Konfigurowanie samodzielnej obsługi zwrotów

Aby umożliwić klientom przesyłanie żądań zwrotu produktu bezpośrednio w sklepie online, musisz aktywować opcję samoobsługowych zwrotów w panelu administracyjnym Shopify. Możesz także dodać odpowiednie instrukcje do swojego sklepu online, aby ułatwić klientom przesłanie żądania zwrotu.

Wymagania dotyczące konfigurowania samoobsługowych zwrotów

Aby umożliwić klientom przesyłanie żądań zwrotu, wykonaj następujące czynności:

 • Włącz zwroty samoobsługowe w panelu administracyjnym Shopify
 • Zapewnij klientom dostęp do logowania się do nowych kont. Dostęp do nowych kont możesz zapewnić klientom na dwa sposoby:

Informacje dotyczące konfigurowania samoobsługowych zwrotów

Przed skonfigurowaniem samoobsługowych zwrotów zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Zwroty samoobsługowe nie działają z klasycznymi kontami klientów.
 • Samoobsługowe zwroty nie są dostępne dla zamówień B2B on Shopify.
 • Nie można żądać wymiany w ramach zwrotów samoobsługowych. Nie ma reguł zwrotów specyficznych dla wymiany.

Włącz zwroty samoobsługowe

Aby skonfigurować żądania zwrotów, najpierw musisz włączyć samoobsługowe zwroty w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Ustawienia > Konta klientów.
 2. W sekcji Zwroty samoobsługowe kliknij Włącz.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Po włączeniu samoobsługowych zwrotów musisz umożliwić klientom logowanie się z Twojego sklepu online i realizację zakupu przy użyciu nowych kont klientów. W tym celu możesz skonfigurować nowe konta klientów w panelu administracyjnym Shopify lub dodać nowy adres URL kont klientów do swojego sklepu.

Dodawanie adresu URL nowych kont klientów do sklepu online

Gdy klient kliknie adres URL nowego konta klienta, zostanie poproszony o zalogowanie się do konta klienta, skąd może przesłać żądanie zwrotu.

Możesz dodać adres URL nowych kont klientów w dowolnym miejscu w sklepie online, gdzie można wprowadzić adres URL, np. w polityce zwrotów Twojego sklepu lub na stronie zwrotów.

Nowy adres URL kont klientów można znaleźć i skopiować z ustawień kont klientów w sekcji strony Nowe konta klientów. Po skopiowaniu adresu URL możesz go dodać do sklepu online tam, gdzie jest to najbardziej wskazane dla Twojej firmy.

Dodaj nowy adres URL kont klientów do polityki zwrotów kosztów

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Polityki.
 2. W sekcji Polityka zwrotów wybierz tekst, do którego chcesz umieścić hiperłącze, a następnie wklej nowy adres URL kont klientów.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj nowy adres URL kont klientów do strony

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Strony.
 2. Kliknij stronę, na której chcesz dodać nowy adres URL kont klientów, np. stronę zwrotów.
 3. Wybierz tekst, do którego chcesz umieścić hiperłącze, a następnie wklej nowy adres URL kont klientów.
 4. Kliknij opcję Zapisz.
 5. Opcjonalnie: Kliknij Wyświetl stronę, aby wyświetlić sposób wyświetlania zmian w sklepie online.
 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do menu Sklep online > Nawigacja.
 2. Kliknij menu stopki.
 3. Kliknij Dodaj pozycję menu.
 4. W polu Nazwa wprowadź nazwę strony, np. Zwroty, Żądania zwrotów lub Zażądaj zwrotu.
 5. W polu Link wklej nowy adres URL kont klientów.
 6. Kliknij opcję Dodaj, a następnie Zapisz.

Doświadczenie klienta

Aby przesyłać żądania zwrotów, klient musi zalogować się na swoje konto klienta. Klient może uzyskać dostęp do swojego konta w następujący sposób:

 • Kliknij adres URL nowego konta klienta, który dodajesz do swojego sklepu online.
 • Zaloguj się do konta klienta za pomocą nawigacji w Twoim sklepie. Ta opcja działa tylko wtedy, gdy masz aktywowane nowe konta klientów w swoim sklepie.

Klient wprowadza swój adres e-mail i sześciocyfrowy kod weryfikacyjny, który jest wysyłany na jego adres e-mail. Do logowania nie jest wymagane hasło. Gdy klient wprowadzi kod w Twoim sklepie, otrzyma dostęp do konta.

Twoi klienci mogą przesyłać żądania zwrotów tylko dla zamówień, które zostały zrealizowane w całości lub częściowo.

Dodaj instrukcje dotyczące żądania zwrotu do swojego sklepu

Dodaj informacje do polityki zwrotów lub strony swojego sklepu online o tym, jak działają żądania zwrotów. Możesz użyć i dostosować poniższe przykładowe instrukcje dotyczące sposobu przesyłania żądania zwrotu przez klienta w sklepie online.

 Prześlij żądanie zwrotu

Kliknij ikonę profilu w nawigacji sklepu lub przejdź do polityki zwrotów lub strony zwrotów, a następnie poproś o zwrot.

1. Zaloguj się do swojego konta:
   1. W polu „E-mail” wprowadź swój adres e-mail, a następnie kliknij opcję „Kontynuuj”.
   2. Na swoim koncie e-mail otwórz e-mail wysłany z naszego sklepu i skopiuj sześciocyfrowy kod weryfikacyjny zawarty w wiadomości e-mail.
   3. Wróć do sklepu online, a następnie wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

2. Kliknij zamówienie, dla którego chcesz przesłać zwrot.
3. Jeśli Twoje zamówienie ma więcej niż jedną pozycję, wybierz pozycje, które chcesz zwrócić.
4. Wybierz powód zwrotu i dodaj uwagę dla sklepu.
5. Kliknij opcję „Prześlij żądanie”.

Jeśli Twoja prośba o zwrot zostanie zatwierdzona i wymaga wysyłki, otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi wysyłki i etykietą wysyłkową zwrotu. Po zwrocie produktu otrzymasz zwrot kosztów. 

Dostosowywanie brandingu żądań zwrotów

Strony, na których klienci samodzielnie obsługują i przesyłają żądania zwrotów, używają ustawień brandingu Twojej realizacji zakupu. Aby wprowadzić zmiany w brandingu tych stron, musisz zaktualizować ustawienia brandingu realizacji zakupu.

Do tych stron nie mają zastosowania poniższe ustawienia brandingu:

 • położenie logo
 • wyrównanie logo
 • maksymalna szerokość logo

Konfigurowanie powiadomień e-mail dotyczących żądań zwrotów

Żądania zwrotów obsługiwane są z wykorzystaniem poniższych powiadomień e-mail, które można dostosować:

 • potwierdzenie żądania zwrotu
 • zatwierdzono żądanie zwrotu
 • odrzucono żądanie zwrotu

Możesz dostosować te powiadomienia w opcjach: Ustawienia > Powiadomienia > Zwroty.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się więcej o powiadomieniach e-mail dotyczących żądań zwrotów:

Powiadomienia dotyczące żądań zwrotu
Powiadomienie Opis
Potwierdzenie żądania zwrotu Wysyłane automatycznie do klienta po tym, jak zażąda zwrotu za pomocą zwrotów samoobsługowych.
Zatwierdzono żądanie zwrotu Wysyłane do klienta po zatwierdzeniu żądania zwrotu. To powiadomienie zawiera informacje o wysyłce zwrotu, takie jak zwrotna etykieta wysyłkowa, którą przesyłasz podczas zatwierdzania żądania zwrotu.
Żądanie zwrotu zostało odrzucone Wysyłane do klienta z wiadomością wskazującą powód odrzucenia żądania zwrotu. Możesz edytować wiadomość do klienta przed jej wysłaniem.

Jeśli zapewniasz etykietę wysyłkową zwrotu za pomocą usługi Shopify Shipping lub SFN, klienci otrzymają wiadomość e-mail z zatwierdzeniem zwrotu i kolejną wiadomość e-mail zawierającą etykietę wysyłkową zwrotu.

Otrzymywanie powiadomień e-mail dotyczących żądań zwrotów

Jeśli wybierzesz opcję otrzymywania powiadomień o zamówieniach za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziesz również otrzymywać powiadomienia e-mail dotyczące żądań zwrotu. Powiadomienia o żądaniach zwrotu nie są dostępne w aplikacji Shopify.

Powiadomieniami dotyczącymi zamówień oraz żądań zwrotu można zarządzać w sekcji Ustawienia > Powiadomienia > Powiadomienia dla pracowników dotyczące zamówień.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo