Thiết lập và quản lý tài khoản khách hàng mới

Tài khoản khách hàng mới cho phép khách hàng đăng nhập bằng email và mã xác minh một lần gồm 6 chữ số. Không bắt buộc phải có mật khẩu để đăng nhập. Nếu bạn có quyền truy cập tài khoản khách hàng mới thì cả tài khoản khách hàng cổ điển lẫn tài khoản khách hàng mới đều khả dụng với bạn và khách hàng có thể sử dụng cả hai loại tài khoản này.

Tài khoản khách hàng mới hỗ trợ B2B nhưng không hỗ trợ Đa nền tảng.

Giới thiệu tài khoản khách hàng mới

Khách hàng có thể đăng nhập mà không cần mật khẩu. Khi họ đăng nhập lần đầu tiên, tài khoản khách hàng của họ sẽ tự động được tạo. Bạn không thể hủy kích hoạt tài khoản khách hàng cá nhân.

Tạo và đăng nhập tài khoản

Nếu khách hàng có hồ sơ khách hàng trên trang quản trị Shopify thì tức là họ đã có tài khoản. Họ có thể đăng nhập bằng địa chỉ email liên kết với hồ sơ khách hàng để xem thông tin đơn hàng và tài khoản. Khi nhập địa chỉ email, khách hàng sẽ nhận được email có mã một lần gồm 6 chữ số mà họ cần nhập để đăng nhập.

Nếu có người đăng nhập bằng địa chỉ email không liên kết với hồ sơ khách hàng hiện có thì hồ sơ khách hàng mới sẽ tự động được tạo.

Để khách hàng có thể truy cập trải nghiệm mua B2B trong tài khoản, thêm hồ sơ khách hàng vào công ty.

Hủy kích hoạt tài khoản

Với tài khoản khách hàng mới, bạn không thể hủy kích hoạt tài khoản cá nhân. Bạn có thể xóa hồ sơ khách hàng nhưng nếu khách hàng đăng nhập lại bằng email đó, hồ sơ khách hàng mới sẽ được tạo.

Xây dựng thương hiệu và tùy chỉnh

Logo và kiểu trang thanh toán sẽ tự động áp dụng cho tài khoản khách hàng mới. Để thay đổi thương hiệu của tài khoản khách hàng mới, hãy cập nhật thương hiệu của trang thanh toán.

Các cài đặt thương hiệu sau không áp dụng cho tài khoản khách hàng mới:

 • vị trí logo
 • căn chỉnh logo
 • chiều rộng logo tối đa

Miền

Để thay đổi miền mặc định, bạn có thể kết nối miền của bên thứ ba với Shopify cho trang tài khoản khách hàng mới.

Thiết lập tài khoản khách hàng mới hoặc tài khoản khách hàng cổ điển

Nếu có cả hai phiên bản tài khoản khách hàng, bạn có thể chọn phiên bản sẽ được sử dụng trong cửa hàng trực tuyến và trang thanh toán.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán và tài khoản.
 2. Trong mục Cài đặt tài khoản khách hàng, hãy thiết lập cài đặt tài khoản khách hàng:

  • Chọn Cho phép khách hàng đăng nhập từ cửa hàng trực tuyến và trang thanh toán để hiển thị liên kết đăng nhập ở đầu trang của cửa hàng trực tuyến và trên trang thanh toán.
  • Chọn Yêu cầu tất cả khách hàng đăng nhập trước khi thanh toán để nhắc khách hàng đăng nhập trước khi thanh toán.
  • Chọn cả hai tùy chọn để hiển thị liên kết đăng nhập ở đầu trang của cửa hàng trực tuyến và trên trang thanh toán cũng như nhắc khách hàng đăng nhập trước khi thanh toán.
 3. Trong mục Trải nghiệm đăng nhập, chọn phiên bản tài khoản khách hàng bạn muốn sử dụng trong cửa hàng trực tuyến.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem trước trải nghiệm khách hàng

Bạn có thể xem trước và kiểm tra trải nghiệm khách hàng của tài khoản khách hàng cổ điển và tài khoản khách hàng mới.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán và tài khoản.
 2. Trong mục URL tài khoản khách hàng, nhấp vào Xem trước bên cạnh phiên bản tài khoản khách hàng bạn muốn xem trước.

Ẩn tài khoản khách hàng mới

Nếu không muốn tiếp tục sử dụng tài khoản khách hàng trong cửa hàng trực tuyến thì bạn có thể ẩn tài khoản đó trong cửa hàng trực tuyến.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán và tài khoản.
 2. Trong mục Cài đặt tài khoản khách hàng, đảm bảo bạn đã bỏ chọn cả hai hộp kiểm.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí