Thiết lập và quản lý tài khoản khách hàng mới

Tài khoản khách hàng mới cho phép khách hàng đăng nhập bằng mã xác minh một lần gồm 6 chữ số được gửi qua email. Không yêu cầu mật khẩu để đăng nhập. Bạn và khách hàng của bạn đều có thể sử dụng cả tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới.

Nếu được bật, Shop Pay sẽ cung cấp thêm một lợi ích là khách hàng có thể đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Shop và passkey đã lưu. Chỉ có thể xóa Đăng nhập bằng Shop khỏi tài khoản khách hàng mới bằng cách hủy kích hoạt Shop Pay.

Tài khoản khách hàng mới hỗ trợ B2B nhưng không hỗ trợ Đa nền tảng. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa tài khoản khách hàng mới và tài khoản khách hàng cổ điển.

Giới thiệu tài khoản khách hàng mới

Khách hàng có thể đăng nhập mà không cần mật khẩu. Khi họ đăng nhập lần đầu tiên, tài khoản khách hàng của họ sẽ tự động được tạo. Bạn không thể hủy kích hoạt tài khoản khách hàng cá nhân.

Tạo và đăng nhập tài khoản

Nếu khách hàng có hồ sơ khách hàng trên trang quản trị Shopify thì tức là họ đã có tài khoản. Họ có thể đăng nhập bằng địa chỉ email liên kết với hồ sơ khách hàng để xem thông tin đơn hàng và tài khoản. Khi nhập địa chỉ email, khách hàng sẽ nhận được email có mã một lần gồm 6 chữ số mà họ cần nhập để đăng nhập.

Nếu có người đăng nhập bằng địa chỉ email không liên kết với hồ sơ khách hàng hiện có thì hồ sơ khách hàng mới sẽ tự động được tạo.

Nếu khách hàng có tài khoản Shop, họ sẽ được nhắc đăng nhập bằng Shop hoặc vẫn có thể đăng nhập bằng mã sử dụng một lần được gửi đến email của họ. Cả hai phương thức đều cho phép khách hàng đăng nhập hoặc tạo tài khoản. Khách hàng đăng nhập bằng Shop sẽ truy cập trang thanh toán có thông tin mua sắm điền sẵn đã lưu, mặc định thanh toán chỉ với một lần chạm bằng Shop Pay.

Để khách hàng có thể truy cập trải nghiệm mua B2B trong tài khoản, thêm hồ sơ khách hàng vào công ty.

Hủy kích hoạt tài khoản

Với tài khoản khách hàng mới, bạn không thể hủy kích hoạt tài khoản cá nhân. Bạn có thể xóa hồ sơ khách hàng nhưng nếu khách hàng đăng nhập lại bằng email đó, hồ sơ khách hàng mới sẽ được tạo.

Xây dựng thương hiệu và tùy chỉnh

Ngoại trừ trang đăng nhập, kiểu trang thanh toán của bạn sẽ tự động áp dụng cho các trang tài khoản khách hàng mới. Trang đăng nhập sẽ chỉ sử dụng logo thanh toán của bạn. Để thay đổi yếu tố thương hiệu của tài khoản khách hàng mới, cập nhật thương hiệu trên trang thanh toán.

Các cài đặt thương hiệu sau không áp dụng cho tài khoản khách hàng mới:

 • vị trí logo
 • căn chỉnh logo
 • chiều rộng logo tối đa

Miền

Để thay đổi miền mặc định, bạn có thể kết nối miền bên thứ ba với Shopify để làm trang tài khoản khách hàng mới.

Chuyển đổi sang tài khoản khách hàng mới

Khi chuyển đổi sang tài khoản khách hàng mới, cửa hàng của bạn có thể gặp những thay đổi sau:

 • Các ứng dụng hoặc tùy chỉnh Liquid được thêm vào trang tài khoản khách hàng của chủ đề sẽ không áp dụng cho tài khoản khách hàng mới. Khách hàng của bạn sẽ mất quyền truy cập vào các tùy chỉnh này.
 • Yếu tố kích hoạt quy trình làm việc hoặc quy trình tự động hóa dựa trên tài khoản khách hàng cổ điển sẽ không được hỗ trợ trong tài khoản khách hàng mới.
 • Tất cả liên kết đến tài khoản khách hàng cổ điển sẽ chuyển hướng đến tài khoản khách hàng mới, ngoại trừ trang đăng ký của khách hàng.

Bạn có thể chuyển về tài khoản khách hàng cổ điển bất kỳ lúc nào để khôi phục trải nghiệm trước đây.

Thiết lập tài khoản khách hàng mới

Bạn có thể chọn sử dụng tài khoản khách hàng cổ điển hoặc tài khoản khách hàng mới trên cửa hàng trực tuyến và trang thanh toán.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Tài khoản khách hàng.
 2. Trong mục Tài khoản trong cửa hàng trực tuyến và trên trang thanh toán, nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Trong mục Trải nghiệm đăng nhập, chọn một hoặc cả hai tùy chọn sau:

  • Hiển thị liên kết đăng nhập ở đầu trang của cửa hàng trực tuyến và trang thanh toán: Nếu bạn chọn tùy chọn này, liên kết đăng nhập sẽ hiển thị trên cửa hàng trực tuyến. Liên kết thường nằm ở đầu trang của cửa hàng nhưng vị trí có thể thay đổi tùy theo chủ đề. Liên kết đăng nhập cũng sẽ hiển thị trên trang thanh toán.
 4. Trong mục Chọn phiên bản tài khoản khách hàng để sử dụng, chọn Tài khoản khách hàng mới.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem trước trải nghiệm khách hàng

Bạn có thể xem trước và kiểm tra trải nghiệm khách hàng của tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Tài khoản khách hàng.
 2. Trong mục URL, nhấp vào Sao chép bên cạnh phiên bản tài khoản khách hàng bạn muốn xem trước.
 3. Dán URL đã sao chép vào tab trình duyệt mới để xem trước và kiểm tra trải nghiệm khách hàng.

Ẩn tài khoản khách hàng mới

Nếu không muốn khách hàng truy cập tài khoản khách hàng từ cửa hàng trực tuyến hoặc trang thanh toán thì bạn có thể ẩn liên kết dẫn đến tài khoản khách hàng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Tài khoản khách hàng.
 2. Trong mục Tài khoản trong cửa hàng trực tuyến và trên trang thanh toán, nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Trong mục Trải nghiệm đăng nhập, bạn phải bỏ chọn hộp kiểm.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí