Asiakassegmenttien luominen

Voit ryhmitellä asiakkaita, joilla on samankaltaisia ominaisuuksia, asiakassegmenttiin. Voit luoda omia asiakassegmenttejä yhdistämällä suodattimien nimiä, operaattoreita ja arvoja editorilla Asiakkaat-sivulta tai napsauttamalla Luo segmentti -painiketta Segmentit-sivulta ja käyttämällä segmentin tiedot -sivun editoria. Lisäksi Shopify Adminissa on joitakin oletusasiakassegmenttejä ja malleja, joita voit muuttaa tarpeisiisi sopiviksi tai käyttää lähtökohtana uuden asiakassegmentin luomiseen.

Ennen kuin aloitat asiakassegmenttien luomisen, tutustu asiakassegmentin eri osiin ja suodattimiin, joita käytetään asiakassegmenttien luomiseen.

Asiakassegmenttien luominen editorin avulla

Editori on suunniteltu auttamaan asiakassegmenttien luomisessa. Kun lisäät asiakassegmenttiin komponentteja, näkyviin tulee luettelo käytettävissä olevista suodattimien nimistä, operaattoreista ja arvoista.

Saat lisää apua klikkaamalla mitä tahansa seuraavista kuvakkeista:

Asiakassegmentin kuvakkeet, joiden avulla saat enemmän apua.
Kuvake Kuvakkeen nimi Toiminto
Asiakassegmentin Suodattimet-kuvake Suodattimet Avaa käytettävissä olevien suodatinten nimien luettelon. Luettelot luokitellaan Shopifyhin perustuviin suodatinnimiin ja suodatinnimiin, jotka perustuvat tuettuja sisältötyyppejä käyttäviin metakenttiin. Kun klikkaat suodattimen nimeä, koodi syötetään editoriin.
Asiakassegmentin Mallit-kuvake Mallit Avaa oletusasiakassegmenttien luettelon, jota käytetään oman asiakassegmenttisi luomisen pohjana.
Asiakassegmentin Ohjeet-kuvake Ohjeet Sisältää tietoja asiakassegmenttien luomiseen käyttämistäsi komponenteista.

Uuden asiakassegmentin luominen

Luo uusi asiakassegmentti yhdistämällä suodattimien nimiä, operaattoreita ja arvoja.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Napsauta Segmentit.

 3. Napsauta Luo segmentti.

 4. Lisää suodattimia tekstieditorilla tai klikkaa Suodattimet-kuvaketta ja tee sen jälkeen toinen seuraavista toimenpiteistä:

  • Jos haluat valita Shopifyhin perustuvan suodattimen nimen, klikkaa Shopify.
  • Jos haluat valita metakenttiin perustuvan suodattimen nimen, klikkaa Metakentät.
 5. Klikkaa jonkin suodattimen nimeä. Suodattimen nimi näkyy editorissa.

 6. Klikkaa operaattoria.

 7. Klikkaa arvoa tai kirjoita arvo.

 8. Jos haluat lisätä toisen suodattimen, klikkaa liitintä ja klikkaa sitten toista suodattimen nimeä, operaattoria ja arvoa.

 9. Testaa segmenttiä valitsemalla Käytä suodatinta. Kriteerit täyttävät asiakkaat näkyvät editorin alapuolella. Kriteerit täyttävien asiakkaiden määrä näkyy editorin yläpuolella.

 10. Varmista, että asiakassegmentti toimii odotetulla tavalla, tarkistamalla asiakaslista. Tee tarvittavat muutokset.

 11. Klikkaa Tallenna segmentti ja kirjoita sitten segmentin nimi.

 12. Klikkaa Tallenna.

Uusi asiakassegmentti näkyy segmenttihakemistossa.

Asiakassegmentin luominen mallin avulla

Shopify Adminissa on malleja, joiden avulla pääset alkuun oman asiakassegmenttisi luomisessa. Voit lisätä asiakassegmenttiin yhden tai useamman mallipohjan.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Klikkaa Mallit-kuvaketta .

 3. Klikkaa LUOKAT-luettelossa haluamaasi mallin tyyppiä.

 4. Klikkaa Käytä tätä mallia sen mallin vieressä, jota haluat käyttää. Editoriin lisätään vastaavat suodattimien nimet, operaattorit ja arvot.

 5. Valinnainen: valitse liitin ja lisää sitten toinen malli editoriin.

 6. Tee tarvittavat muutokset editorissa.

 7. Testaa segmenttiäsi valitsemalla Käytä. Kriteerit täyttävät asiakkaat näkyvät editorin alapuolella. Kriteerit täyttävien asiakkaiden määrä näkyy editorin yläpuolella.

 8. Varmista, että asiakassegmentti toimii odotetulla tavalla, tarkistamalla asiakaslista. Tee tarvittavat muutokset.

 9. Klikkaa Tallenna segmentti ja kirjoita sitten segmentin nimi.

 10. Klikkaa Tallenna.

Voit käyttää uutta asiakassegmenttiäsi segmenttihakemistosta.

Asiakassegmentin luominen olemassa olevaa asiakassegmenttiä käyttämällä

Shopify Adminissa on oletussegmenttejä, joissa näkyy Shopify tekijänä. Voit käyttää näitä segmenttejä tai muita jo luomiasi segmenttejä lähtökohtana, kun ryhdyt luomaan uutta asiakassegmenttiä.

Vaiheet:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Napsauta Segmentit.

 3. Napsauta segmenttihakemistosta jotakin asiakassegmenttiä.

 4. Tee tarvittavat muutokset editorissa.

 5. Testaa segmenttiäsi valitsemalla Käytä. Kriteerit täyttävät asiakkaat näkyvät editorin alapuolella. Kriteerit täyttävien asiakkaiden määrä näkyy editorin yläpuolella.

 6. Varmista, että asiakassegmentti toimii odotetulla tavalla, tarkistamalla asiakaslista. Tee tarvittavat muutokset.

 7. Klikkaa Tallenna segmentti.

 8. Jos haluat luoda uuden asiakassegmentin, klikkaa Tallenna uutena segmenttinä ja kirjoita sitten uusi nimi.

 9. Klikkaa Tallenna.

Uusi asiakassegmentti näkyy segmenttihakemistossa.

Asiakassegmenttien automaattinen päivittyminen

Kun olet luonut asiakassegmentin, kriteereitä vastaavat uudet asiakkaat sisällytetään asiakassegmenttiin automaattisesti. Jos esimerkiksi luot asiakassegmentin, johon sisältyvät kaikki markkinointisähköpostejasi tilaavat asiakkaat, kaikki uudet asiakkaat, jotka tilaavat markkinointisähköpostejasi, sisällytetään tähän asiakassegmenttiin automaattisesti.

Jos yksittäinen asiakas vastaa useiden asiakassegmenttien kriteereitä, hänet voidaan sisällyttää useisiin asiakassegmentteihin.

Jos olemassa oleva asiakas ei enää vastaa jonkin asiakassegmentin kriteereitä, hänet poistetaan siitä automaattisesti.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi