Sådan importerer og eksporterer du kundelister

Hvis du har en kundeliste, som du vil bruge i Shopify, kan du indtaste den i en CSV-fil med kunder og derefter importere CSV-filen til din Shopify-administrator. Du kan også bruge skabelonen til CSV-filer med kunder til at oprette en ny kundeliste. Få mere at vide om, hvordan du åbner og redigerer en CSV-fil.

Hvis du vil redigere flere kundeprofiler, der allerede findes på din kundeliste, vil du muligvis finde det nemmere at bruge masseredigering i stedet.

Skabelon til CSV-fil med kunder

Du kan downloade og se skabelonen til CSV-filer med kunder for at bruge den som vejledning til at oprette din egen kundeliste, som skal importeres til din butik. Få mere at vide i beskrivelsen af CSV-filen med kunder.

Hvis du importerer skabelonen til CSV-filer med kunder uden at føje nye kundeprofiler til den, føjes de to standardkundeposter til din butik:

 • Jane Doe er et eksempel på en kunde, der har en mailadresse og et telefonnummer.
 • John Doe er et eksempel på en kunde, der har en mailadresse og en leveringsadresse.

Beskrivelse af CSV-filen med kunder

Kolonner og deres beskrivelser i CSV-filen med kunder.
Kolonne Beskrivelse
First Name Kundens fornavn.
Last Name Kundens efternavn.
Email Kundens mailadresse. Denne kolonne er påkrævet, men værdien kan være tom.
Default Address Company Navnet på det firma, der er knyttet til kundens standardadresse, hvis det er relevant
Default Address Address1 Den første linje i kundens standardadresse.
Default Address Address2 Den anden linje i kundens standardadresse, hvis det er relevant.
Default Address City Den by, der er knyttet til kundens standardadresse.
Default Address Province Code ISO-koden for den provins eller delstat, der er knyttet til kundens standardadresse.
Default Address Country Code ISO-koden for det land, der er knyttet til kundens standardadresse.
Default Address Zip Postnummeret for kundens standardadresse.
Default Address Phone Det telefonnummer, der er knyttet til kundens standardadresse.
Phone Kundens telefonnummer.
Accepts Email Marketing Angiver, hvorvidt kunden accepterer at abonnere på e-mailmarkedsføring, såsom et nyhedsbrev. Gyldige poster er yes eller no.
Accepts SMS Marketing Angiver, hvorvidt kunden accepterer at abonnere på sms-markedsføring, såsom tilbud om rabat. Gyldige poster er yes eller no.
Total Spent Kundens samlede køb. Denne kolonne importeres ikke sammen med kundeoplysningerne.
Total Orders Kundens samlede antal ordrer. Denne kolonne importeres ikke sammen med kundeoplysningerne.
Tags En kommasepareret liste med tags, der bruges til at tagge kunden (f.eks tag1,tag2,tag3.). Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i forbindelse med tags.
Note Yderligere oplysninger om kunden.
Tax Exempt Angiver, om kunden er skattefritaget. Gyldige poster er yes eller no.

Overvejelser vedrørende CSV-fil med kunder

Gennemgå følgende overvejelser i forbindelse med CSV-filen med kunder:

 • Den første linje i CSV-filen med kunder skal indeholde kolonneoverskrifterne. Opret din CSV-fil ved hjælp af skabelonen til CSV-filer med kunder.
 • Kolonnen Email er påkrævet og skal være til stede, men værdien kan være tom. Hvis denne kolonne mangler, vil du få en fejlmeddelelse, når du importerer din CSV-fil.
 • Overskrifter i CSV-filer skelner ikke mellem store og små bogstaver.
 • Kolonnerne Samlet beløb og Samlede ordrer importeres ikke sammen med kundeoplysninger.
 • Du kan kun importere CSV-filer med kunder, der er 15 MB eller mindre. Du kan omgå denne begrænsning ved at bruge flere CSV-filer til at importere dine kundeprofiler.
 • Du kan ikke migrere kundeadgangskoder fra en anden webshop ved hjælp af en CSV-fil. Få mere at vide om begrænsninger for kundernes adgangskoder.
 • Du kan tilføje kolonner for visse understøttede metafelter i din CSV-fil med kunder. Du kan kun tilføje kolonner for metafelter, der findes i din Shopify-administrator. Se, hvordan du opretter et metafelt.
 • Du kan ikke importere ordreoplysninger ved hjælp af en CSV-fil med kunder. Få mere at vide om ordreoplysninger i CSV-filer med kunder.

Kundeadgangskoder

Da adgangskoder er krypterede uden for Shopify, kan du ikke migrere kundeadgangskoder fra en anden webshop ved hjælp af en CSV. Når du har importeret kunder til din butik, skal du invitere dine kunder til at oprette nye adgangskoder, så de kan registrere deres konti. Du kan finde en app i Shopify App Store, som kan sende masseinvitationer til dine kunder om at oprette nye adgangskoder.

Understøttede metafelter

Det er kun visse metafelttyper, der er kompatible med CSV-filer med kunder. Du kan importere og eksportere følgende metafelttyper ved hjælp af en CSV-fil med kunder:

 • Boolesk (boolean)
 • Dato (date)
 • Dato og klokkeslæt (date_time)
 • Heltal (number_integer)
 • Decimal (number_decimal)
 • Enkelt tekstlinje (single_line_text_field)

Ordreoplysninger

 • Du kan kun importere kundeoplysningerne ved hjælp af en CSV-fil med kunder. Ordreoplysninger kan ikke importeres ved hjælp af en CSV-fil med kunder.
 • Du kan ikke redigere kolonnerne Brugt i alt eller Samlede ordrer i din CSV-fil med kunder, fordi de repræsenterer, hvad kunden har brugt og bestilt i din webshop.
 • Shopify sporer kun, hvad dine kunder bestiller og køber for i din webshop. Det er ikke muligt at importere kundedata for ordrer, der er afgivet, eller penge, der er betalt, i andre Shopify-butikker eller på andre platforme til e-handel.

Importér eksisterende kundeprofiler ved hjælp af CSV-filen med kunder

Du kan føje kundeprofiler til skabelonen til CSV-filer med kunder eller oprette din egen CSV-fil og derefter importere den til din Shopify-administrator. Når du importerer kundeprofiler, skal din CSV-fil være i UTF-8-format. De fleste regnearksprogrammer kan gemme CSV-filer i UTF-8-format ved hjælp af kommandoen Gem som eller Eksportér, afhængigt af programmet. Du kan få adgang til en formateret version af din CSV-fil ved at importere den til Google Sheets.

Du kan kun importere CSV-filer med kunder, der er 15 MB eller mindre. Du kan omgå denne begrænsning ved at bruge flere CSV-filer til at importere dine kundeprofiler.

Når du importerer en CSV-fil, har du mulighed for at tagge kunderne fra CSV-filen og oprette et kundesegment baseret på disse tags. Hvis du overskriver eksisterende kunder med den samme mailadresse eller det samme telefonnummer, erstattes alle dine kundedata, herunder importtags.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Importér.

 3. Klik på Tilføj fil, og vælg derefter din CSV-fil med kunder.

 4. Valgfrit: Hvis du vil opdatere eksisterende kundeprofiler, skal du markere afkrydsningsfeltet Overskriv eksisterende kunder, som har samme mailadresse eller telefonnummer.

 5. Valgfrit: Hvis du vil oprette et segment og tagge kunderne fra din CSV-liste, skal du markere Afkrydsningsfeltet Føj tags til kunder i denne CSV-fil, og brug disse tags til at oprette et segment.

 6. Klik på Importér kunder.

Import af metafelter for kunder

Hvis du bruger tilpassede metafelter til at gemme yderligere oplysninger om dine kunder, kan du importere understøttede metafelter ved hjælp af en CSV-fil med kunder.

Før du kan importere metafelter for kunder ved hjælp af en CSV-fil, skal du oprette et metafelt for kunder, som indeholder følgende to trin:

 1. Tilføj en definition for metafelt.
 2. Føj en værdi til dit metafelt.

Når du har oprettet dit metafelt, kan du føje en kolonne til din CSV-fil, som matcher customer.metafields.namespace.key i din definition for metafelt. Hvis du f.eks. vil importere standardmetafeltet Birth date, skal din kolonnetitel i CSV-fil med kunder være customer.metafields.facts.birth_date.

Eksportér eksisterende kundeprofiler til en CSV-fil

Du kan eksportere en CSV-fil med kunderne i din butik og deres oplysninger.

Eksporterede CSV-filer kan åbnes i et regnearksprogram, såsom Excel, Numbers eller Google Sheets, eller bruges til at tilknytte din Shopify-butik til et CRM (Customer Relationship Management)-system fra tredjepart. Eksporterede CSV-filer er begrænset til en størrelse på 15 MB.

Hvis du eksporterer op til 50 kunder, downloades CSV-filen af din browser. Hvis du eksporterer mere end 50 kunder, sendes CSV-filen til dig via mail. Hvis du ikke er butiksejer, sendes filen også til butiksejerens mailadresse.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Eksportér.

 3. Vælg en af følgende eksportmuligheder:

  • Aktuel side for at eksportere kunder, der vises i din butik-administrator.
  • Alle kunder for at eksportere alle din butiks kunder.
  • Valgt kunde for at eksportere kunder, du har valgt.
  • # kunder matchede dine filtre for at eksportere et kundesegment.
 4. Valgfrit: Hvis du vil inkludere kundetags eller understøttede metafelter i din eksport, skal du gøre et af følgende i afsnittet Inkluderede felter:

  • Markér Kundetags for at inkludere tags i din eksport.
  • Markér metafelter for kunder for at inkludere de understøttede metafelter i din eksport.
 5. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et regnearksprogram til at se og redigere din CSV-fil med kunder, skal du vælge CSV for Excel, Numbers og andre regnearksprogrammer.
  • Hvis du vil bruge et almindeligt tekstredigeringsprogram til at se og redigere din CSV-fil med kunder, skal du vælge Almindelig CSV-fil.
 6. Klik på Eksportér kunder.

Brug en teksteditor til at redigere din customer-CSV-fil

Hvis du ikke har et regnearksprogram, kan du redigere CSV-filer ved hjælp af en teksteditor.

De fleste computere har teksteditorer, der kan åbne CSV-filer. Du kan også bruge et program som Visual Studio Code eller Sublime Text til at redigere og rette fejl i din CSV-fil.

Når du formaterer din CSV-fil i en teksteditor, skal du gøre overveje følgende:

 • Kolonneoverskrifter skal separeres med kommaer (for eksempel First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Listen med tags skal omgives af anførselstegn (for eksempel "tag1,tag2,tag3").
 • Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i forbindelse med tags.
 • Forskellige poster skal adskilles af linjeskift.

Import af kontakter fra Gmail

Du kan eksportere dine Gmail-kontakter til en CSV-fil for at importere dem til din Shopify-butik som kunder. Inden du eksporterer dine Gmail-kontakter, skal du gennemgå og slette de kontakter, som du ikke vil importere til din Shopify-butik. Overvej at fjerne rollebaserede mailadresser, som f.eks. mailadresser, der starter med admin@, support@ eller info@, og hold øje med eventuelle stavefejl, der kan medføre, at mailbeskeder ikke kan leveres.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis