Nhập danh sách liên hệ từ MailChimp

Bạn có thể nhập danh sách liên hệ từ MailChimp bằng cách sửa đổi thủ công tệp ZIP đã nhập để sao cho tệp này tương thích với Shopify.

Để biết thêm thông tin về việc di chuyển cửa hàng, hãy tham khảo Di chuyển sang Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí