Lijsten met contactpersonen handmatig importeren vanuit MailChimp

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u uw contactpersonen vanuit MailChimp kunt importeren in Shopify.

Lijsten met contactpersonen exporteren vanuit MailChimp

Voordat je je contactpersonen kunt importeren in Shopify, moet u deze eerst exporteren vanuit MailChimp. Volg de instructies in Lijst weergeven of exporteren om uw contactpersonen te exporteren vanuit MailChimp.

Het bestand opschonen

Nadat u uw contactpersonen hebt geëxporteerd vanuit MailChimp, wordt er een ZIP-bestand op uw computer opgeslagen. Het ZIP-bestand bevat een CSV-bestand met een lijst met aangemelde leden. Als u contactpersonen had die zich niet hadden aangemeld, hebt u ook een CSV-bestand met een lijst met afgemelde leden. U moet het ZIP-bestand uitpakken en vervolgens elk CSV-bestand opschonen om het voor te bereiden op het importeren.

Stappen:

  1. Upload het CSV-bestand naar Google Spreadsheets.

  2. Bewaar in het spreadsheet alleen de volgende kolomkoppen en verwijder de overige.

- E-mailadres - Voornaam - Achternaam - Telefoonnummer - Bedrijf

  1. Geeft de volgende kolomkoppen een andere naam:

- Van E-mailadres naar Email - Van Telefoonnummer naar Phone

  1. Voeg een nieuwe kolomkop toe met de naam Accepts Marketing.

  2. Als uw bestand begint met subscribed_members, voer dan Yes in voor de kolom Accepts Marketing.

    Spreadsheet is bijgewerkt met de lijst subscribed_members

  3. Als je bestand begint met nonsubscribed_members, voer dan No in voor de kolom Accepts Marketing.

  4. Exporteer het bestand naar uw computer in de CSV-indeling.

Het bestand importeren in Shopify

Nadat u de CSV-bestanden hebt opgeschoond, moet u elk bestand importeren in je Shopify-winkel om het importeren te voltooien.

Problemen oplossen

Fout gevonden in de CSV-koptekst

Als er bij het importeren van uw CSV bestand in Shopify de volgende fout optreedt, betekent dit dat de namen van de kolomkoppen niet overeenkomen. Controleer of de namen van de kolomkoppen in uw CSV-bestand overeenkomen met de namen die in de bovenstaande stappen worden gegeven.

Foutbericht dat wordt weergegeven bij het importeren van een CSV-bestand vanuit MailChimp in Shopify

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis