Klantenlijsten importeren en exporteren

Als je een klantenlijst hebt die je in Shopify wilt gebruiken, kun je deze invoeren in een CSV-klantenbestand en vervolgens het CSV-bestand importeren in je Shopify-beheercentrum. Je kunt ook de CSV-template van de klant gebruiken om een nieuwe klantenlijst te maken. Zo open en bewerk je een CSV-bestand.

Als je meerdere klantprofielen wilt bewerken die al in je klantenlijst staan, kun je misschien beter een bulkbewerking gebruiken.

Je kunt bulkbewerking gebruiken om de velden Voornaam, Achternaam, Tags, E-mail en Accepteert e-mailmarketing op klantprofielen en eventuele metaveldwaarden te bewerken.

Bewerk het klantprofiel afzonderlijk of gebruik een CSV-bestand om andere velden op een klantprofiel te bewerken, zoals adresregels, het telefoonnummer of de status voor belastingvrijstelling.

CSV-template voor klanten

Je kunt de CSV-template voor klantgegevens downloaden en bekijken en deze als leidraad gebruiken om je eigen klantenlijst aan te maken die je in je winkel kunt importeren. Lees voor meer informatie de beschrijving van het CSV-klantenbestand.

Als je de CSV-klantentemplate importeert zonder er nieuwe klantprofielen aan toe te voegen, worden er twee standaard klantprofielen aan je winkel toegevoegd:

 • Jane Doe is een voorbeeld van een klant met een e-mailadres en een telefoonnummer.
 • John Doe is een voorbeeld van een klant met een e-mailadres en een bezorgadres.

Beschrijving van het CSV-bestand met klantgegevens

Controleer de tabel voor gegevens over de beschikbare CSV-kolommen en de beschrijvingen ervan.

In de velden Accepteert e-mailmarketing, Accepteert sms-marketing en Vrijgesteld van belasting, kun je alleen yes of no invullen.

De namen en beschrijvingen van de kolommen in CSV-bestanden met klantgegevens.
Kolom Beschrijving
First Name De voornaam van de klant.
Last Name De achternaam van de klant.
Email Het e-mailadres van de klant. Deze kolom is verplicht, maar de waarde mag leeg zijn.
Accepts Email Marketing Bepaalt of de klant al dan niet akkoord gaat met een abonnement op e-mailmarketing, zoals een nieuwsbrief. Geldige invoeren zijn yes of no.
Default Address Company De naam van het bedrijf dat aan het standaardadres van de klant is gekoppeld, indien van toepassing.
Default Address Address1 De eerste regel van het standaardadres van de klant.
Default Address Address2 De tweede regel van het standaardadres van de klant, indien nodig.
Default Address City De plaats die aan het standaardadres van de klant is gekoppeld.
Default Address Province Code De ISO-code van de provincie of staat die aan het standaardadres van de klant is gekoppeld.
Default Address Country Code De ISO-code van het land dat aan het standaardadres van de klant is gekoppeld.
Default Address Zip De postcode van het standaardadres van de klant.
Default Address Phone De telefoonnummer dat aan het standaardadres van de klant is gekoppeld.
Phone Het telefoonnummer van de klant.
Accepts SMS Marketing Hiermee wordt bepaald of de klant akkoord gaat met het abonneren op sms-marketing, zoals kortingsaanbiedingen. Geldige vermeldingen zijn yes of no.
Total Spent Het totale bedrag dat de klant heeft uitgegeven. Deze kolom wordt niet samen met de klantgegevens geïmporteerd.
Total Orders Het totale aantal bestellingen van de klant. Deze kolom wordt niet samen met de klantgegevens geïmporteerd.
Note Aanvullende informatie over de klant.
Tax Exempt Geeft aan of de klant is vrijgesteld van belasting. Geldige invoeren zijn yes of no.
Tags Een door komma's gescheiden lijst met tags om de klant te taggen (bijvoorbeeld tag1,tag2,tag3). Tags zijn niet hoofdlettergevoelig.

Aandachtspunten bij CSV-klantenbestanden

Lees de volgende aandachtspunten voor het CSV-bestand met klantgegevens:

 • De eerste regel van je CSV-bestand met klanten moet de kolommen met kopteksten bevatten. Je kunt de CSV-klantentemplate gebruiken om het CSV-bestand aan te maken.
 • De kolom Email is verplicht en moet aanwezig zijn, maar de waarde mag leeg zijn. Als deze kolom ontbreekt, krijg je een foutmelding bij het importeren van je CSV-bestand.
 • Kopteksten in CSV-bestanden zijn niet hoofdlettergevoelig.
 • De kolommen Totaal uitgegeven en Totaal aantal bestellingen worden niet samen met de klantgegevens geïmporteerd.
 • Je kunt alleen CSV-klantbestanden importeren die 15 MB of kleiner zijn. Je kunt meerdere CSV-bestanden gebruiken om klantprofielen te importeren en zo deze beperking te omzeilen.
 • Je kunt wachtwoorden van klanten niet via een CSV-bestand van een andere webshop migreren. Lees meer over beperkingen bij wachtwoorden van klanten.
 • Je kunt kolommen voor bepaalde ondersteunde metavelden toevoegen aan je CSV-klantenbestand. Je kunt alleen kolommen toevoegen voor metavelden die aanwezig zijn in het Shopify-beheercentrum. Lees meer over het aanmaken van metavelden.
 • Je kunt geen bestelgegevens importeren via een CSV-klantenbestand. Hier vind je meer informatie over bestelgegevens in CSV-klantenbestanden.

Wachtwoorden van klanten

Omdat wachtwoorden buiten Shopify worden versleuteld, kun je geen klantwachtwoorden van een andere webshop migreren via een CSV-bestand. Nadat je klanten in je winkel hebt geïmporteerd, nodig je ze uit een nieuw wachtwoord aan te maken zodat ze hun account kunnen registreren. In de Shopify App Store kun je een app vinden waarmee je veel klanten tegelijk een uitnodiging kunt sturen om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Ondersteunde metavelden

Alleen bepaalde metaveldtypen zijn compatibel met CSV-klantenbestanden. Je kunt de volgende metaveldtypen importeren en exporteren via een CSV-klantenbestand:

 • Booleaans (boolean);
 • datum (date);
 • datum en tijd (date_time);
 • geheel getal (number_integer);
 • decimaal (number_decimal);
 • éénregelige tekst (single_line_text_field).

Bestelgegevens

 • Je kunt de klantgegevens alleen met een daarvoor bestemd CSV-bestand importeren. Bestelgegevens kunnen niet worden geïmporteerd met een CSV-bestand met klantgegevens.
 • Je kunt de kolommen Totaal uitgegeven of Totaalaantal bestellingen niet bewerken in je CSV-klantenbestand omdat deze vermelden wat de klant heeft uitgegeven en in je webshop heeft besteld.
 • Shopify houdt alleen bij wat klanten in jouw webshop bestellen en uitgeven. Het is niet mogelijk klantgegevens te importeren voor bestellingen of uitgaven in andere Shopify-winkels of op andere e-commerceplatforms.

Bestaande klantprofielen importeren met behulp van het CSV-bestand met klantgegevens

Je kunt klantprofielen toevoegen aan de CSV-klantentemplate of je eigen CSV-bestand opstellen en dit vervolgens naar je Shopify-beheercentrum importeren. Zorg dat het CSV-bestand een UTF-8-indeling heeft als je klantprofielen importeert. De meeste spreadsheettoepassingen kunnen CSV-bestanden in de indeling UTF-8 opslaan met de opdracht Opslaan als of Exporteren, afhankelijk van het programma. Om een opgemaakte versie van je CSV-bestand te bekijken, kun je het importeren in Google Sheets.

Je kunt alleen CSV-klantbestanden importeren die 15 MB of kleiner zijn. Je kunt meerdere CSV-bestanden gebruiken om klantprofielen te importeren en zo deze beperking te omzeilen.

Wanneer je een CSV-bestand importeert, kun je de klanten uit de CSV-bestanden taggen en een klantsegment aanmaken op basis van die tags. Als je bestaande klanten met hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer overschrijft, worden al je klantgegevens vervangen, inclusief de importtags.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

 2. Klik op Importeren.

 3. Klik op Bestand toevoegen en selecteer je CSV-bestand met klantgegevens.

 4. Optioneel: Vink het selectievakje Bestaande klanten met hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer overschrijven aan om bestaande klantprofielen bij te werken.

 5. Optioneel: Als je een segment wilt aanmaken en de klanten wilt taggen vanuit je CSV-lijst, vink je Tags toevoegen aan klanten in dit CSV-bestand en gebruik deze om een segment aan te maken aan.

 6. Klik op Klanten importeren.

Metavelden van klanten importeren

Als je aangepaste metavelden gebruikt om aanvullende informatie over je klanten op te slaan, kun je ondersteunde metavelden importeren via een CSV-klantenbestand.

Voordat je klantmetavelden kunt importeren via een CSV-bestand, maak je een klantmetaveld aan, met de volgende twee stappen:

 1. Voeg een metavelddefinitie toe.
 2. Voeg een waarde toe aan het metaveld.

Nadat je het metaveld hebt aangemaakt, kun je een kolom aan het CSV-bestand toevoegen die overeenkomt met de customer.metafields.namespace.key uit de metavelddefinitie. Als je bijvoorbeeld het standaard metaveld Geboortedatum wilt importeren, moet de kolomtitel in het CSV-klantenbestand customer.metafields.facts.birth_date zijn.

Bestaande klantprofielen naar een CSV-bestand exporteren

Je kunt een CSV-bestand met de klanten en hun gegevens van je winkel exporteren.

Je kunt geëxporteerde CSV-bestanden openen in een spreadsheet-app zoals Excel, Numbers of Google Spreadsheets, of je kunt ze gebruiken om je Shopify-winkel te verbinden met een extern CRM-systeem (Customer Relationship Management). Geëxporteerde CSV-bestanden mogen niet groter zijn dan 15 MB.

Als je maximaal 50 klanten exporteert, wordt het CSV-bestand via je browser gedownload. Als je meer dan 50 klanten exporteert, wordt het CSV-bestand naar je gemaild. Als je niet de winkeleigenaar bent, wordt het bestand ook naar het e-mailadres van de winkeleigenaar gestuurd.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

 2. Klik op Exporteren.

 3. Selecteer een van de volgende exportopties:

  • Huidige pagina: om de klanten te exporteren die in je beheercentrum worden weergegeven.
  • Alle klanten: om alle klanten van je winkel te exporteren.
  • Geselecteerde klant: om door jou geselecteerde klanten te exporteren.
  • Aantal klanten dat overeenkomt met je filters om een klantensegment te exporteren.
 4. Optioneel: Als je klanttags of ondersteunde metavelden wilt opnemen in de export, doe dan een van de volgende dingen in de sectie Inbegrepen velden:

  • Vink Klanttags aan om tags toe te voegen aan je export.
  • Vink Metavelden voor klanten aan om de ondersteunde metavelden in je export mee te nemen.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als je een spreadsheetprogramma wilt gebruiken om je CSV-bestand met klantgegevens te bekijken en te bewerken, selecteer je CSV voor Excel, Numbers en andere spreadsheetprogramma's.
  • Als je een editor voor tekst zonder opmaak wilt gebruiken om je CSV-bestand met klantgegevens te bekijken en te bewerken, selecteer je Standaard CSV-bestand.
 6. Klik op Klanten exporteren.

Met een teksteditor je customer CSV-bestand bewerken

Als je geen spreadsheetprogramma hebt, kun je CSV-bestanden bewerken met een teksteditor.

De meeste computers hebben teksteditors waarmee je CSV-bestanden kunt openen. Je kunt ook een programma zoals Visual Studio Code of Sublime Text gebruiken om je CSV-bestand te bewerken en de fouten erin op te sporen.

Wanneer je je CSV-bestand in een teksteditor opmaakt, moet je rekening houden met de volgende aandachtspunten:

 • Column headers moeten worden gescheiden door komma's (bijvoorbeeld First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • De lijst met tags moet tussen aanhalingstekens worden geplaatst (bijvoorbeeld "tag1,tag2,tag3").
 • Tags zijn niet hoofdlettergevoelig.
 • Verschillende records moeten worden gescheiden door regeleinden.

Contactpersonen importeren vanuit Gmail

Je kunt je Gmail-contactpersonen naar een CSV-bestand exporteren om ze als klanten naar je Shopify-winkel te importeren. Controleer je contactpersonen en verwijder contactpersonen die je niet wilt importeren naar je Shopify-winkel voordat je je Gmail-contactpersonen exporteert. Verwijder evt. op rol gebaseerde e-mailadressen, zoals e-mailadressen die beginnen met admin@, support@ of info@, en controleer op typefouten die ertoe zouden kunnen leiden dat e-mailberichten niet worden bezorgd.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis