Thiết lập và quản lý tài khoản khách hàng mới

Tài khoản khách hàng mới cho phép khách hàng đăng nhập bằng mã xác minh một lần gồm 6 chữ số được gửi qua email. Không yêu cầu mật khẩu để đăng nhập. Bạn và khách hàng của bạn đều có thể sử dụng cả tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới.

Tài khoản khách hàng mới hỗ trợ B2B nhưng không hỗ trợ Đa nền tảng. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới.

Những lưu ý khi chuyển sang tài khoản khách hàng mới

Trước khi chuyển sang tài khoản khách hàng mới, lưu ý những điều sau:

 • Các ứng dụng hoặc tùy chỉnh Liquid được thêm vào trang tài khoản khách hàng của chủ đề sẽ không áp dụng cho tài khoản khách hàng mới. Khách hàng của bạn sẽ mất quyền truy cập vào các tùy chỉnh này.
 • Mọi liên kết đến tài khoản khách hàng cổ điển sẽ chuyển hướng đến tài khoản khách hàng mới.
 • Tài khoản khách hàng mới không được hỗ trợ trên cửa hàng thương mại headless.
 • Tài khoản khách hàng mới không tương thích với Shopify Markets.
 • Tài khoản khách hàng mới không tương thích với pixel.
 • Yếu tố kích hoạt quy trình làm việc hoặc quy trình tự động hóa dựa trên tài khoản khách hàng cổ điển sẽ không được hỗ trợ trong tài khoản khách hàng mới.
 • Tính năng hỗ trợ của ứng dụng đang ở chế độ bản xem trước dành cho nhà phát triển và sẽ sớm khả dụng cho thương nhân.

Bạn có thể chuyển về tài khoản khách hàng cổ điển bất kỳ lúc nào để khôi phục trải nghiệm trước đây.

Thiết lập tài khoản khách hàng mới

Bạn có thể thiết lập tài khoản khách hàng mới trong phần cài đặt Tài khoản khách hàng của trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Tài khoản khách hàng.
 2. Trong mục Tài khoản trong cửa hàng trực tuyến và trên trang thanh toán, nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Để hiển thị liên kết đăng nhập trên cửa hàng, chọn hộp kiểm Hiển thị liên kết đăng nhập ở đầu trang của cửa hàng trực tuyến và ở trang thanh toán.
 4. Trong mục Chọn phiên bản tài khoản khách hàng để sử dụng, chọn Tài khoản khách hàng mới.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Phương thức thanh toán đã lưu

Với phương thức thanh toán đã lưu, khách hàng có thể lưu thông tin thẻ tín dụng vào tài khoản họ đã đăng ký với cửa hàng của bạn. Điều này giúp việc thanh toán trong tương lai nhanh hơn và dễ dàng hơn, đồng thời khuyến khích quay lại mua hàng. Sau khi khách hàng tạo tài khoản, họ có thể thêm thẻ tín dụng khác, chỉnh sửa thông tin thẻ tín dụng hoặc xóa thẻ.

Phương thức thanh toán đã lưu tương thích với Shop Pay. Bạn có thể bật cả hai tính năng đồng thời. Trên trang thanh toán, khách hàng có thể chọn phương thức họ muốn.

Kích hoạt phương thức thanh toán đã lưu

Phương thức thanh toán đã lưu bị tắt theo mặc định. Bạn có thể kích hoạt phương thức thanh toán đã lưu trên trang quản trị Shopify.

Bước:

Hủy kích hoạt tài khoản khách hàng

Với tài khoản khách hàng mới, bạn không thể hủy kích hoạt tài khoản cá nhân. Bạn có thể xóa hồ sơ khách hàng nhưng nếu khách hàng đăng nhập lại bằng email đó, hồ sơ khách hàng mới sẽ được tạo.

Xây dựng thương hiệu và tùy chỉnh

Bạn có thể tùy chỉnh yếu tố thương hiệu cho trang tài khoản khách hàng mới bằng cách chỉnh sửa kiểu trang thanh toán. Ngoại trừ trang đăng nhập, kiểu trang thanh toán sẽ tự động áp dụng cho các trang tài khoản khách hàng mới. Trang đăng nhập chỉ sử dụng logo trang thanh toán và không thể thay đổi màu nút từ màu xanh dương mặc định.

Cài đặt yếu tố thương hiệu trên trang thanh toán sau không áp dụng cho trang tài khoản khách hàng mới:

 • Vị trí logo
 • Căn chỉnh logo
 • Chiều rộng logo tối đa
 • Ảnh nền phần đầu trang của trang thanh toán
 • Nền 1

Thay đổi miền mặc định

Để thay đổi miền mặc định, bạn có thể kết nối miền bên thứ ba với Shopify để làm trang tài khoản khách hàng mới.

Ẩn tài khoản khách hàng mới

Nếu không muốn khách hàng truy cập tài khoản khách hàng từ cửa hàng trực tuyến hoặc trang thanh toán thì bạn có thể ẩn liên kết dẫn đến tài khoản khách hàng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Tài khoản khách hàng.
 2. Trong mục Tài khoản trong cửa hàng trực tuyến và trên trang thanh toán, nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Trong mục Trải nghiệm đăng nhập, bạn phải bỏ chọn hộp kiểm.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Trải nghiệm khách hàng

Để tìm hiểu thêm về trải nghiệm khách hàng bằng tài khoản khách hàng mới, xem lại các tính năng sau:

Tạo và đăng nhập tài khoản khách hàng

Nếu khách hàng có hồ sơ khách hàng trên trang quản trị Shopify thì tức là họ đã có tài khoản. Họ có thể đăng nhập bằng địa chỉ email liên kết với hồ sơ khách hàng để xem thông tin đơn hàng và tài khoản. Khi nhập địa chỉ email, khách hàng sẽ nhận được email có mã một lần gồm 6 chữ số mà họ cần nhập để đăng nhập.

Nếu có người đăng nhập bằng địa chỉ email không liên kết với hồ sơ khách hàng hiện có thì hồ sơ khách hàng mới sẽ tự động được tạo.

Nếu khách hàng có tài khoản Shop, họ sẽ được nhắc đăng nhập bằng Shop hoặc vẫn có thể đăng nhập bằng mã sử dụng một lần được gửi đến email của họ. Cả hai phương thức đều cho phép khách hàng đăng nhập hoặc tạo tài khoản. Khách hàng đăng nhập bằng Shop sẽ truy cập trang thanh toán có thông tin mua sắm điền sẵn đã lưu, mặc định thanh toán chỉ với một lần chạm bằng Shop Pay.

Để khách hàng có thể truy cập trải nghiệm mua B2B trong tài khoản, thêm hồ sơ khách hàng vào công ty.

Cập nhật tài khoản khách hàng mới

Khách hàng có thể cập nhật chi tiết tài khoản bằng cách đăng nhập vào tài khoản trong cửa hàng.

Bước:

 1. Khách hàng chuyển đến cửa hàng trực tuyến và nhấp vào nút đăng nhập.
 2. Khách hàng nhập địa chỉ email của mình. Sau khi nhận được email có mã đăng nhập, khách hàng nhập mã đó để truy cập trang tài khoản.
 3. Trên trang tài khoản của họ, khách hàng nhấp vào tên viết tắt của họ ở trên cùng bên phải, sau đó nhấp vào Thông tin tài khoản.
 4. Để chỉnh sửa tên, khách hàng nhấp vào biểu tượng bút chì trong mục Hồ sơ.
 5. Để chỉnh sửa chi tiết vận chuyển, khách hàng nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh địa chỉ trong mục Địa chỉ.

Đăng nhập bằng Shop

Nếu bạn đã kích hoạt Shop Pay thì khách hàng có thể đăng nhập bằng thông tin xác thực Shop và khóa xác thực đã lưu. Tính năng Đăng nhập bằng Shop được tự động kích hoạt cho tài khoản khách hàng mới và chỉ có thể bị xóa khỏi cửa hàng nếu bạn hủy kích hoạt Shop Pay.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí