Müşteri listelerini içe ve dışa aktarma

Shopify'da kullanmak istediğiniz bir müşteri listeniz varsa bu listeyi müşteri CSV dosyasına girerek CSV dosyasını Shopify yöneticinize aktarabilirsiniz. Yeni bir müşteri listesi oluşturmak üzere müşteri CSV şablonunu da kullanabilirsiniz.

Bir CSV dosyasını açma ve düzenleme hakkında bilgi edinin.

Müşteri listenizde zaten mevcut olan birden fazla müşteri kaydını düzenlemek istiyorsanız toplu düzenlemeyi kullanmak işinizi kolaylaştırabilir.

Yalnızca 1 MB veya daha küçük olan müşteri CSV dosyalarını içe aktarabilirsiniz. Bu kısıtlamayı aşmak için müşteri kayıtlarınızı içe aktarırken birden fazla CSV dosyası kullanabilirsiniz.

Müşteri CSV şablonu

Shopify, mağazanıza aktarmak için kendi müşteri listenizi oluşturmak üzere kılavuz olarak kullanabileceğiniz bir şablon dosyası sağlar. Müşteri CSV şablonunu indirebilir ve görüntüleyebilir ya da bu dosya biçimi hakkında bilgi edinmek için Müşteri CSV dosyanızı biçimlendirme bölümüne bakabilirsiniz.

Müşteri CSV şablonunu yeni müşteri kaydı eklemeden içe aktarırsanız mağazanıza iki adet varsayılan müşteri kaydı eklenir:

 • Jane Doe yalnızca e-posta adresi olan müşteriye örnektir.
 • John Doe hem e-posta adresi hem de kargo adresi olan müşteriye örnek oluşturmaktadır.

Müşteri CSV dosyasını kullanarak mevcut müşterileri içe aktarma

Müşteri kayıtlarını müşteri CSV şablonuna ekleyebilir ya da kendi CSV dosyanızı oluşturabilir ve bunu Shopify yöneticisinde yükleyebilirsiniz.

Yalnızca 1 MB veya daha küçük olan müşteri CSV dosyalarını içe aktarabilirsiniz. Bu kısıtlamayı aşmak için müşteri kayıtlarınızı içe aktarırken birden fazla CSV dosyası kullanabilirsiniz.

Müşterilerinizin bazı bilgileri platformlar arasında aktarılamaz. Sıkça karşılaşılan müşteri CSV dosyası sorunlarına çözümler bölümünde müşteri CSV kısıtlamaları hakkında bilgi edinin.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Müşteriler'e tıklayın.

 2. Müşterileri içe aktar'a tıklayın.

 3. Müşterileri CSV dosyası olarak içe aktar iletişim kutusunda Dosya seç'e tıklayın ve ardından müşteri CSV dosyanızı seçin.

 4. Mevcut müşterileri güncellemek istiyorsanız Aynı e-postaya sahip mevcut müşterilerin üzerine yaz'a tıklayın.

 5. Müşterileri içe aktar'a tıklayın.

Not: Alternatif olarak, CSV dosyalarınızı içe aktarmak için Import Store uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Kayıtlarını CSV'ye eklediğiniz müşteriler Shopify yöneticinizdeki Müşteriler sayfasında görünür.

Mevcut müşteri kayıtlarını CSV dosyasında dışa aktarma

Mağazanızdaki tüm müşterileri ve müşterilerinizin ayrıntılarını bir CSV dosyası veya filtrelenmiş liste olarak dışa aktarabilirsiniz.

Dışa aktarılan CSV dosyaları Excel, Numbers veya Google E-Tablolar gibi hesap tablosu uygulamalarında açılabilir veya Shopify mağazanızı üçüncü taraf bir Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemine bağlamanız için kullanılabilir.

Dışa aktarılan CSV dosyalarının boyutu 1 MB ile sınırlıdır.

Bir sayfaya kadar müşteriyi dışa aktarırsanız (50 müşteriye kadar) CSV dosyası tarayıcınız tarafından indirilir. Birden fazla sayfadan oluşan müşteriyi (51 veya daha fazla müşteri) dışa aktarırsanız CSV dosyası size e-posta ile gönderilir. Mağaza sahibi değilseniz, dosya mağaza sahibinin e-postasına da gönderilir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Müşteriler'e gidin.

 2. Dışa aktar'a tıklayın.

 3. Aşağıdaki dışa aktarma seçeneklerinden birine tıklayın:

- Mağaza yöneticinizde gösterilen müşterileri dışa aktarmak için Geçerli sayfa'ya tıklayın. - Mağazanızdaki tüm müşterileri dışa aktarmak için Tüm müşteriler'e tıklayın. - Seçtiğiniz müşterileri dışa aktarmak için Seçilen müşteri'ye tıklayın. - Müşterilerin filtrelenmiş bir listesini dışa aktarmak için Geçerli Arama'ya tıklayın.

 1. Dışa aktarmak istediğiniz dosya biçimini seçin:

- Müşteri CSV dosyanızla bir hesap tablosu programı kullanmayı planlıyorsanız Excel, Numbers ve diğer hesap tablosu programları için CSV'yi seçin. - Müşteri CSV dosyanızla bir düz metin düzenleyicisi kullanmayı planlıyorsanız Düz CSV dosyası'nı seçin.

 1. Müşterilere dışa aktar'a tıklayın.

Müşteri CSV dosyanızı biçimlendirme

Müşterinizin CSV dosyanızın ilk satırı, aşağıda listelenen ve müşteri CSV şablonunda yer alan tüm üstbilgileri içermelidir.

First Name Müşterinin adıdır.
Last Name Müşterinin soyadıdır.
Email Müşterinin e-posta adresidir.
Company Varsa, müşterinin kullandığı şirketin adıdır.
Address1 Müşterinin adresinin ilk satırıdır.
Address2 Gerekirse, müşterinin adresinin ikinci satırıdır.
City Müşterinin yaşadığı şehirdir.
Province Müşterinin yaşadığı il veya eyalettir. Bu alanda değer varsa Bölge Kodunu da girmeniz gerekir.
Province Code İl veya eyalete ait ISO kodudur. Shopify, ISO alfa 2 kodlarını kullanır.
Country Müşterinin yaşadığı ülkedir.
Country Code Ülkeye ait ISO kodudur. Shopify, ISO alfa 2 kodlarını kullanır.
Zip Müşterinin adresine ait posta kodudur.
Phone Müşterinin telefon numarasıdır.
Accepts Marketing

Müşterinin, bülten gibi e-posta ile pazarlamaya abone olup olmadığını ayarlar. Geçerli girişler evet veya hayır şeklindedir.

Bu alan, büyük/küçük harf duyarlıdır. Değerler küçük harfle olmalıdır.

Total Spent Müşterinin harcadığı toplam tutardır. Geçerli girişlere para birimi sembolü dahil edilmemelidir. Bu alan müşteri bilgileriyle birlikte içe aktarılmaz.
Total Orders Müşterinin verdiği toplam sipariş sayısıdır. Bu alan müşteri bilgileriyle birlikte içe aktarılmaz.
Tags Müşteriyi etiketlemek için kullanılan, virgülle ayrılmış etiketler listesidir (örneğin, tag1, tag2, tag3).
Note Müşteri hakkındaki ek bilgilerdir.
Tax Exempt Müşterinin vergiden muaf olup olmadığını gösterir.

Müşteri bilgilerini içe aktarırken CSV dosyanız UTF-8 biçiminde olmalıdır. Çoğu hesap tablosu uygulaması, programa bağlı olarak Farklı Kaydet... veya Dışa Aktar komutuyla CSV dosyalarını UTF-8 biçiminde kaydedebilir.

customer CSV dosyanızı düzenlemek için metin düzenleyicisi kullanın

Hesap tablosu programınız yoksa CSV dosyalarınızı bir metin düzenleyicisi kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Çoğu bilgisayarda CSV dosyalarını açabilen metin düzenleyicileri vardır. CSV dosyanızı düzenlemek ve dosyada hata ayıklamak için Atom veya Sublime Text gibi bir program da kullanabilirsiniz.

Not: UTF-8 kodlamasının bulunduğu bir CSV dosyası, Shopify'a aktarım veya Shopify'dan aktarım için kullanılabilecek tek dosya biçimidir.

CSV dosyanızı bir metin düzenleyicisinde biçimlendirmek için:

 • Sütun başlıklarının virgüllerle ayrılması gerekir (örneğin, First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Etiketler listesinin tırnak işaretleriyle başlayıp bitmesi gerekir (örneğin, "tag1,tag2,tag3").
 • Farklı kayıtların satır sonlarıyla ayrılması gerekir.

Müşteri kayıtlarını MailChimp'ten içe aktarma

Müşterilerinizi Mailchimp'ten içe aktarmak için Store Importer uygulamasından yararlanabilirsiniz. Kişi listelerinizi Shopify'a aktarabilmek için kişi listelerinizi Mailchimp'ten dışa aktarmanız gerekir. Bunun için, Mailchimp'ten dışa aktarmak istediğiniz müşteri grubunu bulun. Ardından, dışa aktarmak istediğiniz alanları seçip düzenleyin.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için müşterileri MailChimp'ten içe aktarmayla ilgili kılavuzumuzu inceleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene