Sådan importerer og eksporterer du kundelister

Hvis du har en kundeliste, som du vil bruge i Shopify, kan du indtaste den i en CSV-fil med kunder og derefter importere CSV-filen til din Shopify-administrator. Du kan også bruge skabelonen til CSV-filer med kunder til at oprette en ny kundeliste.

Få mere at vide om, hvordan du åbner og redigerer en CSV-fil.

Hvis du vil redigere flere kundeprofiler, der allerede findes på din kundeliste, vil du muligvis finde det nemmere at bruge masseredigering i stedet.

Du kan kun importere CSV-filer med kunder, der er 1 MB eller mindre. Du kan omgå denne begrænsning ved at bruge flere CSV-filer til at importere dine kundeprofiler.

Skabelon til CSV-fil med kunder

Shopify tilbyder en skabelonfil, som du kan bruge som vejledning til at oprette din egen kundeliste, som du kan importere til din butik. Du kan downloade og se skabelonen til CSV-filer med kunder. Få mere at vide i beskrivelsen af CSV-filen med kunder.

Hvis du importerer skabelonen til CSV-filer med kunder uden at føje nye kundeprofiler til den, føjes de to standardkundeposter til din butik:

 • Jane Doe er et eksempel på en kunde, der har en mailadresse og et telefonnummer.
 • John Doe er et eksempel på en kunde, der har en mailadresse og en leveringsadresse.

Importér eksisterende kundeprofiler ved hjælp af CSV-filen med kunder

Du kan føje kundeprofiler til skabelonen til CSV-filer med kunder eller oprette din egen CSV-fil og derefter importere den til din Shopify-administrator.

Du kan kun importere CSV-filer med kunder, der er 1 MB eller mindre. Du kan omgå denne begrænsning ved at bruge flere CSV-filer til at importere dine kundeprofiler.

Når du bruger CSV-filer til at importere kundekonti fra en anden webshop, skal du invitere dine kunder til at oprette nye adgangskoder. Hvis du ikke gør dette, vil kunderne på denne liste ikke kunne registrere deres konti ved hjælp af disse mails. Da adgangskoder er krypteret, kan du ikke migrere kundernes adgangskoder fra en anden webshop. Du behøver ikke at oprette dine eksisterende kundekonti igen, hvis du overskriver dem med import af en CSV-fil.

Du kan bruge en app til at sende masseinvitationer til dine kunder om at oprette nye adgangskoder. Find en app i Shopify App Store.

Nogle af dine kunders oplysninger kan ikke overføres mellem platforme. Shopify sporer kun, hvad dine kunder bestiller og køber for i din webshop. Det er ikke muligt at importere kundedata for ordrer, der er afgivet og betalt i en anden butik eller på en anden platform til e-handel. Du kan ikke redigere kolonnerne Brugt i alt og Samlede ordrer, da de repræsenterer, hvad kunden har bestilt og købt for i din webshop.

Når du importerer en CSV-fil, har du mulighed for at tagge kunderne fra CSV-filen og oprette et kundesegment baseret på disse tags. Hvis du overskriver eksisterende kunder med den samme mailadresse eller det samme telefonnummer, erstattes alle dine kundedata, herunder importtags.

Du kan få adgang til en formateret version af din CSV-fil ved at importere den til Google Sheets.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Importér.

 3. Klik på Tilføj fil, og vælg derefter din CSV-fil med kunder.

 4. Valgfrit: Hvis du vil opdatere eksisterende kundeprofiler, skal du markere afkrydsningsfeltet Overskriv eksisterende kunder, som har samme mailadresse eller telefonnummer.

 5. Valgfrit: Hvis du vil oprette et segment og tagge kunderne fra din CSV-liste, skal du markere Afkrydsningsfeltet Føj tags til kunder i denne CSV-fil, og brug disse tags til at oprette et segment.

 6. Klik på Importér kunder.

Eksportér eksisterende kundeprofiler til en CSV-fil

Du kan eksportere en CSV-fil med kunderne i din butik og deres oplysninger.

Eksporterede CSV-filer kan åbnes i et regnearksprogram, såsom Excel, Numbers eller Google Sheets, eller bruges til at tilknytte din Shopify-butik til et CRM (Customer Relationship Management)-system fra tredjepart.

Eksporterede CSV-filer er begrænset til en størrelse på 1 MB.

Hvis du eksporterer op til 50 kunder, downloades CSV-filen af din browser. Hvis du eksporterer mere end 50 kunder, sendes CSV-filen til dig via mail. Hvis du ikke er butiksejer, sendes filen også til butiksejerens mailadresse.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Eksportér.

 3. Vælg en af følgende eksportmuligheder:

  • Aktuel side for at eksportere kunder, der vises i din butik-administrator.
  • Alle kunder for at eksportere alle din butiks kunder.
  • Valgt kunde for at eksportere kunder, du har valgt.
  • # kunder matchede dine filtre for at eksportere et kundesegment.
 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge et regnearksprogram til at se og redigere din CSV-fil med kunder, skal du vælge CSV for Excel, Numbers og andre regnearksprogrammer.
  • Hvis du vil bruge et almindeligt tekstredigeringsprogram til at se og redigere din CSV-fil med kunder, skal du vælge Almindelig CSV-fil.
 5. Klik på Eksportér kunder.

Beskrivelse af CSV-filen med kunder

Gennemgå følgende overvejelser i forbindelse med CSV-filen med kunder:

 • Den første linje i CSV-filen med kunder skal indeholde kolonneoverskrifterne. Du kan oprette din CSV-fil ved hjælp af skabelonen til CSV-filer med kunder.
 • Kolonnen Email er påkrævet og skal være til stede, men værdien kan være tom. Hvis denne kolonne mangler, vil du få en fejlmeddelelse, når du importerer din CSV-fil.
 • Overskrifter i CSV-filer skelner mellem store og små bogstaver. Brug af store bogstaver skal svare til de eksempler, der vises i følgende tabel.
 • Kolonnerne Samlet beløb og Samlede ordrer importeres ikke sammen med kundeoplysninger.
Kolonner og deres beskrivelser i CSV-filen med kunder.
Kolonne Beskrivelse
First Name Kundens fornavn.
Last Name Kundens efternavn.
Email Kundens mailadresse. Denne kolonne er påkrævet, men værdien kan være tom.
Company Navnet, kunden bruger for sit firma, hvis det er relevant.
Address1 Den første linje i kundens adresse.
Address2 Den anden linje i kundens adresse, hvis det er relevant.
City Den by, kunden bor i.
Province Den provins eller delstat, som kunden bor i. Hvis du angiver oplysninger i denne kolonne, skal du også angive oplysninger for Province Code.
Province Code Provinsens eller delstatens ISO-kode.
Country Det land, kunden bor i.
Country Code Landets ISO-kode.
Zip Postnummeret for kundens adresse.
Phone Kundens telefonnummer.
Accepts Email Marketing Angiver, hvorvidt kunden accepterer at abonnere på e-mailmarkedsføring, såsom et nyhedsbrev. Gyldige poster er yes eller no.
Accepts SMS Marketing Angiver, hvorvidt kunden accepterer at abonnere på sms-markedsføring, såsom tilbud om rabat. Gyldige poster er yes eller no.
Total Spent Kundens samlede køb. Gyldige poster må ikke have et valutasymbol inkluderet. Denne kolonne importeres ikke sammen med kundeoplysningerne.
Total Orders Kundens samlede antal ordrer. Denne kolonne importeres ikke sammen med kundeoplysningerne.
Tags En kommasepareret liste med tags, der bruges til at tagge kunden (f.eks tag1,tag2,tag3.). Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i forbindelse med tags.
Note Yderligere oplysninger om kunden.
Tax Exempt Angiver, om kunden er skattefritaget. Gyldige poster er yes eller no.

Når du importerer kundeprofiler, skal din CSV-fil være i UTF-8-format. De fleste regnearksprogrammer kan gemme CSV-filer i UTF-8-format ved hjælp af kommandoen Gem som eller Eksportér, afhængigt af programmet.

Brug en teksteditor til at redigere din customer-CSV-fil

Hvis du ikke har et regnearksprogram, kan du redigere CSV-filer ved hjælp af en teksteditor.

De fleste computere har teksteditorer, der kan åbne CSV-filer. Du kan også bruge et program som Visual Studio Code eller Sublime Text til at redigere og rette fejl i din CSV-fil.

Når du formaterer din CSV-fil i en teksteditor, skal du gøre overveje følgende:

 • Kolonneoverskrifter skal separeres med kommaer (for eksempel First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Listen med tags skal omgives af anførselstegn (for eksempel "tag1,tag2,tag3").
 • Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i forbindelse med tags.
 • Forskellige poster skal adskilles af linjeskift.

Import af kontakter fra Gmail

Du kan eksportere dine Gmail-kontakter til en CSV-fil for at importere dem til din Shopify-butik som kunder. Inden du eksporterer dine Gmail-kontakter, skal du gennemgå og slette de kontakter, som du ikke vil importere til din Shopify-butik. Overvej at fjerne rollebaserede mailadresser, som f.eks. mailadresser, der starter med admin@, support@ eller info@, og hold øje med eventuelle stavefejl, der kan medføre, at mailbeskeder ikke kan leveres.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis