Müşteri listelerini içe ve dışa aktarma

Shopify'da kullanmak istediğiniz bir müşteri listeniz varsa bu listeyi müşteri CSV dosyasına girerek CSV dosyasını Shopify yöneticinize aktarabilirsiniz. Yeni bir müşteri listesi oluşturmak üzere müşteri CSV şablonunu da kullanabilirsiniz. Bir CSV dosyasını açma ve düzenleme hakkında bilgi edinin.

Müşteri listenizde zaten mevcut olan birden fazla müşteri profilini düzenlemek istiyorsanız toplu düzenlemeyi kullanmak işinizi kolaylaştırabilir.

Müşteri profilindeki Ad, Soyadı, Etiketler, E-posta ve E-posta ile pazarlamayı kabul ediyor alanlarını ve tüm Meta alan değerlerini düzenlemek için toplu düzenleme özelliğini kullanabilirsiniz.

Müşteri profilindeki adres satırları, telefon numarası veya vergi muafiyeti durumu gibi diğer alanları düzenlemek için her müşteri profilini ayrı olarak düzenlemeniz veya bir CSV dosyası kullanmanız gerekir.

Müşteri CSV şablonu

Mağazanıza aktaracağınız kendi müşteri listenizi oluşturmak için bir kılavuz olarak kullanmak üzere müşteri CSV şablonunu indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için müşteri CSV dosyasının açıklaması bölümüne bakın.

Müşteri CSV şablonunu yeni müşteri profilleri eklemeden içe aktarırsanız mağazanıza iki adet varsayılan müşteri profili eklenir:

 • Jane Doe, hem e-posta adresi hem telefon numarası olan müşteriye örnek oluşturmaktadır.
 • John Doe, hem e-posta adresi hem kargo adresi olan müşteriye örnek oluşturmaktadır.

Müşteri CSV dosyasının açıklaması

Kullanılabilir CSV sütunları ve bunların açıklamaları hakkında ayrıntılı bilgi almak için tabloyu gözden geçirin.

E-posta ile Pazarlamayı Kabul Ediyor, SMS ile Pazarlamayı Kabul Ediyor ve Vergi Muafiyeti alanlarına yalnızca yes veya no ifadelerini girebilirsiniz.

Müşteri CSV dosyası sütunları ve bunların açıklamaları.
Sütun Açıklama
First Name Müşterinin adıdır.
Last Name Müşterinin soyadıdır.
Email Müşterinin e-posta adresidir. Bu sütun gereklidir ancak değer boş olabilir.
Accepts Email Marketing Müşterinin, bülten gibi e-posta ile pazarlamaya abone olup olmadığını ayarlar. Geçerli girişler yes veya no şeklindedir.
Default Address Company Varsa müşterinin varsayılan adresiyle ilişkili şirketin adı.
Default Address Address1 Müşterinin varsayılan adresinin ilk satırı.
Default Address Address2 Gerekirse müşterinin varsayılan adresinin ikinci satırıdır.
Default Address City Müşterinin varsayılan adresiyle ilişkili şehir.
Default Address Province Code Müşterinin varsayılan adresiyle ilişkili il veya eyalet ISO kodu.
Default Address Country Code Müşterinin varsayılan adresiyle ilişkili ülke ISO kodu.
Default Address Zip Müşterinin varsayılan adresinin posta kodudur.
Default Address Phone Müşterinin varsayılan adresiyle ilişkili telefon numarası.
Phone Müşterinin telefon numarasıdır.
Accepts SMS Marketing Müşterinin, indirim teklifleri gibi SMS ile pazarlamaya abone olup olmadığını ayarlar. Geçerli girişler yes veya no şeklindedir.
Total Spent Müşterinin harcadığı toplam tutardır. Bu sütun müşteri bilgileriyle birlikte içe aktarılmaz.
Total Orders Müşterinin verdiği toplam sipariş sayısıdır. Bu sütun müşteri bilgileriyle birlikte içe aktarılmaz.
Note Müşteri hakkındaki ek bilgilerdir.
Tax Exempt Müşterinin vergiden muaf olup olmadığını gösterir. Geçerli girişler yes veya no şeklindedir.
Tags Müşteriyi etiketlemek için kullanılan, virgülle ayrılmış etiketler listesidir (örneğin, tag1, tag2, tag3). Etiketler büyük/küçük harf duyarlı değildir.

Müşteri CSV dosyası ile ilgili önemli hususlar

Müşteri CSV dosyasına ilişkin aşağıdaki hususları inceleyin:

 • Müşteri CSV'nizin ilk satırı sütun başlıklarını içermelidir. CSV dosyasını oluşturmaya yardımcı olması için müşteri CSV şablonunu kullanın.
 • Email sütunu gereklidir ve mevcut olmalıdır, ancak değer bölümü boş olabilir. Bu sütun eksikse CSV dosyanızı içe aktarırken hata alırsınız.
 • CSV dosyasındaki üstbilgiler büyük/küçük harfe duyarlı değildir.
 • Harcama Toplamı ve Toplam Sipariş sütunları müşteri bilgileriyle birlikte içe aktarılmaz.
 • Yalnızca 15 MB veya daha küçük olan müşteri CSV dosyalarını içe aktarabilirsiniz. Bu kısıtlamayı aşmak için müşteri kayıtlarınızı içe aktarırken birden fazla CSV dosyası kullanabilirsiniz.
 • CSV dosyası kullanarak başka bir online mağazadan müşteri parolalarını aktaramazsınız. Müşteri parolalarıyla ilgili sınırlamalar hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Müşteri CSV dosyanıza desteklenen belirli meta alanlar için sütunlar ekleyebilirsiniz. Yalnızca Shopify yöneticinizde mevcut olan meta alanlar için sütun ekleyebilirsiniz. Meta alan oluşturmayı öğrenin.
 • Müşteri CSV dosyası kullanarak sipariş bilgilerini içe aktaramazsınız. Müşteri CSV dosyalarındaki sipariş bilgileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Müşteri parolaları

Parolalar Shopify'ın dışında şifrelendiğinden, başka bir online mağazadan müşteri parolalarını CSV kullanarak taşıyamazsınız. Müşterileri mağazanıza aktardıktan sonra, müşterilerinizi hesaplarını yeniden kaydedebilmeleri için yeni parolalar oluşturmak üzere davet etmeniz gerekir. Müşterilerinize yeni parolalar oluşturmak için toplu davetler göndermek üzere Shopify App Store'da bir uygulama bulabilirsiniz.

Desteklenen meta alanlar

Yalnızca belirli meta alan türleri müşteri CSV dosyalarıyla uyumludur. Bir müşteri CSV dosyası kullanarak aşağıdaki meta alan türlerini içe veya dışa aktarabilirsiniz:

 • Boole (boolean)
 • Tarih (date)
 • Tarih ve saat (date_time)
 • Tam sayı (number_integer)
 • Ondalık sayı (number_decimal)
 • Tek satırlı metin (single_line_text_field)

Sipariş bilgileri

 • Müşteri bilgilerini yalnızca müşteri CSV dosyası kullanarak içe aktarabilirsiniz. Sipariş bilgileri, müşteri CSV dosyası kullanılarak içe aktarılmaz.
 • Müşterinin online mağazanızda ne kadar harcama yaptığını ve ne sipariş ettiğini temsil ettiklerinden, müşteri CSV'nizin Toplam Harcama veya Toplam Sipariş sütunlarını düzenleyemezsiniz.
 • Shopify, müşterilerin yalnızca online mağazanızda verdikleri siparişleri ve harcamalarını takip eder. Diğer Shopify mağazalarında veya e-ticaret platformlarında verilen siparişler ve harcanan tutarlar için müşteri verilerinin içe aktarılması mümkün değildir.

Müşteri CSV dosyasını kullanarak mevcut müşteri profillerini içe aktarma

Müşteri profillerini müşteri CSV şablonuna ekleyebilir veya kendi CSV dosyanızı oluşturabilir ve bunu Shopify yöneticinize aktarabilirsiniz. Müşteri profillerini içe aktarırken CSV dosyanız UTF-8 biçiminde olmalıdır. Çoğu hesap tablosu uygulaması, programa bağlı olarak Farklı Kaydet veya Dışa Aktar komutuyla CSV dosyalarını UTF-8 biçiminde kaydedebilir. CSV dosyanızın biçimlendirilmiş bir sürümüne erişmek için dosyanızı Google E-Tablolar'a aktarabilirsiniz.

Yalnızca 15 MB veya daha küçük olan müşteri CSV dosyalarını içe aktarabilirsiniz. Bu kısıtlamayı aşmak için müşteri kayıtlarınızı içe aktarırken birden fazla CSV dosyası kullanabilirsiniz.

Bir CSV dosyasını içe aktarırken, CSV dosyasındaki müşterileri etiketleme ve bu etiketlere göre bir müşteri segmenti oluşturma seçeneğiniz vardır. Aynı e-posta adresine veya telefon numarasına sahip mevcut müşterilerin üzerine yazarsanız içe aktarma etiketleri de dahil olmak üzere tüm müşteri verileriniz değiştirilir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler'e gidin.

 2. İçe aktar'a tıklayın.

 3. Dosya ekle'ye tıklayın ve ardından müşteri CSV dosyanızı seçin.

 4. İsteğe bağlı: Mevcut tüm müşteri profillerini güncellemek için Aynı e-postaya veya telefon numarasına sahip mevcut müşterilerin üzerine yaz'ı seçin.

 5. İsteğe bağlı: Bir segment oluşturmak ve CSV listenizdeki müşterileri etiketlemek için Bu CSV dosyasındaki müşterilere etiketler ekleyin ve bir segment oluşturmak için bu etiketleri kullanın seçeneğini işaretleyin.

 6. Müşterileri içe aktar'a tıklayın.

Müşteri meta alanlarını içe aktarma

Müşterilerinizle ilgili ek bilgileri saklamak için özel meta alanları kullanıyorsanız desteklenen meta alanları , müşteri CSV dosyasını kullanarak içe aktarabilirsiniz.

CSV kullanarak müşteri meta dosyalarını içe aktarmadan önce aşağıdaki iki adımı uygulayarak bir müşteri meta alanı oluşturmanız gerekir:

 1. Bir meta alan tanımı ekleyin.
 2. Meta alanınıza bir değer ekleyin.

Meta alanınızı oluşturduktan sonra CSV dosyanıza, meta alan tanımınızdaki customer.metafields.namespace.key ile eşleşen bir sütun ekleyebilirsiniz. Örneğin, standart Doğum tarihi meta alanını içe aktarmanız gerekiyorsa müşteri CSV dosyasındaki sütun başlığınızın customer.metafields.facts.birth_date olması gerekir.

Mevcut müşteri profillerini CSV dosyasına aktarma

Mağazanızın müşterilerinin ve müşteri bilgilerinin CSV dosyasını dışa aktarabilirsiniz.

Dışa aktarılan CSV dosyaları Excel, Numbers veya Google E-Tablolar gibi hesap tablosu uygulamalarında açılabilir veya Shopify mağazanızı üçüncü taraf bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemine bağlamak için kullanılabilir. Dışa aktarılan CSV dosyalarının boyutu 15 MB ile sınırlıdır.

En fazla 50 müşteriyi dışa aktarırsanız CSV dosyası tarayıcınız tarafından indirilir. 50'den fazla müşteriyi dışa aktarırsanız CSV dosyası size e-posta ile gönderilir. Mağaza sahibi değilseniz dosya mağaza sahibinin e-posta adresine de gönderilir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler'e gidin.

 2. Dışa aktar'a tıklayın.

 3. Aşağıdaki dışa aktarma seçeneklerinden birini seçin:

  • Mağaza yöneticinizde gösterilen müşterileri dışa aktarmak için Geçerli sayfa'ya tıklayın.
  • Mağazanızdaki tüm müşterileri dışa aktarmak için Tüm müşteriler'e tıklayın.
  • Seçtiğiniz müşterileri dışa aktarmak için Seçilen müşteri'ye tıklayın.
  • Müşteri segmentini dışa aktarmak için # müşteri filtrelerinizle eşleşiyor'a tıklayın.
 4. İsteğe bağlı: Dışa aktardığınız dosyaya müşteri etiketlerini veya desteklenen meta alanları eklemek istiyorsanız Dahil edilen alanlar bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Etiketleri dışa aktardığınız dosyaya eklemek için Müşteri etiketleri'ni işaretleyin.
  • Desteklenen meta alanları dışa aktardığınız dosyaya eklemek için Müşteri meta alanları'nı işaretleyin.
 5. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

  • Müşteri CSV dosyanızı görüntülemek ve düzenlemek üzere bir hesap tablosu programı kullanmak için Excel, Numbers ve diğer hesap tablosu programları için CSV'yi seçin.
  • Müşteri CSV dosyanızı görüntülemek ve düzenlemek üzere düz metin düzenleyicisi kullanmak için Düz CSV dosyası'nı seçin.
 6. Müşterilere dışa aktar'a tıklayın.

customer CSV dosyanızı düzenlemek için bir metin düzenleyicisi kullanma

Hesap tablosu programınız yoksa CSV dosyalarınızı bir metin düzenleyicisi kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Çoğu bilgisayarda CSV dosyalarını açabilen metin düzenleyicileri vardır. CSV dosyanızı düzenlemek ve dosyada hata ayıklamak için Visual Studio Code veya Sublime Text gibi bir program da kullanabilirsiniz.

CSV dosyanızı bir metin düzenleyicisinde biçimlendirirken aşağıdaki hususlara dikkat edin:

 • Sütun başlıklarının virgüllerle ayrılması gerekir (örneğin, First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Etiketler listesinin tırnak işaretleriyle başlayıp bitmesi gerekir (örneğin, "tag1,tag2,tag3").
 • Etiketler büyük/küçük harf duyarlı değildir.
 • Farklı kayıtların satır sonlarıyla ayrılması gerekir.

Kişileri Gmail'den içe aktarma

Shopify mağazanıza müşteri olarak aktarmak için Gmail kişilerinizi bir CSV dosyasına aktarabilirsiniz.Gmail kişilerinizi aktarmadan önce Shopify mağazanıza aktarmak istemediğiniz kişileri gözden geçirip silin. admin@, support@ veya info@ ile başlayan e-postalar gibi rol tabanlı e-posta adreslerini kaldırmayı deneyin ve e-posta mesajlarının teslim edilmesini engelleyecek herhangi bir yazım hatası olup olmadığını kontrol edin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene