Sådan importerer og eksporterer du kundelister

Hvis du har en kundeliste, som du vil bruge i Shopify, kan du indtaste den i en CSV-fil med kunder og derefter importere CSV-filen til din Shopify-administrator. Du kan også bruge skabelonen til CSV-filer med kunder til at oprette en ny kundeliste.

Bemærk: Hvis du importerer kunder til Shopify, importerer du ikke de eksisterende kundeadgangskoder, da disse er krypteret uden for Shopify. Dine kunder skal inviteres til at registrere deres konti ved hjælp af de mailadresser, du har importeret.

Få mere at vide om, hvordan du åbner og redigerer en CSV-fil.

Hvis du vil redigere flere kundeposter, der allerede findes på din kundeliste, vil du muligvis finde det nemmere at bruge masseredigering i stedet.

Du kan kun importere CSV-filer med kunder, der er 1 MB eller mindre. Du kan omgå denne begrænsning ved at bruge flere CSV-filer til at importere dine kundeposter.

Skabelon til CSV-fil med kunder

Shopify tilbyder en skabelon, du kan bruge som vejledning til at oprette din egen kundeliste, som du kan importere til din butik. Du kan downloade og se skabelonen til CSV-filer med kunder eller få mere at vide om formatet under Formatér dine CSV-filer med kunder.

Hvis du importerer skabelonen til CSV-filer med kunder uden at føje nye kundeposter ti den, føjes de to standardkundeposter til din butik:

 • Karen Larsen er et eksempel på en kunde, der kun har én mailadresse.
 • John Doe er et eksempel på en kunde, der har en mailadresse og en leveringsadresse.

Importér eksisterende kundeposter ved hjælp af CSV-filen med kunder

Du kan føje kundeposter til skabelonen til CSV-filer med kunder eller oprette din egen CSV-fil og derefter uploade den i din Shopify-administrator.

Du kan kun importere CSV-filer med kunder, der er 1 MB eller mindre. Du kan omgå denne begrænsning ved at bruge flere CSV-filer til at importere dine kundeposter.

Når du bruger CSV-filer til at importere kundekonti fra en anden webshop, skal du invitere dine kunder til at oprette nye adgangskoder. Hvis du ikke gør dette, vil kunderne på denne liste ikke kunne registrere deres konti ved hjælp af disse mails. Da adgangskoder er krypteret, kan du ikke migrere kundernes adgangskoder fra en anden webshop. Du behøver ikke at oprette dine eksisterende kundekonti igen, hvis du overskriver dem med import af en CSV-fil.

Du kan bruge en app til at sende masseinvitationer til dine kunder om at oprette nye adgangskoder. Find en app i Shopify App Store.

Shopify Plus-butikker kan også bruge Bulk Account Inviter-appen til at sende masseinvitationer til deres kunder om at oprette en kundekonto. Kontakt Shopify Plus-support, hvis du vil installere appen, da den ikke er tilgængelig i Shopify App Store.

Nogle af dine kunders oplysninger kan ikke overføres mellem platforme. Shopify sporer kun, hvad dine kunder bestiller og køber for i din webshop. Det er ikke muligt at importere kundedata for ordrer, der er afgivet og betalt i en anden butik eller på en anden platform til e-handel. Du kan ikke redigere kolonnerne Brugt i alt og Samlede ordrer, da de repræsenterer, hvad kunden har bestilt og købt for i din webshop.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Kunder i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Importér kunder.

 3. Klik på Vælg fil i dialogboksen Importér kunder efter CSV, og vælg derefter din CSV-fil med kunder.

 4. Hvis du vil opdatere eksisterende kunder, skal du klikke på Overskriv eksisterende kunder, der har samme mailadresse.

 5. Klik på Importér kunder.

Bemærk: Du kan også importere dine CSV-filer med appen Import Store.

De kunder, hvis poster du har føjet til CSV-filen, vises på siden Kunder i din Shopify-administrator.

Eksportér eksisterende kundeposter til en CSV-fil

Du kan eksportere en CSV-fil med alle kunderne i din butik og deres oplysninger eller en filtreret liste over kunder og deres oplysninger.

Eksporterede CSV-filer kan åbnes i et regnearksprogram, såsom Excel, Numbers eller Google Sheets, eller bruges til at tilknytte din Shopify-butik til et CRM-system fra en tredjepart.

Eksporterede CSV-filer er begrænset til en størrelse på 1 MB.

Hvis du eksporterer op til én side med kunder (op til 50 kunder), downloades CSV-filen af din browser. Hvis du eksporterer mere end én side med kunder (51 kunder eller derover), sendes CSV-filen til dig via mail. Hvis du ikke er butiksejeren, sendes filen også til butiksejerens mailadresse.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Kunder i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Eksportér.

 3. Klik på en af følgende eksportindstillinger:

- Aktuel side for at eksportere kunder, der vises i din butik-administrator - Alle kunder for at eksportere alle din butiks kunder - Markerede kunde for at eksportere kunder, du har markeret - Aktuel søgning for at eksportere en filtreret liste over kunder.

 1. Vælg, hvilket filformat du vil eksportere:

- Vælg CSV til Excel, Numbers og andre regnearksprogrammer, hvis du planlægger at bruge et regnearksprogram med din kunde-CSV. - Vælg Almindelig CSV-fil, hvis du planlægger at bruge et almindeligt tekstredigeringsprogram med din kunde-CSV.

 1. Klik på Eksportér kunder.

Formater din CSV-fil med kunder

Den første linje i din CSV-fil med kunder skal indeholde alle overskrifter anført herunder. De er inkluderet i skabelonen til CSV-fil med kunder.

First Name Kundens fornavn.
Last Name Kundens efternavn.
Email Kundens mailadresse.
Company Navnet, kunden bruger for sit firma, hvis det er relevant.
Address1 Den første linje i kundens adresse.
Address2 Den anden linje i kundens adresse, hvis det er relevant.
City Den by, kunden bor i.
Province Den provins eller stat, som kunden bor i. Hvis dette felt udfyldes, skal du også angive områdekoden.
Province Code Provinsens eller delstatens ISO-kode.
Country Det land, kunden bor i.
Country Code Landets ISO-kode.
Zip Postnummeret for kundens adresse.
Phone Kundens telefonnummer.
Accepts Marketing

Angiver, hvorvidt kunden accepterer at abonnere på e-mailmarkedsføring, såsom et nyhedsbrev. Gyldige poster er ja eller nej .

Dette felt er versalfølsomt. Værdier skal angives med små bogstaver.

Total Spent Kundens samlede køb. Gyldige poster må ikke have et valutasymbol inkluderet. Dette felt importeres ikke sammen med kundeoplysningerne.
Total Orders Kundens samlede antal ordrer. Dette felt importeres ikke sammen med kundeoplysningerne.
Tags En kommasepareret liste med tags, der bruges til at tagge kunden (f.eks tag1,tag2,tag3.).
Note Yderligere oplysninger om kunden.
Tax Exempt Angiver, om kunden er skattefritaget.

Når kundeoplysninger importeres, skal din CSV-fil være i formatet UTF-8. I de fleste regnearksprogrammer er det muligt at gemme CSV-filer i formatet UTF-8 ved hjælp af kommandoen Gem som eller Eksportér, afhængigt af programmet.

Brug et tekstredigeringsprogram til at redigere din customer-CSV-fil

Hvis du ikke har et regnearksprogram, kan du redigere CSV-filer ved hjælp af en teksteditor.

De fleste computere har teksteditorer, der kan åbne CSV-filer. Du kan også bruge et program som Atom eller Sublime Text til at redigere og rette fejl i din CSV-fil.

Bemærk: En CSV-fil med UTF-8-kodning er det eneste filformat, der kan importeres til eller eksporteres fra Shopify.

Sådan formaterer du din CSV-fil i en teksteditor:

 • Kolonneoverskrifter skal separeres med kommaer (for eksempel First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Listen med tags skal omgives af anførselstegn (for eksempel "tag1,tag2,tag3").
 • Forskellige poster skal adskilles af linjeskift.

Importerer kundeposter fra MailChimp

Du kan bruge appen Store Importer til at importere dine kunder fra MailChimp. Før du kan importere dine kontaktoversigter til Shopify, skal du eksportere dine kontaktoversigter fra MailChimp. Find den kundegruppe, du vil eksportere fra MailChimp, og vælg og organiser derefter de felter, du vil eksportere.

Få mere at vide i vores vejledning til at importere kunder fra MailChimp.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis