Metafältbaserade filter för kundsegment

Om du skapade en definition av kundens metafält kan metafältet användas som ett filter. Kundsegment kan endast skapas från metafält som använder följande datatyper:

 • datum och tid
 • nummer
 • text
 • sant eller falskt

Mer information om metafält.

Om du är en utvecklare kan du gå till utvecklardokumentationen för metafält.

Operatörer Vilka operatörer som är tillgängliga beror på vilken innehållstyp som används för metafältet.

Datum och tid:

 • Under de senaste 7 dagarna: >= 7_days_ago
 • Under de senaste 30 dagarna: >= 30_days_ago
 • Under de senaste 90 dagarna: >= 90_days_ago
 • Under de senaste 12 månaderna: >= 12_months_ago
 • Exakt på datumet: =
 • På eller före datumet: <=
 • På eller efter datumet: >=
 • Mellan datum: BETWEEN <date1> AND <date2>
Nummer:

 • Är lika med: =
 • Är inte lika med: !=
 • Större än: >
 • Mindre än: <
 • Mindre än eller lika med: <=
 • Större än eller lika med: >=
 • Mellan: BETWEEN
Nummer med lista med värden:

 • Innehåller: CONTAINS
 • Innehåller inte: NOT CONTAINS
Text:

 • Är lika med: =
 • Är inte lika med: !=
Text med lista med värden:

 • Innehåller: CONTAINS
 • Innehåller inte: NOT CONTAINS
Sant eller falskt:

 • Är lika med: =
 • Är inte lika med: !=
Finns eller finns inte:

 • Finns inte: IS NULL
 • Finns: IS NOT NULL
Värden De värden som är tillgängliga, om några, beror på om värden har lagts till i metafältet eller om du använder tredjepartsappar för att hämta data till dina metafält. Du kan behöva ange värden manuellt.
Format Formatet för de data som anges beror på vad som konfigurerades i metafältet.
Exempel

Exempel på poängsaldo:
customer.points_balance >= 100

Anteckningar
 • Filternamnet baseras på metafältets namn. Koden baseras på namnrymden och nyckeln för metafältet.
 • Några vanliga användningsfall för att använda metafält för ett kundsegment inkluderar poängsaldon, lojalitet och belöningar och kundens födelsedag.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis