Müşteri listelerini içe ve dışa aktarma

Shopify'da kullanmak istediğiniz bir müşteri listeniz varsa bu listeyi müşteri CSV dosyasına girerek Shopify yöneticinize aktarabilirsiniz. Yeni bir müşteri listesi oluşturmak üzere müşteri CSV şablonunu da kullanabilirsiniz.

CSV dosyaları

Açılımı virgülle ayrılmış değerler olan CSV, hesap tablolarına ilişkin bir dosya biçimidir (.csv). Ürünleri, müşterileri, siparişleri (yalnızca dışa aktarma) ve indirimleri (yalnızca dışa aktarma) içe ve dışa aktarmak için CSV dosyalarını kullanabilirsiniz.

Bunlar, başka bir e-ticaret platformundan Shopify'a geçiş yapmanız, bir müşteri hesapları listesini içe aktarmanız veya hesap tablosu kullanarak ürün yüklemek istemeniz gibi birçok durumda faydalı olabilir.

CSV dosyaları ilk başta korkutucu görünebilir ancak biçimlerini ve nasıl çalıştıklarını anladıktan sonra bunları çeşitli işlemler için kullanmaya karar verebilirsiniz.

CSV dosyaları UTF-8 kodlamasını kullanmalıdır.

Bir CSV dosyasında her giriş, hesap tablosundaki bir hücreyi, her satır yeni bir satırı temsil eder ve her virgül bir girişin bitip diğer bir girişin başladığını belirtir.

Örneğin, şu müşteri CSV dosyasındaki girişler:

bir hesap tablosu programında şu şekilde görünür:

Not: Shopify, CSV dosyalarınızla çalışmak için Google E-Tablolar'ı kullanmanızı önerir. Google E-Tablolar'ı kullanmak için CSV dosyasını programa aktarmanız gerekir. Değişikliklerinizi yaptıktan sonra CSV dosyasını bilgisayarınıza aktarın. Özel karakterler; dışa aktarılan, başka bir hesap tablosu programı ile düzenlenen ve Shopify'a geri aktarılan CSV dosyalarında her zaman doğru şekilde çalışmaz.

CSV dosyalarını Google E-Tablolar'a aktarma

Shopify yöneticinizden bir CSV dosyasını aktardığınızda bu dosya, bilgisayarınızın yerel metin düzenleyicisinde .csv dosyası olarak açılır. Alternatif bir metin düzenleyicisi de kullanabilirsiniz ancak CSV dosyalarınızı görüntüleyip düzenlemek için bunun yerine bir hesap tablosu programı kullanmanız önerilir.

Not: Ürünler ve müşteriler için Shopify'ın örnek CSV şablonlarını indirebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Google hesabınızda oturum açın.

 2. Google E-Tablolar sayfasındaki Yeni bir e-tablo başlat bölümünde Boş'a tıklayın:

 3. Başlıksız E-Tablo sayfasından Dosya > İçe aktar... seçeneğine gidin:

 4. Düzenlemek istediğiniz CSV dosyasını bulup seçin.

 5. Dosya içe aktar iletişim kutusundaki İçe aktarma işlemi, Ayırıcı karakter ve Metinleri sayılara ve tarihlere dönüştür bölümlerinde tercih ettiğiniz seçenekleri belirleyin.

 6. İçe aktar'a tıklayın:

CSV'niz yüklendikten sonra şu şekilde görünür:

Buradan CSV'nizi düzenleyebilirsiniz. İşlemi tamamladığınızda bunu Google E-Tablolar'dan .csv dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz.

Google E-Tablolar'ı kullanarak CSV dosyalarını dışa aktarma

CSV dosyanızı Google E-Tablolar'da görüntülemeyi veya düzenlemeyi tamamladıktan sonra bilgisayarınıza .csv dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz.

Adımlar:

 • CSV hesap tablosu sayfanızdan Dosya > Farklı indir > Virgülle ayrılmış değerler (.csv, geçerli sayfa) seçeneğine gidin:

  CSV dosyanız indirilenler klasörünüzde görünür.

Müşteri CSV şablonu

Boş müşteri CSV şablonunu yeni müşteriler eklemeden içe aktarırsanız mağazanızda iki adet varsayılan müşteri kaydı oluşturulur:

 • Jane Doe yalnızca e-posta adresi olan müşteriye örnek oluşturmaktadır
 • John Doe hem e-posta adresi hem de kargo adresi olan müşteriye örnek oluşturmaktadır.

Müşteri CSV şablonu dosyası şöyle görünür:

Müşteri CSV dosyasını kullanarak mevcut müşterileri içe aktarma

Shopify, mağazanıza aktarmak için kendi müşteri listenizi oluşturmak üzere kılavuz olarak kullanabileceğiniz bir şablon dosyası sağlar. Müşteri CSV dosyası şablonumuzu indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Shopify'ın müşteri hesaplarını diğer platformlardan içe aktarma özelliği sınırlıdır. Shopify'a başka bir platformdan müşteri e-postası listelerini aktarmaya çalışıyorsanız daha fazla bilgi için buraya bakın.

Not: CSV dosyasının içe aktarılması, dosyadaki her bir e-posta adresi için mağazanızda bir müşteri oluşturur. İçe aktarma sırasında yinelenen e-posta adresleri veya telefon numaraları olan müşteriler atlanır. Yalnızca yinelenen e-posta adresi veya telefon numarası içeren en son kayıt, Shopify yöneticinizdeki müşteri listesine aktarılır. Yinelenen e-posta adreslerini veya telefon numaralarını içeren bir dosyayı içe aktarmanız gerekiyorsa, CSV dosyasındaki tüm e-posta adreslerini ve telefon numaralarını içe aktarmadan önce silmenizi öneririz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Müşteriler'e tıklayın.

 2. Müşterileri içe aktar'a tıklayın:

 3. Müşterileri CSV dosyası olarak içe aktar iletişim kutusunda Dosya seç'e tıklayın ve ardından müşteri CSV dosyanızı seçin:

 4. Mevcut müşterileri güncellemek istiyorsanız Aynı e-postaya sahip mevcut müşterilerin üzerine yaz'a tıklayın.

 5. Müşterileri içe aktar'a tıklayın:

Not: Alternatif olarak, CSV dosyalarınızı içe aktarmak için Import store uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Kayıtlarını CSV'ye eklediğiniz müşteriler Shopify yöneticinizdeki Müşteriler sayfasında görünür.

Mevcut müşterileri CSV dosyasına aktarma

Mağazanızdaki tüm müşterileri ve müşterilerinizin ayrıntılarını bir CSV dosyası veya filtrelenmiş liste olarak dışa aktarabilirsiniz.

Dışa aktarılan CSV dosyaları Excel, Numbers veya Google E-Tablolar gibi hesap tablosu uygulamalarında açılabilir veya Shopify mağazanızı üçüncü taraf bir Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemine bağlamanız için kullanılabilir.

Dışa aktarılan CSV dosyalarının boyutu 1 MB ile sınırlıdır.

Bir sayfaya kadar müşteriyi dışa aktarırsanız (50 müşteriye kadar) CSV dosyası tarayıcınız tarafından indirilir. Birden fazla sayfadan oluşan müşteriyi (51 veya daha fazla müşteri) dışa aktarırsanız CSV dosyası size e-posta ile gönderilir. Mağaza sahibi değilseniz, dosya mağaza sahibinin e-postasına da gönderilir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Müşteriler'e gidin.

 2. Dışa aktar'a tıklayın:

 3. Aşağıdaki dışa aktarma seçeneklerinden birine tıklayın:

- Mağaza yöneticinizde gösterilen müşterileri dışa aktarmak için Geçerli sayfa'ya tıklayın. - Mağazanızdaki tüm müşterileri dışa aktarmak için Tüm müşteriler'e tıklayın. - Seçtiğiniz müşterileri dışa aktarmak için Seçilen müşteri'ye tıklayın. - Müşterilerin filtrelenmiş bir listesini dışa aktarmak için Geçerli Arama'ya tıklayın.

 1. Dışa aktarmak istediğiniz dosya biçimini seçin:

- Müşteri CSV dosyanızla bir hesap tablosu programı kullanmayı planlıyorsanız Excel, Numbers ve diğer hesap tablosu programları için CSV'yi seçin. - Müşteri CSV dosyanızla bir düz metin düzenleyicisi kullanmayı planlıyorsanız Düz CSV dosyası'nı seçin.

 1. Müşterilere dışa aktar'a tıklayın:

Müşteri CSV dosyanızı biçimlendirme

Müşterinizin CSV dosyanızın ilk satırı, aşağıda listelenen ve müşteri CSV şablonunda yer alan tüm üstbilgileri içermelidir.

First Name Müşterinin adıdır.
Last Name Müşterinin soyadıdır.
Email Müşterinin e-posta adresidir.
Company Varsa, müşterinin kullandığı şirketin adıdır.
Address1 Müşterinin adresinin ilk satırıdır.
Address2 Gerekirse, müşterinin adresinin ikinci satırıdır.
City Müşterinin yaşadığı şehirdir.
Province Müşterinin yaşadığı il veya eyalettir. Bu alanda değer varsa Bölge Kodunu da girmeniz gerekir.
Province Code İl veya eyalete ait ISO kodudur. Shopify, ISO alfa 2 kodlarını kullanır.
Country Müşterinin yaşadığı ülkedir.
Country Code Ülkeye ait ISO kodudur. Shopify, ISO alfa 2 kodlarını kullanır.
Zip Müşterinin adresine ait posta kodudur.
Phone Müşterinin telefon numarasıdır.
Accepts Marketing Müşterinin, bülten gibi e-posta ile pazarlamaya abone olup olmadığını ayarlar. Geçerli girişler evet veya hayır şeklindedir.
Total Spent Müşterinin harcadığı toplam tutardır. Geçerli girişlere para birimi sembolü dahil edilmemelidir. Bu alan müşteri bilgileriyle birlikte içe aktarılmaz.
Total Orders Müşterinin verdiği toplam sipariş sayısıdır. Bu alan müşteri bilgileriyle birlikte içe aktarılmaz.
Tags Müşteriyi etiketlemek için kullanılan, virgülle ayrılmış etiketler listesidir (örneğin, tag1, tag2, tag3).
Note Müşteri hakkındaki ek bilgilerdir.
Tax Exempt Müşterinin vergiden muaf olup olmadığını gösterir.

Müşteri bilgilerini içe aktarırken CSV dosyanız UTF-8 biçiminde olmalıdır. Çoğu hesap tablosu uygulaması, programa bağlı olarak Farklı Kaydet... veya Dışa Aktar komutuyla CSV dosyalarını UTF-8 biçiminde kaydedebilir.

customer CSV dosyanızı düzenlemek için metin düzenleyicisi kullanın

Hesap tablosu programınız yoksa CSV dosyalarınızı bir metin düzenleyicisi kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Çoğu bilgisayarda CSV dosyalarını açabilen metin düzenleyicileri vardır. CSV dosyanızı düzenlemek ve dosyada hata ayıklamak için Atom veya Sublime Text gibi bir program da kullanabilirsiniz.

Not: UTF-8 kodlamasının bulunduğu bir CSV dosyası, Shopify'a aktarım veya Shopify'dan aktarım için kullanılabilecek tek dosya biçimidir.

CSV dosyanızı bir metin düzenleyicisinde biçimlendirmek için:

 • Sütun başlıklarının virgüllerle ayrılması gerekir (örneğin, First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Etiketler listesinin tırnak işaretleriyle başlayıp bitmesi gerekir (örneğin, "tag1,tag2,tag3").
 • Farklı kayıtların satır sonlarıyla ayrılması gerekir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene