่งและใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งคืน หลังจากคืนสินค้าแล้ว คุณจะได้รับเงินคืน 

การปรับแต่งแบรนดิ้งการขอคืนสินค้า

หน้าที่ลูกค้าจะบริการตนเองรวมถึงส่งคำขอคืนสินค้า โดยหน้าเหล่านี้จะใช้การตั้งค่าแบรนดิ้งของขั้นตอนการชำระเงิน หากต้องการเปลี่ยนแปลงแบรนดิ้งของหน้าเหล่านี้ คุณจะต้องอัปเดตการตั้งค่าแบรนดิ้งของขั้นตอนการชำระเงิน

การตั้งค่าแบรนดิ้งต่อไปนี้จะไม่มีผลกับหน้าเหล่านี้:

 • ตำแหน่งโลโก้
 • การจัดวางโลโก้
 • ความกว้างสูงสุดของโลโก้

การปรับแต่งการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการขอคืนสินค้า

คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนทางอีเมลต่อไปนี้สำหรับการขอคืนสินค้าได้:

 • การยืนยันคำขอคืนสินค้า
 • คำขอคืนสินค้าได้รับการอนุมัติแล้ว
 • คำขอคืนสินค้าถูกปฏิเสธ

คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ในการตั้งค่า > การแจ้งเตือน > การคืนสินค้า

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการขอคืนสินค้า:

การแจ้งเตือนสำหรับการขอคืนสินค้า
การแจ้งเตือน คำอธิบาย
การยืนยันคำขอคืนสินค้า ส่งให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติหลังจากที่ลูกค้าขอการคืนสินค้าโดยใช้การคืนสินค้าด้วยตนเอง
คำขอคืนสินค้าได้รับการอนุมัติแล้ว ส่งให้ลูกค้าเมื่อคุณอนุมัติการขอคืนสินค้า การแจ้งเตือนนี้จะมีข้อมูลการส่งคืน เช่น ใบจ่าหน้าสำหรับการส่งคืนที่คุณอัปโหลดหลังจากอนุมัติการขอคืนสินค้า
คำขอคืนสินค้าถูกปฏิเสธ ส่งให้ลูกค้าพร้อมข้อความระบุเหตุผลที่การขอคืนสินค้าถูกปฏิเสธ คุณสามารถแก้ไขข้อความถึงลูกค้าได้ก่อนที่จะส่ง

หากคุณมอบใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งคืนให้ลูกค้าโดยใช้ Shopify Shipping หรือ SFN ลูกค้ารายนั้นๆ จะได้รับอีเมลการอนุมัติการคืนสินค้าและอีเมลอื่นที่มีใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งคืน

การรับการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการขอคืนสินค้า

หากคุณเลือกที่จะรับการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อทางอีเมล คุณจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการขอคืนสินค้าโดยอัตโนมัติทางอีเมลด้วยเช่นกัน การแจ้งเตือนการขอคืนสินค้ายังไม่พร้อมใช้งานบนแอป Shopify

คุณสามารถจัดการการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อและการแจ้งเตือนสำหรับการคืนสินค้าได้ในการตั้งค่า > การแจ้งเตือน > การแจ้งเตือนคำสั่งซื้อสำหรับพนักงาน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี