Metafeltbaserte kundesegmentfiltre

Hvis du har opprettet en kundemetafeltdefinisjon, kan metafeltet brukes som et filter. Kundesegmenter kan bare opprettes fra metafelter som bruker følgende datatyper:

 • dato og klokkeslett
 • nummer
 • tekst
 • sann eller usann

Finn ut mer om metafelter.

Hvis du er utvikler kan du se utviklerdokumentasjonen for metafelter.

Operatører Hvilke operatører som er tilgjengelig avhenger av hvilken innholdstype som brukes til metafeltet.

Dato og tid:

 • De siste syv dagene: >= 7_days_ago
 • De siste 30 dagene: >= 30_days_ago
 • De siste 90 dagene: >= 90_days_ago
 • De siste 12 månedene: >= 12_months_ago
 • Nøyaktig på dato: =
 • På eller før dato: <=
 • På eller etter dato: >=
 • Mellom datoer: BETWEEN <date1> AND <date2>
Nummer:

 • Er lik: =
 • Er ikke lik: !=
 • Større enn: >
 • Mindre enn: <
 • Mindre enn eller lik: <=
 • Større enn eller lik: >=
 • Mellom: BETWEEN
Nummer med en liste over verdier:

 • Inneholder: CONTAINS
 • Inneholder ikke: NOT CONTAINS
Tekst:

 • Er lik: =
 • Er ikke lik: !=
Tekst med en liste verdier:

 • Inneholder: CONTAINS
 • Inneholder ikke: NOT CONTAINS
Sann eller usann:

 • Er lik: =
 • Er ikke lik: !=
Finnes eller finnes ikke:

 • Eksisterer ikke: IS NULL
 • Eksisterer: IS NOT NULL
Verdier Verdiene som er tilgjengelige, hvis det er noen, avhenger av om verdiene er lagt til i metafeltet, eller om du bruker tredjepartsapper til å hente data inn i metafeltene. Det kan være at du må angi verdier manuelt.
Format Formatet på dataene som angis avhenger av hva som er satt opp i metafeltet.
Eksempel

Eksempel på poengsaldo:
customer.points_balance >= 100

Merknader
 • Filternavnet er basert på metafeltets navn. Koden er basert på metafeltets navnefelt og nøkkel.
 • Noen vanlige brukstilfeller for bruk av metafelter for et kundesegment inkluderer poengsaldoer, lojalitet og belønninger og kundefødselsdager.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis