Metakenttiin perustuvat asiakassegmenttisuodattimet

Jos olet luonut asiakkaan metakentän määritelmän, metakenttää voidaan käyttää suodattimena. Asiakassegmenttejä voidaan luoda vain metakentistä, jotka käyttävät seuraavia tietoja:

 • päivämäärä ja aika
 • määrä
 • teksti
 • tosi tai epätosi

Lisätietoja metakentistä.

Jos olet kehittäjä, voit tutustua kehittäjille tarkoitettuihin metakenttäohjeisiin.

Operaattorit Käytettävissä olevat merkit riippuvat siitä, mitä sisältötyyppiä metakentässä käytetään.

Päivämäärä ja aika:

 • Viimeisten 7 päivän aikana: >= 7_days_ago
 • Viimeisten 30 päivän aikana: >= 30_days_ago
 • Viimeisten 90 päivän aikana: >= 90_days_ago
 • Viimeisten 12 kuukauden aikana: >= 12_months_ago
 • Tarkalleen tänä päivänä: =
 • Tänä päivänä tai sitä ennen: <=
 • Tänä päivänä tai sen jälkeen: >=
 • Päivien välissä: BETWEEN <date1> AND <date2>
Määrä:

 • On yhtä suuri kuin: =
 • Ei ole yhtä suuri kuin: !=
 • Suurempi kuin: >
 • Pienempi kuin: <
 • Pienempi tai yhtä suuri kuin: <=
 • Suurempi tai yhtä suuri kuin: >=
 • Välillä: BETWEEN
Numero, joka sisältää arvojen luettelon:

 • Sisältää: CONTAINS
 • Ei sisällä: NOT CONTAINS
Teksti:

 • On yhtä suuri kuin: =
 • Ei ole yhtä suuri kuin: !=
Teksti, jossa on arvojen luettelo:

 • Sisältää: CONTAINS
 • Ei sisällä: NOT CONTAINS
Tosi tai epätosi:

 • On yhtä suuri kuin: =
 • Ei ole yhtä suuri kuin: !=
On olemassa tai ei ole olemassa:

 • Ei ole olemassa: IS NULL
 • On olemassa: IS NOT NULL
Arvot Mahdollisesti käytettävissä olevat arvot riippuvat siitä, onko arvot lisätty metakenttään vai noudatko metakenttien tiedot kolmannen osapuolen sovelluksia käyttämällä. Saatat joutua syöttämään arvot manuaalisesti.
Muoto Syötettyjen tietojen muoto riippuu siitä, miten metakenttä on määritetty.
Esimerkki

Pistesaldoesimerkki:
customer.points_balance >= 100

Huomautuksia
 • Suodattimen nimi perustuu metakentän nimeen. Koodi perustuu metakentän nimiavaruuteen ja avaimeen.
 • Yleisiä asiakassegmenttien metakenttien käyttötarkoituksia ovat pistesaldot, asiakasuskollisuus ja palkkiot sekä asiakkaiden syntymäpäivät.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi