Klantenlijsten importeren en exporteren

Als je een klantenlijst hebt die je in Shopify wilt gebruiken, kun je deze invoeren in een CSV-klantenbestand en vervolgens het CSV-bestand importeren in je Shopify-beheercentrum. Je kunt ook de CSV-template van de klant gebruiken om een nieuwe klantenlijst te maken.

Zo open en bewerk je een CSV-bestand.

Als je meerdere klantprofielen wilt bewerken die al in je klantenlijst staan, kun je misschien beter een bulkbewerking gebruiken.

Je kunt alleen CSV-klantbestanden importeren die 1 MB of kleiner zijn. Om deze beperking te omzeilen, kun je meerdere CSV-bestanden gebruiken om je klantprofielen te importeren.

CSV-template voor klanten

Shopify biedt een templatebestand dat je als leidraad kunt gebruiken om je eigen klantenlijst te maken die je in je winkel kunt importeren. Je kunt de CSV-template met klantgegevens downloaden en bekijken. Raadpleeg voor meer informatie de beschrijving van het CSV-bestand met klantgegevens.

Als je de CSV-klantentemplate importeert zonder er nieuwe klantprofielen aan toe te voegen, worden er twee standaard klantprofielen aan je winkel toegevoegd:

 • Jane Doe is een voorbeeld van een klant met een e-mailadres en een telefoonnummer.
 • John Doe is een voorbeeld van een klant met een e-mailadres en een bezorgadres.

Bestaande klantprofielen importeren met het CSV-klantenbestand

Je kunt klantprofielen toevoegen aan de CSV-klantentemplate of je eigen CSV-bestand opstellen en dit vervolgens naar je Shopify-beheercentrum importeren.

Je kunt alleen CSV-klantbestanden importeren die 1 MB of kleiner zijn. Om deze beperking te omzeilen, kun je meerdere CSV-bestanden gebruiken om je klantprofielen te importeren.

Wanneer je CSV-bestanden gebruikt om klantaccounts te importeren uit een andere onlinewinkel, moet je je klanten uitnodigen om nieuwe wachtwoorden te maken. Anders kunnen klanten op de lijst geen accounts registreren met behulp van deze e-mails. Omdat wachtwoorden zijn gecodeerd, kun je geen wachtwoorden van klanten migreren vanuit een andere onlinewinkel. Wanneer je bestaande klantaccounts overschrijft met de import van een CSV-bestand, hoef je deze accounts niet opnieuw te maken.

Je kunt een app gebruiken om je klanten uitnodigingen in bulk te sturen om nieuwe wachtwoorden te maken. Zoek een app in de Shopify App Store.

Sommige van de gegevens van je klanten kunnen niet worden overgedragen tussen platforms. Shopify houdt alleen bij wat klanten in jouw onlinewinkel bestellen en uitgeven. Het is niet mogelijk om klantgegevens te importeren voor in een ander(e) winkel of e-commerceplatform geplaatste bestellingen en uitgegeven geld. Je kunt de kolommen Totaal uitgegeven en Totaal aantal bestellingen niet bewerken, omdat ze aangeven wat die klant in je onlinewinkel heeft uitgegeven en besteld.

Om een opgemaakte versie van je CSV-bestand te bekijken, kun je het importeren in Google Sheets.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

 2. Klik op Importeren.

 3. Klik op Bestand toevoegen en selecteer je CSV-bestand met klantgegevens.

 4. Optioneel: Vink het selectievakje Bestaande klanten met hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer overschrijven aan om bestaande klantprofielen bij te werken.

 5. Klik op Klanten importeren.

Bestaande klantprofielen naar een CSV-bestand exporteren

Je kunt een CSV-bestand met de klanten en hun gegevens van je winkel exporteren.

Geëxporteerde CSV-bestanden kunnen worden geopend in een spreadsheetprogramma zoals Excel, Numbers of Google Spreadsheets, of worden gebruikt om je Shopify-winkel te verbinden met een extern CRM-systeem (Customer Relationship Management).

Geëxporteerde CSV-bestanden mogen niet groter zijn dan 1 MB.

Als je maximaal 50 klanten exporteert, wordt het CSV-bestand via je browser gedownload. Als je meer dan 50 klanten exporteert, wordt het CSV-bestand naar je gemaild. Als je niet de winkeleigenaar bent, wordt het bestand ook naar het e-mailadres van de winkeleigenaar gestuurd.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

 2. Klik op Exporteren.

 3. Selecteer een van de volgende exportopties:

  • Huidige pagina: om de klanten te exporteren die in je beheercentrum worden weergegeven.
  • Alle klanten: om alle klanten van je winkel te exporteren.
  • Geselecteerde klant: om door jou geselecteerde klanten te exporteren.
  • Aantal klanten dat overeenkomt met je filters om een klantensegment te exporteren.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als je een spreadsheetprogramma wilt gebruiken om je CSV-bestand met klantgegevens te bekijken en te bewerken, selecteer je CSV voor Excel, Numbers en andere spreadsheetprogramma's.
  • Als je een editor voor tekst zonder opmaak wilt gebruiken om je CSV-bestand met klantgegevens te bekijken en te bewerken, selecteer je Standaard CSV-bestand.
 5. Klik op Klanten exporteren.

Beschrijving van het CSV-klantenbestand

Lees de volgende aandachtspunten voor het CSV-bestand met klantgegevens:

 • De eerste regel van je CSV-bestand met klanten moet de kolommen met kopteksten bevatten. Je kunt de CSV-klantentemplate gebruiken om je te helpen je CSV-bestand aan te maken.
 • De kolom Email is verplicht en moet aanwezig zijn, maar de waarde mag leeg zijn. Als deze kolom ontbreekt, krijg je een foutmelding bij het importeren van je CSV-bestand.
 • Headers in CSV-bestanden zijn hoofdlettergevoelig. Dit betekent dat het hoofdlettergebruik moet overeenkomen met de voorbeelden in de volgende tabel.
 • De kolommen Totaal uitgegeven en Totaal aantal bestellingen worden niet samen met de klantgegevens geïmporteerd.
De namen en beschrijvingen van de kolommen in CSV-bestanden met klantgegevens.
Kolom Beschrijving
First Name De voornaam van de klant.
Last Name De achternaam van de klant.
Email Het e-mailadres van de klant. Deze kolom is verplicht, maar de waarde mag leeg zijn.
Company De naam van het bedrijf dat de klant gebruikt, indien van toepassing.
Address1 De eerste regel van het adres van de klant.
Address2 De tweede regel van het adres van de klant, indien nodig.
City De plaats waar de klant woont.
Province De provincie of staat waarin de klant woont. Als je gegevens in deze kolom invoert, moet je ook de Province Code invullen.
Province Code De ISO-code van de provincie of staat.
Country Het land waarin de klant woont.
Country Code ISO-code van het land.
Zip De postcode van het adres van de klant.
Phone Het telefoonnummer van de klant.
Accepts Email Marketing Bepaalt of de klant al dan niet akkoord gaat met een abonnement op e-mailmarketing, zoals een nieuwsbrief. Geldige invoeren zijn yes of no.
Accepts SMS Marketing Hiermee wordt bepaald of de klant akkoord gaat met het abonneren op sms-marketing, zoals kortingsaanbiedingen. Geldige vermeldingen zijn yes of no.
Total Spent Het totale bedrag dat de klant heeft uitgegeven. Geldige invoeren mogen geen valutasymbool bevatten. Deze kolom wordt niet samen met de klantgegevens geïmporteerd.
Total Orders Het totale aantal bestellingen van de klant. Deze kolom wordt niet samen met de klantgegevens geïmporteerd.
Tags Een door komma's gescheiden lijst met tags om de klant te taggen (bijvoorbeeld tag1,tag2,tag3). Tags zijn niet hoofdlettergevoelig.
Note Aanvullende informatie over de klant.
Tax Exempt Geeft aan of de klant is vrijgesteld van belasting. Geldige invoeren zijn yes of no.

Zorg dat het CSV-bestand een UTF-8-indeling heeft als je klantprofielen importeert. De meeste spreadsheettoepassingen kunnen CSV-bestanden in de indeling UTF-8 opslaan met de opdracht Opslaan als of Exporteren, afhankelijk van het programma.

Met een teksteditor je customer CSV-bestand bewerken

Als je geen spreadsheetprogramma hebt, kun je CSV-bestanden bewerken met een teksteditor.

De meeste computers hebben teksteditors waarmee je CSV-bestanden kunt openen. Je kunt ook een programma zoals Visual Studio Code of Sublime Text gebruiken om je CSV-bestand te bewerken en de fouten erin op te sporen.

Wanneer je je CSV-bestand in een teksteditor opmaakt, moet je rekening houden met de volgende aandachtspunten:

 • Column headers moeten worden gescheiden door komma's (bijvoorbeeld First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • De lijst met tags moet tussen aanhalingstekens worden geplaatst (bijvoorbeeld "tag1,tag2,tag3").
 • Tags zijn niet hoofdlettergevoelig.
 • Verschillende records moeten worden gescheiden door regeleinden.

Contactpersonen importeren vanuit Gmail

Je kunt je Gmail-contactpersonen naar een CSV-bestand exporteren om ze als klanten naar je Shopify-winkel te importeren. Controleer je contactpersonen en verwijder contactpersonen die je niet wilt importeren naar je Shopify-winkel voordat je je Gmail-contactpersonen exporteert. Verwijder evt. op rol gebaseerde e-mailadressen, zoals e-mailadressen die beginnen met admin@, support@ of info@, en controleer op typefouten die ertoe zouden kunnen leiden dat e-mailberichten niet worden bezorgd.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis