Quản lý khách hàng

Khi khách hàng mới đặt đơn hàng với cửa hàng của bạn, tên và thông tin của họ sẽ tự động được thêm vào danh sách khách hàng. Bạn có thể gửi tin nhắn qua email đến khách hàng từ trang quản trị Shopify bằng thông tin trong hồ sơ khách hàng. Tùy từng trường hợp, bạn cũng có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa hồ sơ khách hàng theo cách thủ công. Nếu muốn gửi ưu đãi giảm giá hoặc gửi tin nhắn qua email đến một nhóm khách hàng cụ thể, bạn có thể tạo nhóm khách hàng.

Hồ sơ khách hàng được tạo khi khách hàng tương tác với doanh nghiệp của bạn. Ví dụ: Hồ sơ được tạo khi khách hàng thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

 • đăng ký danh sách gửi thư hoặc tài khoản khách hàng
 • đặt hàng
 • bắt đầu đơn hàng nhưng bỏ dở giao dịch thanh toán
 • được thêm vào danh sách khách hàng theo cách thủ công

Thêm hồ sơ khách hàng

Các bước thực hiện:

Gửi thông điệp email đến khách hàng

Bạn có thể gửi trực tiếp thông điệp email đến khách hàng từ trang quản trị Shopify hoặc từ ứng dụng Shopify.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa hồ sơ khách hàng

Nếu hồ sơ khách hàng đã có trong Shopify, bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ tại trang Khách hàng.

Trước khi cập nhật hồ sơ khách hàng, hãy xác minh xem có nhân viên nào đang thực hiện thay đổi với hồ sơ tương tự không để tránh xung đột với thay đổi của bạn.

Bạn có thể thêm ghi chú vào hồ sơ khách hàng để theo dõi thông tin đặc biệt về khách hàng. Chỉ nhân viên cửa hàng của bạn mới có thể xem được những ghi chú này. Khách hàng không thể thấy những ghi chú này.

Sử dụng thẻ có thể giúp bạn sắp xếp danh sách hồ sơ khách hàng. Bạn có thể sử dụng thẻ để gắn nhãn cho khách hàng bằng các thuật ngữ mô tả hoặc sắp xếp khách hàng thành các danh mục. Ví dụ: Nếu có khách hàng doanh nghiệp, bạn có thể gắn thẻ những khách hàng này là B2B. Bạn có thể tìm kiếm và lọc danh sách hồ sơ khách hàng bằng thẻ.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa thông tin thanh toán gói đăng ký của khách hàng

Nếu bạn bán sản phẩm gói đăng ký và cần khách hàng cập nhật thông tin thanh toán vì thanh toán không thành công, bạn có thể cập nhật hồ sơ của khách hàng trong trang quản trị Shopify.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào tên khách hàng.

 3. Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào Thao tác khác.

 4. Nếu bạn muốn khách hàng tự cập nhật thông tin thanh toán của họ, hãy thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào Gửi liên kết để cập nhật phương thức thanh toán.
  2. Chọn địa chỉ email bạn muốn dùng để gửi email.
  3. Nhấp vào Gửi email.
 5. Đối với một số phương thức thanh toán, nếu bạn muốn cập nhật thủ công phương thức thanh toán của khách hàng, hãy thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào Thay phương thức thanh toán.
  2. Hoàn tất biểu mẫu Thay phương thức thanh toán.
  3. Nhấp vào Confirm (Xác nhận).
 6. Nếu bạn muốn xóa phương thức thanh toán của khách hàng, hãy nhấp vào Delete payment method (Xóa phương thức thanh toán).

Để biết thêm thông tin về dịch vụ cung cấp gói đăng ký, hãy tham khảo mục Gói đăng ký.

Chỉnh sửa hàng loạt hồ sơ khách hàng

Trên trang quản trị Shopify, bạn có thể sử dụng tính năng chỉnh sửa hàng loạt để chỉnh sửa thông tin của nhiều hồ sơ khách hàng cùng lúc.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Chọn từng hồ sơ khách hàng bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Nếu bạn chỉ muốn thêm hoặc xóa thẻ khỏi hồ sơ khách hàng đã chọn, hãy thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào Thao tác khác.
  2. Nhấp vào Thêm thẻ hoặc Gỡ thẻ.
  3. Thêm hoặc gỡ thẻ.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).
 4. Để xóa hồ sơ khách hàng đã chọn, nhấp vào Thao tác khác, rồi nhấp vào Xóa khách hàng đã chọn. Bạn chỉ có thể xóa hồ sơ khách hàng nếu họ không có lịch sử đặt hàng với cửa hàng của bạn. Không thể hoàn tác thao tác xóa hồ sơ khách hàng.

 5. Để chỉnh sửa nhiều thông tin cùng một lúc, nhấp vào Chỉnh sửa các khách hàng.

 6. Nhấp vào Thêm trường, rồi chọn thông tin bạn muốn chỉnh sửa.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa hồ sơ khách hàng

Bạn có thể xóa hồ sơ khách hàng nếu khách hàng không có lịch sử đặt hàng với cửa hàng của bạn. Bạn không thể xóa khách hàng có lịch sử đặt hàng khỏi bản ghi của cửa hàng. Nếu hồ sơ khách hàng bị xóa nhưng khách hàng đó sẽ mua từ cửa hàng của bạn trong tương lai, hồ sơ khách hàng mới sẽ được tạo.

Các bước thực hiện:

Tìm kiếm khách hàng

Tạo nhóm khách hàng

Sau khi thực hiện tìm kiếm hoặc áp dụng bộ lọc, bạn có thể lưu danh sách kết quả trên trang quản trị Shopify. Thao tác này sẽ tạo tab bộ lọc mới ở đầu danh sách khách hàng. Bạn có thể dùng các tab bộ lọc để sắp xếp khách hàng thành các nhóm. Các tìm kiếm đã lưu cũng có sẵn trong ứng dụng Shopify trên màn hình Khách hàng.

Bạn có thể kết hợp nhóm khách hàng với các mức giảm giá để cung cấp chương trình khuyến mãi cho các nhóm khách hàng cụ thể.

Nhóm khách hàng cũng giúp bạn nhắm mục tiêu đến những người đăng ký nhận email cụ thể khi bạn gửi email tiếp thị bằng Shopify Email hoặc tin nhắn tiếp thị bằng SMS.

Nhóm khách hàng được cập nhật tự động nên khách hàng được thêm vào và xóa khỏi nhóm tùy thuộc vào cụm từ tìm kiếm hoặc cụm từ lọc dùng để tạo nhóm khách hàng đó.

Các bước thực hiện:

 1. Thực hiện tìm kiếm hoặc lọc danh sách khách hàng.

 2. Nhấp vào Save filters (Lưu bộ lọc).

 3. Trong hộp Lưu thành, nhập tên nhóm khách hàng.

 4. Nhấp vào Save filters (Lưu bộ lọc).

Tab có tên bạn đã nhập sẽ được thêm vào đầu danh sách khách hàng.

Địa chỉ giao hàng trong quân đội Hoa Kỳ

Địa chỉ gửi thư trong quân đội tại Hoa Kỳ có định dạng riêng biệt phải nhập theo cách cụ thể. Nếu nhập sai địa chỉ, đơn hàng có thể không đến được tay người nhận dự định. Có 3 loại địa chỉ quân sự khác nhau tại Hoa Kỳ:

 • Bưu điện của Lính Bộ binh/Không quân (APO)
 • Bưu điện của Lính Hải quân (FPO)
 • Bưu điện của Bộ Ngoại giao (DPO)

Nếu bạn nhận được đơn hàng có địa chỉ giao hàng trong quân đội Hoa Kỳ, hãy đảm bảo nhập địa chỉ chính xác trước khi giao đơn hàng. Nếu khách hàng không nhập địa chỉ giao hàng chính xác, hãy chỉnh sửa địa chỉ của khách hàng theo hướng dẫn sau:

 • Phải nhập tên người nhận vào ô Tên, nhưng không bắt buộc phải nhập cấp bậc của người nhận đó.
 • Đối với địa chỉ APO, cả số PSC và BOX phải ở trong ô Địa chỉ.
 • Đối với địa chỉ FPO và DPO, cả số UNIT và BOX phải ở trong ô Địa chỉ.
 • Ô Thành phố chỉ được chứa APO, FPO hoặc DPO. Không nhập tên thành phố.
 • Phải chọn Hoa Kỳ trong ô Quốc gia/Khu vực.
 • Phải chọn Lực lượng vũ trang đặc trách Hoa Kỳ, Lực lượng vũ trang đặc trách châu Âu hoặc Lực lượng vũ trang đặc trách Thái Bình Dương trong ô Tiểu bang. Khách hàng có thể nhập dạng viết tắt của những địa điểm này, chẳng hạn như Armed Forces America (AA), Armed Forces Europe (AE) hoặc Armed Forces Pacific (AP).

Nếu bạn không chắc chắn về một số thông tin địa chỉ, hãy liên hệ với khách hàng đã đặt đơn hàng đó để làm rõ thông tin.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí