Thiết lập đơn hàng trả lại tự phục vụ

Để cho phép khách hàng gửi yêu cầu trả lại sản phẩm ngay trong cửa hàng trực tuyến, bạn cần kích hoạt đơn hàng trả lại tự phục vụ trên trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể thêm hướng dẫn vào cửa hàng trực tuyến để cho họ biết cách yêu cầu trả hàng.

Yêu cầu khi thiết lập đơn hàng trả lại tự phục vụ

Để cho phép khách hàng gửi yêu cầu trả hàng, thực hiện như sau:

 • Bật đơn hàng trả lại tự phục vụ trên trang quản trị Shopify
 • Cấp cho khách hàng quyền truy cập để đăng nhập vào tài khoản khách hàng mới. Có hai cách cấp cho khách hàng quyền truy cập để đăng nhập vào tài khoản khách hàng mới:
  • Chuyển đổi sang tài khoản khách hàng mới.
  • Thêm URL cho tài khoản khách hàng mới vào phần chân trang của cửa hàng, chính sách hoàn tiền hoặc trang khác trong cửa hàng của bạn. Nếu bạn không muốn chuyển đổi sang tài khoản khách hàng mới, tùy chọn này sẽ cho phép bạn tiếp tục sử dụng tài khoản khách hàng cổ điển trong cửa hàng trực tuyến và trang thanh toán trong khi vẫn cấp cho khách hàng quyền truy cập để yêu cầu trả hàng.

Những điều cần lưu ý khi thiết lập nhãn trả hàng tự phục

Trước khi bạn thiết lập nhãn trả hàng tự phục vụ, lưu ý những điều sau:

 • Các nhãn trả hàng tự phục vụ không hoạt động với tài khoản khách hàng cổ điển.
 • Nhãn trả hàng tự phục vụ không áp dụng cho đơn hàng B2B on Shopify.
 • Không thể yêu cầu đổi trả trong đơn hàng trả lại tự phục vụ và bạn không thể có quy tắc trả hàng dành riêng cho mục đích đổi trả.

Bật đơn hàng trả lại tự phục vụ

Để thiết lập yêu cầu trả hàng, trước tiên, bạn cần bật đơn hàng trả lại tự phục vụ trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Tài khoản khách hàng.
 2. Trong mục Đơn hàng trả lại tự phục vụ, nhấp vào Bật.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi bật đơn hàng trả lại tự phục vụ, bạn cần cho phép khách hàng đăng nhập trong cửa hàng trực tuyến và trên trang thanh toán bằng tài khoản khách hàng mới. Để thực hiện việc này, bạn có thể thiết lập tài khoản khách hàng mới trên trang quản trị Shopify hoặc thêm URL tài khoản khách hàng mới vào cửa hàng.

Thêm URL tài khoản khách hàng mới vào cửa hàng trực tuyến

Khi khách hàng nhấp vào URL tài khoản khách hàng mới, họ sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản khách hàng để có thể gửi yêu cầu trả hàng.

Bạn có thể thêm URL tài khoản khách hàng mới vào mọi nơi trên cửa hàng trực tuyến mà bạn có thể nhập URL, chẳng hạn như trong chính sách trả hàng hoặc trên trang đơn hàng trả lại của cửa hàng.

Bạn có thể tìm và sao chép URL tài khoản khách hàng mới trong cài đặt Tài khoản khách hàng thuộc mục Tài khoản khách hàng mới của trang. Sau khi sao chép URL, bạn có thể thêm URL đó vào cửa hàng trực tuyến tại bất kỳ vị trí nào hợp lý nhất với doanh nghiệp của bạn.

Thêm URL tài khoản khách hàng mới vào chính sách hoàn tiền

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Chính sách.
 2. Trong mục Chính sách hoàn tiền, chọn văn bản bạn muốn gắn siêu liên kết rồi dán URL tài khoản khách hàng mới.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm URL tài khoản khách hàng mới vào trang

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cửa hàng trực tuyến > Trang.
 2. Nhấp vào trang bạn muốn thêm URL tài khoản khách hàng mới, chẳng hạn trang đơn hàng trả lại.
 3. Chọn văn bản bạn muốn gắn siêu liên kết rồi dán URL tài khoản khách hàng mới.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).
 5. Không bắt buộc: Nhấp vào Xem trang để xem cách những thay đổi hiển thị trong cửa hàng trực tuyến.
 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cửa hàng trực tuyến > Menu điều hướng.
 2. Nhấp vào Menu chân trang.
 3. Nhấp vào Add menu item (Thêm mục menu).
 4. Trong trường Tên, nhập tên trang, ví dụ như Đơn hàng trả lại, Yêu cầu trả hàng hoặc Request đơn hàng trả lại.
 5. Trong trường Liên kết, dán URL tài khoản khách hàng mới.
 6. Nhấp vào Thêm rồi nhấp vào Lưu.

Trải nghiệm khách hàng

Để gửi yêu cầu trả hàng, khách hàng cần đăng nhập vào tài khoản khách hàng. Họ có thể truy cập tài khoản bằng những cách sau:

 • Nhấp vào URL tài khoản khách hàng mới mà bạn đã thêm vào cửa hàng trực tuyến.
 • Đăng nhập vào tài khoản khách hàng từ menu điều hướng của cửa hàng. Tùy chọn này chỉ hoạt động nếu bạn đã kích hoạt tài khoản khách hàng mới trong cửa hàng.

Khách hàng sẽ nhập địa chỉ email và mã xác minh gồm sáu chữ số được gửi đến địa chỉ email của họ. Không bắt buộc phải có mật khẩu để đăng nhập. Sau khi khách hàng nhập mã vào cửa hàng, họ sẽ được cấp quyền truy cập tài khoản.

Khách hàng chỉ có thể gửi yêu cầu trả hàng đối với đơn hàng đã được thực hiện hoặc được thực hiện một phần.

Thêm hướng dẫn yêu cầu trả hàng vào cửa hàng

Thêm thông tin vào chính sách hoàn tiền hoặc trang trong cửa hàng trực tuyến về cách thức hoạt động của yêu cầu trả hàng. Bạn có thể sử dụng và điều chỉnh các hướng dẫn mẫu dưới đây về cách khách hàng có thể gửi yêu cầu trả hàng trong cửa hàng trực tuyến.

 Gửi yêu cầu trả hàng

Nhấp vào biểu tượng hồ sơ trong menu điều hướng của cửa hàng hoặc vào chính sách hoàn tiền hoặc trang đơn hàng trả lại rồi yêu cầu trả hàng.

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn:
   1. Trong trường "Email", nhập địa chỉ email của bạn rồi nhấp vào "Tiếp tục".
   2. Trong tài khoản email của bạn, mở email mà cửa hàng của chúng tôi đã gửi cho bạn và sao chép mã xác minh gồm sáu chữ số đi kèm email.
   3. Quay lại cửa hàng trực tuyến rồi nhập mã xác minh gồm sáu chữ số.

2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn gửi đơn hàng trả lại.
3. Nếu đơn hàng của bạn có nhiều mặt hàng, hãy chọn mặt hàng bạn muốn trả lại.
4. Chọn lý do trả hàng và thêm ghi chú cho cửa hàng.
5. Nhấp vào "Gửi yêu cầu".

Nếu yêu cầu trả hàng được phê duyệt và cần phải vận chuyển, bạn sẽ nhận được email có hướng dẫn vận chuyển và nhãn vận chuyển cho đơn hàng trả lại. Sau khi trả lại sản phẩm, bạn sẽ được hoàn tiền. 

Tùy chỉnh yếu tố thương hiệu của yêu cầu trả hàng

Các trang mà khách hàng tự phục vụ và gửi yêu cầu trả hàng sẽ sử dụng cài đặt thương hiệu của trang thanh toán. Để thay đổi yếu tố thương hiệu của những trang này, bạn cần cập nhật cài đặt thương hiệu của trang thanh toán.

Các cài đặt thương hiệu sau không áp dụng cho các trang sau:

 • vị trí logo
 • căn chỉnh logo
 • chiều rộng logo tối đa

Tùy chỉnh thông báo qua email về yêu cầu trả hàng

Bạn có thể tùy chỉnh các thông báo qua email sau của yêu cầu trả hàng:

 • xác nhận yêu cầu trả hàng
 • đã phê duyệt yêu cầu trả hàng
 • đã từ chối yêu cầu trả hàng

Bạn có thể tùy chỉnh những thông báo này trong phần Cài đặt > Thông báo > Đơn hàng trả lại.

Xem kỹ bảng sau để tìm hiểu thêm về thông báo qua email về yêu cầu trả hàng:

Thông báo về yêu cầu trả hàng
Thông báo Mô tả
Xác nhận yêu cầu trả hàng Tự động gửi cho khách hàng sau khi khách hàng yêu cầu trả hàng bằng đơn hàng trả lại tự phục vụ.
Đã phê duyệt yêu cầu trả hàng Được gửi cho khách hàng khi bạn phê duyệt yêu cầu trả hàng. Thông báo này bao gồm thông tin vận chuyển đơn hàng trả lại, ví dụ như nhãn vận chuyển đơn hàng trả lại mà bạn tải lên khi phê duyệt yêu cầu trả hàng.
Đã từ chối yêu cầu trả hàng Gửi cho khách hàng kèm theo tin nhắn cho biết lý do từ chối yêu cầu trả hàng. Bạn có thể chỉnh sửa thông báo dành cho khách hàng trước khi gửi.

Nếu bạn cung cấp nhãn vận chuyển đơn hàng trả lại bằng Shopify Shipping hoặc SFN thì khách hàng sẽ nhận được email phê duyệt đơn hàng trả lại và một email khác có chứa nhãn vận chuyển đơn hàng trả lại.

Nhận thông báo qua email về yêu cầu trả hàng

Nếu chọn nhận thông báo về đơn hàng qua email thì bạn cũng sẽ tự động nhận được thông báo về yêu cầu trả hàng qua email. Ứng dụng Shopify không có thông báo về yêu cầu trả hàng.

Bạn có thể quản lý thông báo về đơn hàng và yêu cầu trả hàng trong mục Cài đặt > Thông báo > Thông báo về đơn hàng cho nhân viên.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí