Giải quyết lỗi tệp CSV khách hàng

Có thể dùng tệp CSV để thêm và chỉnh sửa danh sách và thông tin khách hàng. Bạn cần định dạng tệp CSV đúng cách để tải lên thành công. Bạn có thể tải xuống và xem mẫu CSV khách hàng hoặc tham khảo Định dạng tệp CSV khách hàng để tìm hiểu về định dạng chính xác.

Quá trình tải lên của tệp CSV có thể mất đến vài giờ. Sau khi quá trình tải lên hoàn tất hoặc thất bại, bạn sẽ nhận được email thông báo. Nếu bạn không thấy email về quá trình tải lên tệp CSV vài giờ sau khi bắt đầu nhập dữ liệu, hãy kiểm tra thư mục thư rác hoặc junk của tài khoản email. Nếu bạn cho rằng tệp CSV không còn đang xử lý nữa nhưng không nhập, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Thông tin sau có thể giúp bạn khắc phục lỗi có thể gặp phải khi tải lên tệp CSV.

Tệp CSV lớn hơn 15 MB

Nếu không thể tải lên do tệp CSV quá lớn, lưu tệp CSV dưới dạng nhiều tệp có kích cỡ nhỏ hơn 15 MB và tải lên riêng.

Mỗi lần chỉ có thể tải lên 1 tệp CSV

Nếu đang thực hiện thao tác tải lên, bạn cần đợi đến khi quá trình tải lên kết thúc trước khi tải lên tệp CSV khác.

Thiếu tiêu đề hoặc thiếu nhiều tiêu đề

Nếu tệp CSV thiếu đầu trang bắt buộc, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi chứa tiêu đề cột. Bạn có thể kiểm tra mẫu CSV khách hàng để xem tất cả các tiêu đề cột có thể sử dụng.

Một số tiêu đề không được chấp nhận

Tiêu đề cột phải trùng khớp với danh sách các từ được chấp nhận. Nếu tệp CSV chứa tiêu đề cột không trùng khớp với danh sách tiêu đề cột bắt buộc, hãy đảm bảo không thừa chữ cái, dấu cách hay cột nào. Nếu không, bạn có thể bắt đầu lại bằng mẫu CSV khách hàng của chúng tôi.

Không được sử dụng dấu câu: trích dẫn không hợp lệ ở dòng 6

Nếu không thể sử dụng ký tự trong nội dung tệp CSV, đảm bảo tệp CSV của bạn đã được mã hóa UTF-8.

Nếu tệp CSV chứa dấu nháy cong hoặc dấu nháy thông minh, “ “, bạn cần thay thế bằng dấu nháy thẳng, " ". Nếu tệp CSV chứa thêm dấu ngoặc kép, dấu này cũng cần được xóa đi.

Tệp CSV có định dạng sai

Nếu tệp CSV sử dụng định dạng sai, mở tệp trong Google Trang tính hoặc chương trình bảng tính khác và đảm bảo đó là tệp .CSV. Lưu tệp CSV trong định dạng UTF-8 bằng cách chuyển dòng kiểu LF. Nếu bạn không quen dùng phương thức mã hóa, xem tài liệu về bảng tính hoặc trình soạn thảo văn bản.

Tệp CSV chưa được tải lên

Nếu xảy ra lỗi trong quá trình tải lên trước khi bắt đầu nhập, hãy tải lên lại tệp CSV.

Quốc gia, khu vực, tiểu bang hoặc tỉnh không hợp lệ

Bạn cần thêm quốc gia, vùng, tiểu bang và tỉnh bằng các mã cụ thể được gọi là ISO 3166-1.

Để tìm danh sách các mã hiện tại, hãy tham khảo ISO_3166-1: Current_codes. Nếu đang ở Hoa Kỳ hoặc Canada, bạn có thể tìm mã cho tiểu bang hoặc tỉnh của mình trên những danh sách sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí