Asiakkaiden tuominen järjestelmään ja vieminen järjestelmästä

Jos sinulla on asiakasluettelo, jota haluat käyttää Shopifyssa, voit syöttää sen asiakkaan CSV-tiedostoon ja tuoda sen sitten Shopify-ylläpitäjään. Voit myös luoda uuden asiakasluettelon käyttämällä asiakkaan CSV-tiedoston mallia.

Lue lisää siitä, miten voit avata ja muokata CSV-tiedostoa.

Jos haluat muokata useita asiakastietueita, jotka ovat jo asiakasluettelostasi, voit ehkä helpommin käyttää tähän joukkoeditointia.

Voit tuoda vain sellaisia CSV-asiakastiedostoja, joiden koko on enintään 1 Mt. Voit kiertää tämän rajoituksen tuomalla asiakastietueet useassa eri CSV-tiedostossa.

Asiakkaan CSV-tiedoston malli

Shopify tarjoaa käyttöösi mallitiedoston, jota voit käyttää apuna, kun luot oman kauppaan tuotavan asiakasluettelosi. Voit ladata CSV-asiakastiedoston mallin ja tarkastella sitä tai tutustua kohtaan CSV-asiakastiedoston muotoileminen, jo haluat lisätietoja muotoilemisesta.

Jos tuot CSV-asiakastiedoston lisäämättä siihen uusia asiakastietueita, kauppaasi lisätään kaksi oletusarvoista asiakastietuetta:

 • Jenna Joki on esimerkki asiakkaasta, jolla on vain sähköpostiosoite.
 • John Doe on esimerkki asiakkaasta, jolla on sähköpostiosoite ja toimitusosoite.

Asiakkaan CSV-tiedoston mallitiedosto näyttää tältä:

Tuo olemassa olevien asiakkaiden tiedot asiakkaan CSV-tiedoston avulla

Voit lisätä asiakastietueita CSV-asiakasmalliin tai luoda oman CSV-tiedostosi ja ladata sen sitten Shopify-ylläpitäjään.

Voit tuoda vain sellaisia CSV-asiakastiedostoja, joiden koko on enintään 1 Mt. Voit kiertää tämän rajoituksen tuomalla asiakastietueet useassa eri CSV-tiedostossa.

Kaikkia asiakastietoja ei voida siirtää alustojen välillä. Lue lisää CSV-asiakastiedoston rajoituksista kohdassa Ratkaisuja yleisiin asiakas-CSV:n ongelmiin.

Toimintovaiheet:

 1. Valitse Shopify administa Asiakkaat.

 2. Klikkaa Tuo asiakkaita.

 3. klikkaa tuo asiakkaita CSV-tiedoston mukaan -ikkunassa Valitse tiedostoja valitse sitten asiakkaan CSV-tiedosto.

 4. Jos haluat päivittää olemassa olevat asiakkaat, klikkaa Korvaa olemassa olevat asiakkaat, joilla on sama sähköpostiosoite.

 5. Klikkaa Tuo asiakkaita.

Asiakkaat, joiden tietueet olet lisännyt CSV-tiedostoon, näkyvät Shopify-ylläpitäjän Asiakkaat-sivulla.

Olemassa olevien asiakastietueiden vienti CSV-tiedostoon

Voit viedä CSV-tiedoston kaikista kaupan asiakkaista ja niiden tiedoista tai Suodatetun luettelon asiakkailta ja heidän tietoistaan.

Viety CSV-tiedoston tiedostot voidaan avata taulukkolaskentaohjelmassa, kuten Excel-, numero-tai Google Sheets, tai niitä käytetään yhdistämään Shopify Storeen kolmannen osapuolen CRM-järjestelmänavulla.

Vietyjen CSV-tiedostojen enimmäiskoko on 1 Mt.

Jos viet enintään yhden sivun verran asiakkaita (enintään 50 asiakasta), CSV-tiedosto latautuu selaimeen. Jos viet enemmän kuin yhden sivun verran asiakkaita (51 tai enemmän asiakkaita), CSV-tiedosto lähetetään sähköpostitse sinulle. Jos et ole kaupan omistaja, tiedosto lähetetään myös kaupan omistajan sähköpostiosoitteeseen.

Toimintovaiheet:

 1. Siirry Shopify adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Klikkaa Vie.

 3. Klikkaa jotakin seuraavista vientiasetuksista:

- Tämänhetkinen sivu, jos haluat viedä kaupan ylläpidossa näkyvät asiakkaat - Kaikki asiakkaat kaikkien kauppasi asiakkaiden viemiseen - Valitut asiakkaat vie valitsemasi asiakkaat - Tämänhetkinen haku, jos haluat viedä suodatetun luettelon asiakkaista.

 1. Valitse vietävä tiedostotyyppi:

- Valitse CSV (Excel, Numbers ja muut taulukkolaskentaohjelmat), jos aiot käyttää asiakas-CSV:n yhteydessä taulukkolaskentaohjelmaa. - Valitse Normaali CSV-tiedosto, jos aiot käyttää asiakas-CSV:n yhteydessä tavallista tekstieditoria.

 1. Klikkaa Vie asiakkaat.

Alusta CSV-asiakastiedosto

Asiakkaan CSV-tiedoston ensimmäisellä rivillä on oltava kaikki alla luetellut otsikot, jotka sisältyvät asiakkaan CSV-malliin.

First Name Asiakkaan etunimi.
Last Name Asiakkaan sukunimi.
Email Asiakkaan sähköpostiosoite.
Company Sen yrityksen nimi, jota asiakas käyttää, jos se on käytettävissä.
Address1 Asiakkaan osoitteen ensimmäinen rivi.
Address2 Tarvittaessa asiakkaan osoitteen toinen rivi.
City Kaupunki, jonka asiakas on, on.
Province Provinssi tai osavaltio, jossa asiakas on, on asuu nyt paikkakunnalla. Sinun on myös syötettävä provinssin koodi , jos tämä kenttä on valmis.
Province Code Maakunta-tai osavaltion ISO-koodi. Shopify käyttää ISO alpha 2-koodeja.
Country Maa, jossa asiakas on.
Country Code Maa ISO-koodi. Shopify käyttää ISO alpha 2-koodeja.
Zip Asiakkaan osoitteen postinumero.
Phone Asiakkaan puhelinnumero.
Accepts Marketing

Määrittää, suostuuko asiakas merkitsemään sähköpostimarkkinoinnin, kuten uutiskirjeen. Kelvolliset merkinnät ovat yes tai no .

Tässä kentässä kirjainkoko on merkitsevä. Arvojen on oltava pieniä kirjaimia.

Total Spent Asiakkaan kuluttama kokonaissumma. Kelvolliset merkinnät eivät saa sisältää valuuttasymboleja. Tätä kenttää ei tuoda asiakkaan tiedoilla.
Total Orders Asiakkaan tilausten kokonaismäärä. Tätä kenttää ei tuoda asiakkaan tiedoilla.
Tags Pilkulla erotettu tunnisteluettelo, jota käytetään asiakkaan merkitsemään (esimerkiksi tag1,tag2,tag3 ).
Note Lisätietoja asiakkaasta.
Tax Exempt Kertoo, onko asiakas vapautettu veroista.

Kun tuot asiakastietoja, CSV-tiedoston on oltava UTF-8-muodossa. Useimmissa laskentataulukkosovelluksissa on mahdollisuus tallentaa CSV-tiedostona UTF-8-muodossa Tallenna nimellä ...- tai Vie-komentoa käyttäen, riippuen ohjelmasta.

Käytä tekstieditoria customer CSV-tiedoston muokkaamiseen

Jos sinulla ei ole taulukkolaskentaohjelmaa, voit muokata CSV-tiedostoja tekstieditorilla.

Useimmissa tietokoneissa on tekstieditoreita, joilla voidaan avata CSV-tiedostoja. Voit myös muokata CSV-tiedostoa ja korjata sen virheitä käyttämällä ohjelmaa, kuten Atom tai Sublime Text.

CSV-tiedoston muotoilu tekstieditorissa:

 • Sarakkeiden otsikot on erotettava pilkuilla (esimerkiksi First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Tunnisteluettelo on asetettava lainausmerkkeihin (esimerkiksi "tag1,tag2,tag3").
 • Tietueet on erotettava rivinvaihdoilla.

Asiakastietueiden tuonti MailChimpista

Shopify Importin avulla voit tuoda asiakkaasi MailChimpista. Ennen kuin voit tuoda yhteystietoluettelosi Shopifyhin, sinun on vietävä yhteystietoluettelosi MailChimpista. Etsi asiakasryhmä, jonka haluat viedä MailChimpista, ja valitse ja järjestä vietävät kentät.

Lue oppaastamme lisää asiakkaiden tuomisesta MailChimp-palvelusta.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi