Asiakaslistan tuominen ja vieminen

Jos sinulla on asiakaslista, jota haluat käyttää Shopifyssa, voit syöttää sen asiakkaan CSV-tiedostoon ja tuoda sen sitten Shopify Adminiin. Voit myös luoda uuden asiakasluettelon käyttämällä asiakkaan CSV-tiedoston mallia. Lue lisää siitä, miten voit avata ja muokata CSV-tiedostoa.

Jos haluat muokata useita asiakasprofiileita, jotka jo ovat mukana asiakasluettelossasi, voit ehkä helpommin käyttää tähän joukkoeditointia.

Asiakkaan CSV-tiedoston malli

Voit ladata asiakas-CSV-mallin ja tarkastella sitä käyttääksesi sitä apuna, kun luot oman kauppaan tuotavan asiakasluettelosi. Saat lisätietoja asiakas-CSV-tiedoston kuvauksesta.

Jos tuot CSV-asiakastiedoston lisäämättä siihen uusia asiakasprofiileita, kauppaasi lisätään kaksi oletusarvoista asiakasprofiilia:

 • Jane Doe on esimerkki asiakkaasta, jolla on sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • John Doe on esimerkki asiakkaasta, jolla on sähköpostiosoite ja toimitusosoite.

Asiakas-CSV-tiedoston kuvaus

Asiakas-CSV-tiedoston sarakkeet ja niiden kuvaukset
Sarake Kuvaus
First Name Asiakkaan etunimi.
Last Name Asiakkaan sukunimi.
Email Asiakkaan sähköpostiosoite. Tämä sarake on pakollinen, mutta arvo voi olla tyhjä.
Default Address Company Asiakkaan oletusosoitteeseen liittyvän yrityksen nimi, jos saatavilla
Default Address Address1 Asiakkaan oletusosoitteen ensimmäinen rivi.
Default Address Address2 Asiakkaan oletusosoitteen toinen rivi tarvittaessa.
Default Address City Kaupunki, joka on liittyy asiakkaan oletusosoitteeseen.
Default Address Province Code Asiakkaan oletusosoitteeseen liittyvän provinssin tai osavaltion ISO-koodi.
Default Address Country Code Asiakkaan oletusosoitteeseen liittyvän maan ISO-koodi.
Default Address Zip Asiakkaan oletusosoitteen postinumero.
Default Address Phone Asiakkaan oletusosoitteeseen liittyvä puhelinnumero.
Phone Asiakkaan puhelinnumero.
Accepts Email Marketing Määrittää, haluaako asiakas tilata sähköpostimarkkinointia, kuten uutiskirjeen. Kelvollisia tyyppejä ovat: yes tai no.
Accepts SMS Marketing Tämä määrittää, suostuuko asiakas tilaamaan tekstiviestimarkkinointia, kuten alennustarjouksia. Kelvolliset merkinnät ovat yes tai no.
Total Spent Asiakkaan käyttämä kokonaissumma. Tätä saraketta ei tuoda asiakkaan tietojen mukana.
Total Orders Asiakkaan tilausten kokonaismäärä. Tätä saraketta ei tuoda asiakkaan tietojen mukana.
Tags Pilkuilla eroteltu luettelo tunnisteista, joita käytetään asiakkaan merkitsemiseen (esimerkiksi tag1,tag2,tag3). Kirjainkoko ei ole tunnisteissa merkitsevä.
Note Lisätietoja asiakkaasta.
Tax Exempt Tämä kertoo, onko asiakas vapautettu veroista. Kelvolliset merkinnät ovat yes ja no.

Asiakas-CSV:hen liittyviä näkökohtia

Tarkista seuraavat asiakas-CSV-tiedostoon liittyvät seikat:

 • Asiakas-CSV:n ensimmäisellä rivillä on oltava sarakkeiden otsikot. Luo CSV-tiedosto käyttämällä asiakas-CSV-mallia.
 • Email-sarake on pakollinen ja se on oltava olemassa, mutta arvo voi olla tyhjä. Jos tämä sarake puuttuu, saat virheilmoituksen, kun tuot CSV-tiedoston.
 • CSV-tiedostojen ylätunnisteet eivät ole merkkikokoriippuvaisia.
 • Käytetty yhteensä‑ ja Tilauksia yhteensä ‑sarakkeita ei tuoda asiakkaan tietojen mukana.
 • Voit tuoda vain sellaisia CSV-asiakastiedostoja, joiden koko on enintään 15 Mt. Voit kiertää tämän rajoituksen tuomalla asiakasprofiilisi useassa eri CSV-tiedostossa.
 • Et voi siirtää asiakkaiden salasanoja toisesta verkkokaupasta CSV-tiedostolla. Lue lisää asiakkaiden salasanojen rajoituksista.
 • Voit lisätä asiakas-CSV-tiedostoon sarakkeita tietyille tuetuille metakentille. Voit lisätä sarakkeita vain Shopify-ylläpitäjässä oleville metakentille. Lue, miten voit luoda metakentän.
 • Et voi tuoda tilaustietoja asiakas-CSV-tiedostolla. Lue lisää asiakas-CSV:iden tilaustiedoista.

Asiakkaiden salasanat

Koska salasanat on kryptattu salaisiksi Shopifyn ulkopuolella, et voi siirtää asiakkaiden salasanoja toisesta verkkokaupasta CSV-tiedostolla. Kun olet tuonut asiakkaat kauppaasi, sinun on pyydettävä heitä luomaan uudet salasanat, jotta he voivat rekisteröidä tilinsä. Löydät Shopify App Storesta sovelluksen, jolla voit lähettää asiakkaille joukkokutsuja uusien salasanojen luomiseen.

Tuetut metakentät

Vain tietyt metakenttätyypit ovat yhteensopivia asiakas-CSV-tiedostojen kanssa. Voit tuoda ja viedä seuraavia metakenttätyyppejä asiakas-CSV:llä:

 • Totuusarvo (boolean)
 • Päivämäärä (date)
 • Päivämäärä ja aika (date_time)
 • Kokonaisluku (number_integer)
 • Desimaali (number_decimal)
 • Yksirivinen teksti (single_line_text_field)

Tilauksen tiedot

 • Asiakas-CSV-tiedostolla voi tuoda ainoastaan asiakastiedot. Tilaustietoja ei voi tuoda asiakas-CSV-tiedostolla.
 • Et voi muokata asiakas-CSV:n Käytetty yhteensä- tai Tilauksia yhteensä -sarakkeita, koska ne kertovat, paljonko asiakas on käyttänyt rahaa verkkokaupassasi ja mitä hän on tilannut sieltä.
 • Shopify seuraa verkkokaupassasi vain asiakkaiden tilauksia ja heidän käyttämäänsä rahasummaa. Muiden Shopify-kauppojen tai verkkokauppa-alustojen tilauksia tai rahan käyttöä koskevia asiakastietoja ei ole mahdollista tuoda.

Olemassa olevien asiakasprofiilien tuonti asiakas-CSV-tiedoston avulla

Voit lisätä asiakasprofiileja CSV-asiakasmalliin tai luoda oman CSV-tiedostosi ja ladata sen sitten Shopify Adminiin. Kun tuot asiakasprofiileja, CSV-tiedostosi on oltava UTF-8-muodossa. Useimmissa laskentataulukkosovelluksissa voi tallentaa CSV-tiedostoja UTF-8-muodossa komennolla Tallenna nimellä tai Vie ohjelmasta riippuen. Jos haluat päästä CSV-tiedostosi muotoiltuun versioon, voit tuoda sen Google Sheets -palveluun.

Voit tuoda vain sellaisia CSV-asiakastiedostoja, joiden koko on enintään 15 Mt. Voit kiertää tämän rajoituksen tuomalla asiakasprofiilisi useassa eri CSV-tiedostossa.

Kun tuot CSV-tiedoston, voit lisätä CSV-tiedoston asiakkaisiin tunnisteita ja luoda asiakassegmentin näiden tunnisteiden perusteella. Jos korvaat olemassa olevat asiakkaat, joilla on sama sähköpostiosoite tai puhelinnumero, kaikki asiakastietosi korvataan, mukaan lukien tuontitunnisteet.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Klikkaa Tuo.

 3. Klikkaa Lisää tiedosto ja valitse sitten asiakas-CSV-tiedostosi.

 4. Valinnainen: jos haluat päivittää olemassa olevia asiakasprofiileja, valitse Korvaa olemassa olevat asiakkaat, joilla on sama sähköpostiosoite tai puhelinnumero.

 5. Valinnainen: jos haluat luoda segmentin ja lisätä CSV-luettelon asiakkaisiin tunnisteita, valitse Lisää tunnisteita tämän CSV-tiedoston asiakkaisiin ja luo segmentti näiden tunnisteiden avulla.

 6. Klikkaa Tuo asiakkaita.

Asiakkaan metakenttien tuonti

Jos käytät mukautettuja metakenttiä asiakkaita koskevien lisätietojen tallentamiseen, voit tuoda tuettuja metakenttiä asiakas-CSV:llä.

Ennen kuin voit tuoda asiakkaiden metakenttiä CSV-tiedostolla, sinun on luotava asiakkaan metakenttä kahdessa vaiheessa:

 1. Lisää metakenttämääritelmä.
 2. Lisää metakenttään arvo.

Metakentän luotuasi voit lisätä CSV-tiedostoon sarakkeen, joka vastaa kohdetta customer.metafields.namespace.key metakenttämääritelmästä. Jos esimerkiksi haluat tuoda tavallisen Syntymäaika-metakentän, sarakkeen otsikon asiakas-CSV:ssä on oltava customer.metafields.facts.birth_date.

Olemassa olevien asiakasprofiilien vienti CSV-tiedostoon

Voit viedä CSV-tiedoston, joka sisältää kauppasi asiakkaat ja heidän tietonsa.

Viedyt CSV-tiedostot voi avata taulukkolaskentaohjelmassa, kuten Excel, Numbers tai Google Sheets, tai niitä voi käyttää Shopify-kauppasi yhdistämiseen kolmannen osapuolen asiakkuuden hallinnan (CRM) järjestelmään. Vietyjen CSV-tiedostojen enimmäiskoko on 15 Mt.

Jos viet enintään 50 asiakasta, selaimesi lataa CSV-tiedoston. Jos viet yli 50 asiakasta, CSV-tiedosto lähetetään sinulle sähköpostitse. Jos et ole kaupan omistaja, tiedosto lähetetään myös kaupan omistajan sähköpostiosoitteeseen.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Klikkaa Vie.

 3. Valitse jokin seuraavista vientiasetuksista:

  • Tämänhetkinen sivu, jos haluat viedä kaupan ylläpidossa näkyvät asiakkaat.
  • Kaikki asiakkaat, jos haluat viedä kauppasi kaikki asiakkaat.
  • Valitut asiakkaat, jos haluat viedä haluamasi asiakkaat.
  • # suodattimia vastaavaa asiakasta, jos haluat viedä asiakassegmentin.
 4. Valinnaista: jos haluat sisällyttää vientiin asiakkaan tunnisteita tai tuettuja metakenttiä, tee Sisältyvät kentät -osiossa jokin seuraavista:

  • Valitse Asiakastunnisteet, jotta tunnisteet sisällytetään vientiin.
  • Valitse Asiakkaan metakentät, jotta tuetut metakentät sisällytetään vientiin.
 5. Tee jompikumpi seuraavista toimenpiteistä:

  • Jos haluat tarkastella ja muokata asiakas-CSV-tiedostoa taulukkolaskentaohjelmalla, valitse CSV Exceliä, Numbersia tai muita taulukkolaskentaohjelmia varten.
  • Jos haluat tarkastella ja muokata asiakas-CSV-tiedostoa pelkkä teksti ‑editorilla, valitse Pelkkä CSV-tiedosto.
 6. Klikkaa Vie asiakkaat.

customer CSV-tiedoston muokkaaminen tekstieditorilla

Jos sinulla ei ole taulukkolaskenta­ohjelmaa CSV-tiedoston muokkaamiseen, voit käyttää tekstieditoria.

Useimmissa tietokoneissa on tekstinkäsittelyohjelma, joka avaa myös CSV-tiedostoja. Voit myös muokata ja korjata CSV-tiedoston virheitä esimerkiksi Visual Studio Code- tai Sublime Text ‑ohjelmalla.

Ota huomioon nämä, kun muotoilet CSV-tiedoston tekstieditorissa:

 • Sarakkeiden otsikot on erotettava pilkuilla (esimerkiksi First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Tunnisteluettelo on asetettava lainausmerkkeihin (esimerkiksi "tag1,tag2,tag3").
 • Kirjainkoolla ei ole tunnisteissa väliä.
 • Tietueet on erotettava rivinvaihdoilla.

Yhteystietojen tuominen Gmailista

Voit viedä Gmail-yhteystietosi CSV-tiedostoon, jos haluat tuoda ne asiakkaina Shopify-kauppaasi. Ennen kuin viet Gmail-yhteystiedot, tarkista ja poista yhteystiedot, joita et halua tuoda Shopify-kauppaasi. Harkitse rooliin perustuvien sähköpostiosoitteiden, kuten sähköpostiosoitteiden, joiden alku on admin@, support@ tai info@, poistamista ja tarkista, ettei sähköpostiosoitteissa ole kirjoitusvirheitä, jotka voivat estää viestien toimittamisen perille.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi