Nhập danh sách liên hệ từ MailChimp

Bạn có thể nhập danh sách liên hệ từ MailChimp theo hai cách:

Để biết thêm thông tin việc di chuyển cửa hàng, xem Di chuyển sang Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí