Quản lý khách hàng

Khi khách hàng mới đặt đơn hàng với cửa hàng của bạn, tên và thông tin của họ sẽ tự động được thêm vào danh sách khách hàng. Bạn có thể gửi email đến khách hàng trong trang quản trị bằng thông tin trong hồ sơ khách hàng, tùy theo trường hợp, bạn cũng có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa hồ sơ khách hàng theo cách thủ công. Nếu muốn gửi ưu đãi giảm giá hoặc email đến một nhóm khách hàng cụ thể, bạn có thể tạo nhóm khách hàng.

Hồ sơ khách hàng được tạo khi khách hàng tương tác với doanh nghiệp của bạn, ví dụ như khi khách hàng:

 • đăng ký danh sách gửi thư hoặc tài khoản khách hàng
 • đặt hàng
 • bắt đầu đơn hàng nhưng bỏ dở giao dịch thanh toán
 • được thêm vào danh sách khách hàng theo cách thủ công

Thêm khách hàng

Các bước thực hiện:

Gửi email cho khách hàng

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa khách hàng

Chỉnh sửa thông tin thanh toán gói đăng ký của khách hàng

Nếu bạn bán sản phẩm gói đăng ký và cần khách hàng cập nhật thông tin thanh toán vì thanh toán không thành công, bạn có thể cập nhật hồ sơ của khách hàng trong trang quản trị Shopify.

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Khách hàng.

 2. Nhấp vào hồ sơ khách hàng bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào More actions (Thao tác khác) và chọn một thao tác:

  1. Nếu bạn muốn khách hàng tự cập nhật thông tin thanh toán, hãy nhấp vào Send link to update payment method (Gửi liên kết để cập nhật phương thức thanh toán), chọn địa chỉ email bạn muốn dùng để gửi email trong menu thả xuống rồi nhấp vào Send email (Gửi email).
  2. Đối với một số phương thức thanh toán, nếu bạn muốn cập nhật thủ công phương thức thanh toán của khách hàng, nhấp vào Replace payment method (Thay thế phương thức thanh toán), hoàn tất biểu mẫu Thay thế phương thức thanh toán, rồi nhấp vào Confirm (Xác nhận).
  3. Nếu bạn muốn xóa phương thức thanh toán của khách hàng, hãy nhấp vào Delete payment method (Xóa phương thức thanh toán).
 4. Nếu bạn đã nhấp vào Send link to payment method (Gửi liên kết đến phương thức thanh toán), hãy chọn địa chỉ email bạn muốn dùng để gửi email trong menu thả xuống rồi nhấp vào Send email (Gửi email).

 5. Đối với một phương thức thanh toán nào đó, nếu bạn đã nhấp vào Replace payment method (Thay thế phương thức thanh toán) và hoàn tất biểu mẫu Thay thế phương thức thanh toán, hãy nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Để biết thêm thông tin về dịch vụ cung cấp gói đăng ký, tham khảo mục Gói đăng ký.

Chỉnh sửa hàng loạt hồ sơ khách hàng

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể sử dụng chỉnh sửa hàng loạt để xóa khách hàng, thêm thẻ khách hàng cũng như xóa thẻ hồ sơ khách hàng đối với nhiều khách hàng cùng lúc. Bạn chỉ có thể xóa khách hàng nếu họ không có lịch sử đặt hàng với cửa hàng của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Chọn từng hồ sơ khách hàng bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Nhấp vào Thao tác khác.

 4. Nhấp vào thao tác bạn muốn.

 5. Tùy thuộc vào thao tác bạn chọn, bạn có thể cần xác nhận lựa chọn của mình.

Xóa khách hàng

Bạn có thể xóa bản ghi hồ sơ khách hàng trong Shopify nếu khách hàng không có lịch sử đặt hàng với cửa hàng của bạn. Bạn không thể xóa khách hàng có lịch sử đặt hàng khỏi bản ghi của cửa hàng. Nếu khách hàng bị xóa mua hàng từ cửa hàng của bạn trong tương lai, họ sẽ được tạo hồ sơ mới.

Các bước thực hiện:

Sắp xếp danh sách khách hàng

Bạn có thể tìm danh sách hồ sơ khách hàng trên trang Khách hàng trong trang quản trị Shopify. Sử dụng menu Sort by (Sắp xếp theo) để sắp xếp danh sách hồ sơ khách hàng theo:

 • lần cập nhật gần nhất
 • số tiền đã chi tiêu
 • số lượng đơn hàng
 • ngày được thêm vào danh sách khách hàng

Tìm kiếm khách hàng

Lọc danh sách khách hàng

Mặc dù thao tác tìm kiếm rất hữu ích trong việc tìm từng hồ sơ khách hàng, thao tác lọc cho phép bạn xem tất cả khách hàng đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí. Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể lọc hồ sơ khách hàng theo các tiêu chí sau:

 • Trạng thái gói đăng ký qua email
 • Gắn thẻ với
 • Trạng thái tài khoản khách hàng (ví dụ như đang hoạt động hoặc đã vô hiệu hóa)
 • Ngôn ngữ của khách hàng
 • Số tiền đã chi tiêu trong cửa hàng của bạn
 • Số lượng đơn hàng đã đặt
 • Ngày đặt hàng
 • Ngày đã thêm làm khách hàng
 • Ngày thực hiện giao dịch thanh toán bỏ dở
 • Địa điểm theo quốc gia (Hiển thị cả địa điểm vận chuyển và thanh toán)
 • Trạng thái gói đăng ký sản phẩm (chỉ hiển thị cho cửa hàng đã thiết lập gói đăng ký)

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Tùy chọn lọc khác.

 3. Chọn bộ lọc, điều kiện và giá trị bạn muốn.

 4. Không bắt buộc: Lặp lại các bước 1 và 2 để thêm nhiều bộ lọc.

 5. Không bắt buộc: Để gỡ bỏ bộ lọc, hãy nhấp vào Xóa ở dưới một bộ lọc hoặc nhấp vào Xóa tất cả bộ lọc.

 6. Nhấp vào Done (Đã xong).

Danh sách hồ sơ khách hàng hiển thị những khách hàng khớp với bộ lọc của bạn. Bạn có thể di chuyển giữa các trang nếu có nhiều trang kết quả.

Nhãn tổng hợp tất cả các bộ lọc bạn đã áp dụng cho danh sách hồ sơ khách hàng. Nhấp vào x để xóa bộ lọc.

Tạo nhóm khách hàng

Sau khi thực hiện tìm kiếm hoặc áp dụng bộ lọc, bạn có thể lưu danh sách kết quả trên trang quản trị Shopify. Thao tác này sẽ tạo một tab bộ lọc mới ở đầu danh sách khách hàng. Bạn có thể dùng các tab bộ lọc để nhanh chóng sắp xếp khách hàng thành các nhóm. Các từ tìm kiếm đã lưu cũng hiển thị trong ứng dụng Shopify khi bạn chạm vào nút tìm kiếm.

Bạn có thể kết hợp nhóm khách hàng với các mức giảm giá để cung cấp chương trình khuyến mãi cho các nhóm khách hàng cụ thể.

Nhóm khách hàng cũng giúp bạn nhắm mục tiêu đến những người đăng ký nhận email cụ thể khi bạn gửi email tiếp thị bằng Shopify Email hoặc tin nhắn tiếp thị bằng SMS.

Các nhóm khách hàng sẽ tự động cập nhật nên khách hàng sẽ được thêm và gỡ khỏi nhóm tùy thuộc vào từ tìm kiếm hoặc bộ lọc dùng để tạo nhóm khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Thực hiện tìm kiếm hoặc lọc danh sách khách hàng.

 2. Nhấp vào Lưu bộ lọc sau khi bạn áp dụng một hoặc nhiều bộ lọc hoặc thực hiện việc tìm kiếm hồ sơ khách hàng.

 3. Trong hộp thoại Lưu thành, nhập tên cho bộ lọc hoặc kết quả tìm kiếm.

 4. Nhấp vào Lưu bộ lọc để lưu tìm kiếm và tạo tab ở đầu danh sách khách hàng.

Địa chỉ giao hàng trong quân đội Hoa Kỳ

Địa chỉ gửi thư trong quân đội tại Hoa Kỳ có định dạng riêng biệt phải nhập theo cách cụ thể. Nếu nhập địa chỉ sai, đơn hàng có thể sẽ không đến được tay người nhận dự định. Có 3 loại địa chỉ quân sự Hoa Kỳ khác nhau:

 • Bưu điện của Lính Bộ binh/Không quân (APO)
 • Bưu điện của Lính Hải quân (FPO)
 • Bưu điện của Bộ Ngoại giao (DPO)

Nếu bạn nhận được đơn hàng có địa chỉ giao hàng trong quân đội Hoa Kỳ, hãy đảm bảo nhập địa chỉ chính xác trước khi giao đơn hàng. Nếu khách hàng không nhập địa chỉ giao hàng chính xác, hãy chỉnh sửa địa chỉ của khách hàng theo hướng dẫn sau:

 • Phải nhập tên người nhận vào trường Name (tên), nhưng không bắt buộc nhập cấp bậc của họ.
 • Đối với địa chỉ AP, cả số PSC và số HÒM THƯ đều phải nằm trong trường Address (Địa chỉ).
 • Đối với địa chỉ FPO và DPO, cả số ĐƠN VỊ và số HÒM THƯ đều phải nằm trong trường Address (Địa chỉ).
 • Trường City (Thành phố) chỉ được chứa APO, FPO hoặc DPO. Không nhập tên thành phố.
 • Phải chọn Hoa Kỳ trong trường Country/Region (Quốc gia/Vùng).
 • Lực lượng vũ trang đặc trách Hoa Kỳ, Lực lượng vũ trang đặc cách châu Âu hoặc Lực lượng vũ trang đặc cách Thái Bình Dương phải được chọn trong trường State (Tiểu bang). Có thể nhập dạng viết tắt của những địa điểm này theo khách hàng của bạn, chẳng hạn Armed Forces America (AA), Armed Forces Europe (AE), hoặc Armed Forces Pacific (AP).

Nếu bạn không chắc chắn về một số thông tin địa chỉ, hãy liên hệ với khách hàng đã đặt đơn hàng để làm rõ thông tin.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí