Asiakassegmentointi

Asiakassegmentoinnin avulla voit ryhmitellä asiakkaita, joilla on samankaltaisia ominaisuuksia, samaan asiakassegmenttiin. Käyttämällä suodattimien nimiä, operaattoreita ja arvoja voit luoda niin laajoja tai kapeita asiakassegmenttejä kuin on tarpeen. Asiakassegmenttien avulla pystyt viestimään tehokkaasti lähettämällä oikean viestin oikealle asiakkaalle juuri oikeaan aikaan.

Asiakassegmentoinnin käyttäminen asiakkaiden sitouttamiseksi

Asiakassegmentointi voi auttaa sinua luomaan kohdennettuja markkinointikampanjoita, joissa käytetään henkilökohtaista viestintää.

Keskittymällä tiettyyn asiakassegmenttiin voit kehittää merkityksellistä sisältöä siihen kuuluville asiakkaille. Voit esimerkiksi jakaa vakioasiakkaillesi kampanjan, joka poikkeaa kampanjasta niille asiakkaille jaettavasta kampanjasta, jotka eivät ole vielä tehneet yhtään ostosta. Voit myös mainostaa tuotteita ja tapahtumia tietyssä maantieteellisessä sijainnissa oleville asiakkaille.

Asiakkaalle merkityksellisten viestien luominen auttaa asiakkaan sitouttamisessa.

Asiakassegmentoinnin käyttäminen asiakkaiden ymmärtämiseen

Asiakassegmentoinnin avulla voit oppia lisää asiakkaistasi ja saada yksityiskohtaisia tietoja heidän ostokäyttäytymisestään. Voit esimerkiksi saada selville, kuinka monella asiakkaalla on osoite tietyssä kaupungissa tai ketkä ovat uskollisimmat asiakkaasi.

Voit käyttää asiakassegmentointia ennustettuun kulutustasoon yhdistettynä ja luoda yrityksellesi kustannustehokkaimmat markkinointistrategiat.

Asiakassegmenttien päivittäminen automaattisesti

Asiakassegmentit päivitetään automaattisesti, mikä helpottaa niiden hallintaa.

Kun olet luonut asiakassegmentin, kriteereitä vastaavat uudet asiakkaat sisällytetään asiakassegmenttiin automaattisesti. Jos esimerkiksi luot asiakassegmentin, johon sisältyvät kaikki markkinointisähköpostejasi tilaavat asiakkaat, kaikki uudet asiakkaat, jotka tilaavat markkinointisähköpostejasi, sisällytetään tähän asiakassegmenttiin automaattisesti.

Jos yksittäinen asiakas täyttää useamman kuin yhden asiakassegmentin kriteerit, asiakas sisällytetään kaikkiin sovellettaviin asiakassegmentteihin.

Jos olemassa oleva asiakas ei enää vastaa jonkin asiakassegmentin kriteereitä, hänet poistetaan siitä automaattisesti.

Tässä osiossa

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi