Asiakkaiden tuominen järjestelmään ja vieminen järjestelmästä

Jos sinulla on asiakasluettelo, jota haluat käyttää Shopifyssa, voit syöttää sen asiakkaan CSV-tiedostoon ja tuoda sen sitten Shopify-ylläpitäjään. Voit myös luoda uuden asiakasluettelon käyttämällä asiakkaan CSV-tiedoston mallia.

Lue lisää siitä, miten voit avata ja muokata CSV-tiedostoa.

Jos haluat muokata useita asiakastietueita, jotka ovat jo asiakasluettelostasi, voit ehkä helpommin käyttää tähän joukkoeditointia.

Voit tuoda vain sellaisia CSV-asiakastiedostoja, joiden koko on enintään 1 Mt. Voit kiertää tämän rajoituksen tuomalla asiakastietueet useassa eri CSV-tiedostossa.

Asiakkaan CSV-tiedoston malli

Shopify tarjoaa käyttöösi mallitiedoston, jota voit käyttää apuna, kun luot oman kauppaan tuotavan asiakasluettelosi. Voit ladata CSV-asiakastiedoston mallin ja tarkastella sitä tai tutustua kohtaan CSV-asiakastiedoston muotoileminen, jo haluat lisätietoja muotoilemisesta.

Jos tuot CSV-asiakastiedoston lisäämättä siihen uusia asiakastietueita, kauppaasi lisätään kaksi oletusarvoista asiakastietuetta:

 • Jenna Joki on esimerkki asiakkaasta, jolla on vain sähköpostiosoite.
 • John Doe on esimerkki asiakkaasta, jolla on sähköpostiosoite ja toimitusosoite.

Tuo olemassa olevien asiakkaiden tiedot asiakkaan CSV-tiedoston avulla

Voit lisätä asiakastietueita CSV-asiakasmalliin tai luoda oman CSV-tiedostosi ja ladata sen sitten Shopify-ylläpitäjään.

Voit tuoda vain sellaisia CSV-asiakastiedostoja, joiden koko on enintään 1 Mt. Voit kiertää tämän rajoituksen tuomalla asiakastietueet useassa eri CSV-tiedostossa.

Kun tuot asiakastilejä toisesta verkkokaupasta CSV-tiedoston avulla, sinun täytyy kutsua asiakkaasi luomaan uusia salasanoja. Muussa tapauksessa luettelon asiakkaat eivät voi rekisteröidä tilejä kyseisiä sähköposteja käyttämällä. Koska salasanat ovat salattuja, et voi siirtää asiakkaiden salasanoja toisesta verkkokaupasta. Olemassa olevien asiakastilien korvaaminen CSV-tiedostolla ei edellytä tilien uudelleenluomista.

Sovellusta käyttämällä voit lähettää joukkotoimintona asiakkaiden kutsut uusien salasanojen luomista varten. Etsi sovellus Shopify App Storesta.

Joidenkin asiakkaiden tietoja ei voida siirtää alustojen välillä. Shopify seuraa verkkokauppasi kautta vain asiakkaiden tilauksia ja kulutusta. Toisen kaupan tai verkkokauppa-alustan tilauksia ja kulutusta koskevia asiakastietoja ei ole mahdollista tuoda. Et voi muokata Kulutus yhteensä- ja Tilaukset yhteensä -sarakkeita, koska ne kertovat, mitä asiakas on kuluttanut verkkokaupassasi ja tilannut sieltä.

Toimintovaiheet:

 1. Valitse Shopify-ylläpitäjästä Asiakkaat.

 2. Klikkaa Tuo asiakkaita.

 3. klikkaa tuo asiakkaita CSV-tiedoston mukaan -ikkunassa Valitse tiedostoja valitse sitten asiakkaan CSV-tiedosto.

 4. Jos haluat päivittää olemassa olevat asiakkaat, klikkaa Korvaa olemassa olevat asiakkaat, joilla on sama sähköpostiosoite.

 5. Klikkaa Tuo asiakkaita.

Asiakkaat, joiden tietueet olet lisännyt CSV-tiedostoon, näkyvät Shopify-ylläpitäjän Asiakkaat-sivulla.

Olemassa olevien asiakastietueiden vienti CSV-tiedostoon

Voit viedä kaikkien kauppasi asiakkaiden ja asiakastietojen CSV-tiedoston tai asiakkaiden ja asiakastietojen suodatetun luettelon.

Viedyt CSV-tiedostot voi avata taulukkolaskentaohjelmassa, kuten Excel, Numbers tai Google Sheets, tai niitä voi käyttää Shopify-kauppasi yhdistämiseen kolmannen osapuolen CRM-järjestelmään.

Vietyjen CSV-tiedostojen enimmäiskoko on 1 Mt.

Jos viet enintään yhden sivun verran asiakkaita (enintään 50 asiakasta), CSV-tiedosto latautuu selaimeen. Jos viet enemmän kuin yhden sivun verran asiakkaita (51 tai enemmän asiakkaita), CSV-tiedosto lähetetään sähköpostitse sinulle. Jos et ole kaupan omistaja, tiedosto lähetetään myös kaupan omistajan sähköpostiosoitteeseen.

Toimintovaiheet:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Asiakkaat.

 2. Klikkaa Vie.

 3. Klikkaa jotakin seuraavista vientiasetuksista:

- Tämänhetkinen sivu, jos haluat viedä kaupan ylläpidossa näkyvät asiakkaat - Kaikki asiakkaat kaikkien kauppasi asiakkaiden viemiseen - Valitut asiakkaat vie valitsemasi asiakkaat - Tämänhetkinen haku, jos haluat viedä suodatetun luettelon asiakkaista.

 1. Valitse vietävä tiedostotyyppi:

- Valitse CSV (Excel, Numbers ja muut taulukkolaskentaohjelmat), jos aiot käyttää asiakas-CSV:n yhteydessä taulukkolaskentaohjelmaa. - Valitse Normaali CSV-tiedosto, jos aiot käyttää asiakas-CSV:n yhteydessä tavallista tekstieditoria.

 1. Klikkaa Vie asiakkaat.

Alusta CSV-asiakastiedosto

Asiakkaan CSV-tiedoston ensimmäisellä rivillä on oltava kaikki alla luetellut otsikot, jotka sisältyvät asiakkaan CSV-malliin.

First Name Asiakkaan etunimi.
Last Name Asiakkaan sukunimi.
Email Asiakkaan sähköpostiosoite.
Company Asiakkaan mahdollisesti käyttämä yrityksen nimi.
Address1 Asiakkaan osoitteen ensimmäinen rivi.
Address2 Asiakkaan osoitteen toinen rivi tarvittaessa.
City Kaupunki, jonka asiakas on, on.
Province Provinssi tai osavaltio, jossa asiakas asuu. Sinun on annettava myös provinssin koodi, jos tämä kenttä on täytetty.
Province Code Provinssin tai osavaltion ISO-koodi.
Country Maa, jossa asiakas on.
Country Code Maan ISO-koodi.
Zip Asiakkaan osoitteen postinumero.
Phone Asiakkaan puhelinnumero.
Accepts Marketing Määrittää, haluaako asiakas tilata sähköpostimarkkinointia, kuten uutiskirjeen. Kelvolliset merkinnät ovat kyllä tai ei .
Total Spent Asiakkaan käyttämä kokonaissumma. Merkinnät eivät saa sisältää valuuttasymboleja. Tätä kenttää ei tuoda asiakkaan tiedoilla.
Total Orders Asiakkaan tilausten kokonaismäärä. Tätä kenttää ei tuoda asiakkaan tiedoilla.
Tags Pilkuilla eroteltu luettelo tunnisteista, joita käytetään asiakkaan merkitsemiseen (esimerkiksi tag1,tag2,tag3).
Note Lisätietoja asiakkaasta.
Tax Exempt Ilmaisee, onko asiakas vapautettu veroista. Kelvolliset merkinnät ovat Kyllä tai Ei.

Kun tuot asiakastietoja, CSV-tiedoston on oltava UTF-8-muodossa. Useimmissa laskentataulukkosovelluksissa on mahdollisuus tallentaa CSV-tiedostona UTF-8-muodossa Tallenna nimellä ...- tai Vie-komentoa käyttäen, riippuen ohjelmasta.

Käytä tekstieditoria customer CSV-tiedoston muokkaamiseen

Jos sinulla ei ole taulukkolaskentaohjelmaa, voit muokata CSV-tiedostoja tekstieditorilla.

Useimmissa tietokoneissa on tekstieditoreita, joilla voidaan avata CSV-tiedostoja. Voit myös muokata CSV-tiedostoa ja korjata sen virheitä käyttämällä ohjelmaa, kuten Atom tai Sublime Text.

CSV-tiedoston muotoilu tekstieditorissa:

 • Sarakkeiden otsikot on erotettava pilkuilla (esimerkiksi First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Tunnisteluettelo on asetettava lainausmerkkeihin (esimerkiksi "tag1,tag2,tag3").
 • Tietueet on erotettava rivinvaihdoilla.

Asiakastietueiden tuonti MailChimpista

Voit tuoda asiakkaasi MailChimpista Store Importer -sovelluksella. Ennen kuin voit tuoda yhteystietoluettelosi Shopifyhin, sinun on vietävä yhteystietoluettelosi MailChimpista. Etsi asiakasryhmä, jonka haluat viedä MailChimpista, ja valitse ja järjestä vietävät kentät.

Lue oppaastamme lisää asiakkaiden tuomisesta MailChimp-palvelusta.

Valmiina aloittamaan myymisen Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi