Quản lý khách hàng

Khi khách hàng mới đặt đơn hàng với cửa hàng của bạn, tên và thông tin của họ sẽ tự động được thêm vào danh sách khách hàng. Bạn có thể gửi email đến khách hàng trong trang quản trị bằng thông tin trong hồ sơ khách hàng, tùy theo trường hợp, bạn cũng có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa hồ sơ khách hàng theo cách thủ công. Nếu muốn gửi ưu đãi giảm giá hoặc email đến một nhóm khách hàng cụ thể, bạn có thể tạo nhóm khách hàng.

Thêm khách hàng

Các bước thực hiện:

Gửi email cho khách hàng

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa khách hàng

Chỉnh sửa thông tin thanh toán gói đăng ký của khách hàng

Nếu bạn bán sản phẩm gói đăng ký và cần khách hàng cập nhật thông tin thanh toán vì thanh toán không thành công, bạn có thể cập nhật hồ sơ của khách hàng trong trang quản trị Shopify.

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Khách hàng.

 2. Nhấp vào hồ sơ khách hàng bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào More actions (Thao tác khác) và chọn một thao tác:

  1. Nếu bạn muốn khách hàng tự cập nhật thông tin thẻ, nhấp vào Send link to update card (Gửi liên kết để cập nhật thẻ), chọn địa chỉ email bạn muốn gửi email từ trong menu thả xuống rồi nhấp vào Send email (Gửi email).
  2. Nếu bạn muốn cập nhật thẻ của khách hàng theo cách thủ công, hãy nhấp vào Replace card (Thay đổi thẻ), hoàn thành biểu mẫu Thay thẻ tín dụng rồi nhấp vào Confirm (Xác nhận).
  3. Nếu bạn muốn xóa phương thức thanh toán của khách hàng, nhấp vào Delete card (Xóa thẻ).
 4. Nếu bạn đã nhấp vào Send link to update card (Gửi liên kết để cập nhật thẻ), chọn địa chỉ email bạn muốn gửi email từ trong menu thả xuống rồi nhấp vào Send email (Gửi email).

 5. Nếu bạn đã nhấp vào Replace card (Thay đổi thẻ), hãy hoàn thành biểu mẫu Thay thẻ tín dụng và nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Để biết thêm thông tin về dịch vụ cung cấp gói đăng ký, tham khảo mục Gói đăng ký.

Chỉnh sửa hàng loạt hồ sơ khách hàng

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể sử dụng chỉnh sửa hàng loạt để xóa khách hàng, thêm thẻ khách hàng cũng như xóa thẻ hồ sơ khách hàng đối với nhiều khách hàng cùng lúc. Bạn chỉ có thể xóa khách hàng nếu họ không có lịch sử đặt hàng với cửa hàng của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Chọn từng hồ sơ khách hàng bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Nhấp vào Thao tác khác.

 4. Nhấp vào thao tác bạn muốn.

 5. Tùy thuộc vào thao tác bạn chọn, bạn có thể cần xác nhận lựa chọn của mình.

Xóa khách hàng

Bạn có thể xóa bản ghi hồ sơ khách hàng trong Shopify nếu khách hàng không có lịch sử đặt hàng với cửa hàng của bạn. Bạn không thể xóa khách hàng có lịch sử đặt hàng khỏi bản ghi của cửa hàng. Nếu khách hàng bị xóa mua hàng từ cửa hàng của bạn trong tương lai, họ sẽ được tạo hồ sơ mới.

Các bước thực hiện:

Sắp xếp danh sách khách hàng

Bạn có thể tìm danh sách hồ sơ khách hàng trên trang Khách hàng trong trang quản trị Shopify. Sử dụng menu Sort by (Sắp xếp theo) để sắp xếp danh sách hồ sơ khách hàng theo:

 • lần cập nhật gần nhất
 • số tiền đã chi tiêu
 • số lượng đơn hàng
 • ngày được thêm vào danh sách khách hàng

Tìm kiếm khách hàng

Lọc danh sách khách hàng

Mặc dù thao tác tìm kiếm rất hữu ích trong việc tìm từng hồ sơ khách hàng, thao tác lọc cho phép bạn xem tất cả khách hàng đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí. Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể lọc hồ sơ khách hàng theo:

 • trạng thái gói đăng ký qua email
 • được gắn thẻ
 • trạng thái tài khoản khách hàng (ví dụ như đang hoạt động hoặc đã tắt)
 • ngôn ngữ của khách hàng
 • số tiền đã chi tiêu trong cửa hàng của bạn
 • số lượng đơn hàng đã đặt
 • ngày đặt hàng
 • ngày được thêm vào danh sách khách hàng
 • ngày thực hiện giao dịch thanh toán bỏ dở
 • vị trí theo quốc gia
 • trạng thái gói đăng ký sản phẩm (chỉ hiển thị cho cửa hàng đã thiết lập gói đăng ký)

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Tùy chọn lọc khác.

 3. Chọn bộ lọc, điều kiện và giá trị bạn muốn.

 4. Không bắt buộc: Lặp lại các bước 1 và 2 để thêm nhiều bộ lọc.

 5. Không bắt buộc: Để gỡ bỏ bộ lọc, hãy nhấp vào Xóa ở dưới một bộ lọc hoặc nhấp vào Xóa tất cả bộ lọc.

 6. Nhấp vào Done (Đã xong).

Danh sách hồ sơ khách hàng hiển thị những khách hàng khớp với bộ lọc của bạn. Bạn có thể di chuyển giữa các trang nếu có nhiều trang kết quả.

Nhãn tổng hợp tất cả các bộ lọc bạn đã áp dụng cho danh sách hồ sơ khách hàng. Nhấp vào x để xóa bộ lọc.

Tạo nhóm khách hàng

Sau khi thực hiện tìm kiếm hoặc áp dụng bộ lọc, bạn có thể lưu danh sách kết quả trên trang quản trị Shopify. Thao tác này sẽ tạo một tab bộ lọc mới ở đầu danh sách khách hàng. Bạn có thể dùng các tab bộ lọc để nhanh chóng sắp xếp khách hàng thành các nhóm. Các từ tìm kiếm đã lưu cũng hiển thị trong ứng dụng Shopify khi bạn chạm vào nút tìm kiếm.

Bạn có thể kết hợp nhóm khách hàng với các mức giảm giá để cung cấp chương trình khuyến mãi cho các nhóm khách hàng cụ thể.

Nhóm khách hàng cũng giúp bạn nhắm mục tiêu đến những người đăng ký cụ thể khi bạn gửi email tiếp thị bằng Shopify Email.

Các nhóm khách hàng sẽ tự động cập nhật nên khách hàng sẽ được thêm và gỡ khỏi nhóm tùy thuộc vào từ tìm kiếm hoặc bộ lọc dùng để tạo nhóm khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Thực hiện tìm kiếm hoặc lọc danh sách khách hàng.

 2. Nhấp vào Lưu bộ lọc sau khi bạn áp dụng một hoặc nhiều bộ lọc hoặc thực hiện việc tìm kiếm hồ sơ khách hàng.

 3. Trong hộp thoại Lưu thành, nhập tên cho bộ lọc hoặc kết quả tìm kiếm.

 4. Nhấp vào Lưu bộ lọc để lưu tìm kiếm và tạo tab ở đầu danh sách khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí