Shopify-baserte kundesegmentfiltre

Bruk denne referanseveiledningen for å forstå filternavn, operatører og verdier som brukes til å bygge kundesegmenter basert på Shopifys standardfiltre.

Dato for forlatt kasse

abandoned_checkout_date

Inkluderer kunder etter datoen de sist forlot handlekurven.

Operatører Nøyaktig på dato: =
Ikke på dato: !=
På eller før dato: <=
Før dato: <
På eller etter dato: >=
Etter dato: >
Mellom datoer: BETWEEN <date1> AND <date2>
Finnes ikke: IS NULL
Finnes: IS NOT NULL
Verdier
Format Absolutt dato: YYYY-MM-DD
Eksempler på datoforskyvning: -4w, -10y
Navngitt dato:
 • I dag: = today
 • I går: = yesterday
 • De siste syv dagene: >= 7_days_ago
 • De siste 30 dagene: >= 30_days_ago
 • De siste 90 dagene: >= 90_days_ago
 • De siste 12 månedene: >= 12_months_ago
De navne datoene er standardverdier, og kan ikke endres. Bruk en datoforskyvning for egendefinerte datoer
Eksempel

Inkluder kunder som sist forlatte handlekurven i løpet av den siste uken: abandoned_checkout_date >= 7_days_ago

Inkluder kunder som sist forlatte handlekurven i løpet av de siste åtte månedene: abandoned_checkout_date > -8m

Merknader Datoverdiene er basert på hele dager, og avhenger av hvilken tidssone butikken befinner seg i.

Jubileum

anniversary()

Inkluderer kunder etter hendelsesdatoen knyttet til datoparameteret.

Funksjonsparametre date (påkrevd): bruk dette parameteret for å angi hvilken hendelse du vil filtrere på.
Operatører Nøyaktig på dato: =
Mellom datoer:BETWEEN <date1> AND <date2>
Verdier
Format Absolutt dato: YYYY-MM-DD
Eksempler på datoforskyvning: +4w, +3m
Navngitt dato:
 • I dag: = today
 • De neste 7 dagene: BETWEEN today AND +7d
 • De neste 30 dagene: BETWEEN today AND +30d
Eksempel

Inkluder kunder med fødselsdag de neste 30 dagene:
anniversary(date: 'metafields.facts.birth_date') BETWEEN today AND +30d

Merknader
 • Året brukes ikke til å segmentere ved bruk av absolutte datoer.
 • Datoverdiene er basert på hele dager, og avhenger av hvilken tidssone butikken befinner seg i.
 • For å filtrere på fødselsdatoer, må du enten aktivere standardmetafeltet facts.birth_date eller opprette ditt eget tilpassede metafelt. Finn ut mer om å legge til standardmetafelter eller opprette tilpassede metafeltdefinisjoner.

Beløp brukt

amount_spent

Inkluderer kunder basert på hvor mye penger de har brukt i butikken.

Operatører Er lik: =
Er ikke lik: !=
Større enn: >
Mindre enn: <
Mindre eller lik: <=
Større eller lik: >=
Mellom: BETWEEN
Verdier
Format Nummerintervall: # AND #
Tall: #
Desimaltall: Desimaltegnet (.) brukes som skilletegn for desimaler.
Skilletegn for tusen, som komma eller mellomrom, godtas ikke.
Språkspesifikke formaterte tall godtas ikke.
Eksempel Inkluder kunder som har brukt 1 til 999,99 i butikken:
amount_spent BETWEEN 1 AND 999.99
Merknader
 • Valutaen som brukes baseres på valutaen som er valgt for butikken. Ikke spesifiser hvilken valuta som brukes ved å angi et valutasymbol.
 • BETWEEN inkluderer både start- og sluttverdiene. amount_spent BETWEEN 1 AND 100 inkluderer for eksempel kunder som har brukt minst 1 og så mye som 100.

Byer

customer_cities

Inkluder kunder med adresse i den angitte byen. Kunder med flere adresser kan inkluderes i mer enn ett kundesegment som bruker dette filteret.

Operatører Inneholder denne eksakte byen: CONTAINS
Inneholder ikke denne eksakte byen: NOT CONTAINS
Eksisterer ikke: IS NULL
Eksisterer: IS NOT NULL
Verdier
Format countryCode-regionCode-cityCode
Eksempel Inkluder kunder som har en adresse i New York City:
customer_cities CONTAINS 'US-NY-NewYorkCity'
Merknader For å finne et poststed kan du begynne å skrive inn navnet på byen og deretter velge den aktuelle verdien fra listen som vises.

Bedrifter

companies

Inkluderer kunder fra bedrifter som er konfigurert som B2B-kunder.

Operatører Inneholder nøyaktig denne bedrifts-ID-en: CONTAINS
Inneholder ikke nøyaktig denne bedrifts-ID-en: NOT CONTAINS
Finnes ikke: IS NULL
Finnes: IS NOT NULL
Verdier Bedrifts-ID
Format
Eksempel Er en B2B-kunde:
companies NOT NULL
Er ikke en B2B-kunde:
companies NULL
Inkluderer kunder tilknyttet en bestemt bedrift:
companies CONTAINS 3778915041302
Merknader
 • Når du oppretter kundesegmentet kan du velge bedrift ved navn fra listen som vises. Alternativt kan du begynne å skrive navnet på bedriften, og deretter velge den fra listen.
 • Bedrifts-ID-en, ikke bedriftsnavnet, angis i koden. Når du beveger markøren over bedrifts-ID-en vises bedriftsnavnet.

Land eller områder

customer_countries

Inkluderer kunder som har adresse i det angitte landet eller området. Kunder som har flere adresser kan inkluderes i mer enn ett kundesegment som bruker dette filteret.

Operatører Inneholder denne eksakte lokalisasjonen: CONTAINS
Inneholder ikke denne eksakte lokalisasjonen: NOT CONTAINS
Finnes ikke: IS NULL
Finnes: IS NOT NULL
Verdier Bruk ISO-landskoden på to bokstaver.
Format
Eksempel Inkluder kunder som har adresse i USA:
customer_countries CONTAINS 'US'
Merknader For å finne et land kan du begynne å skrive navnet på landet, og deretter velge den aktuelle verdien fra listen som vises.

Opprettet av app-ID

created_by_app_id

Inkluderer kunder som er opprettet av den spesifikke appen.

Operatører Er lik: =
Er ikke lik: !=
Verdier ID-en til appen det skal segmenteres på.
Format App-ID
Eksempel Inkluder kunder som er opprettet i Shopify-administrator:
created_by_app_id = 1830279
Merknader
 • Når du oppretter kundesegmentet, kan du velge app ved navn fra listen som vises. Alternativt kan du begynne å skrive navnet på appen, og deretter velge den fra listen.
 • App-ID-en, ikke appnavnet, angis i koden. Når du holder markøren over app-ID-en, vises appnavnet.

Status for kundekonto

customer_account_status

Inkluderer kunder med angitt status for kundekontoen.

Operatører Er lik: =
Er ikke lik: !=
Verdier Avslått: 'DECLINED' Kunden ble invitert til å opprette en konto, men takket nei.
Deaktivert: 'DISABLED' Kunden har ikke opprettet en konto.
Aktivert: 'ENABLED' Kunden har opprettet en konto.
Invitert: 'INVITED' Kunden har blitt invitert til å opprette en konto.
Format
Eksempel Inkluder kunder som har blitt invitert til å opprette en konto, men har avslått:
customer_account_status = 'DECLINED'
Merknader

Dato kunden ble lagt til

customer_added_date

Inkluder kunder basert på datoen de ble lagt til i butikken.

Operatører Nøyaktig på dato: =
Ikke på dato: !=
På eller før dato: <=
Før dato: <
På eller etter dato: >=
Etter dato: >
Mellom datoer: BETWEEN <date1> AND <date2>
Verdier
Format Absolutt dato: YYYY-MM-DD
Eksempler på datoforskyvning: -4w, -10y
Navngitt dato:
 • I dag: = today
 • I går: = yesterday
 • De siste syv dagene: >= 7_days_ago
 • De siste 30 dagene: >= 30_days_ago
 • De siste 90 dagene: >= 90_days_ago
 • De siste 12 månedene: >= 12_months_ago
De navngitte datoene er standardverdier og kan ikke endres. Bruk et datointervall for egendefinerte datoer.
Eksempel

Inkluder kunder som ble lagt til i løpet av den siste uken:
customer_added_date >= 7_days_ago

Inkluder kunder som ble lagt til i løpet av de siste åtte månedene:
customer_added_date > -8m

Inkluder kunder som ble lagt til i et gitt datointervall:
customer_added_date BETWEEN 2022-12-01 AND 2022-12-31

Merknader Datoverdiene er basert på hele dager, og avhenger av hvilken tidssone butikken befinner seg i.

Kundens e-postdomene

customer_email_domain

Inkluderer kunder hvis e-postadresse tilhører det angitte domenet. Domenenavnet er den delen av e-postadressen etter @-symbolet, for eksempel gmail.com.

Operatører Er lik: =
Er ikke lik: !=
Finnes ikke: IS NULL
Finnes: IS NOT NULL
Verdier

Følgende domenenavn er oppgitt som forslag. Du er ikke begrenset til disse domenenavnene. Du kan manuelt angi alle andre gyldige domenenavn.

gmail.com: 'gmail.com'
yahoo.com: 'yahoo.com'
hotmail.com: 'hotmail.com'
aol.com: 'aol.com'
msn.com: 'msn.com'
live.com: 'live.com'
outlook.com: 'outlook.com'
yahoo.ca: 'yahoo.ca'
Format
Eksempel Inkluder kunder hvis e-postdomene er shopify.com:
customer_email_domain = 'shopify.com'
Merknader

Kundens språk

customer_language

Inkluder kunder basert på språket kunden bruker for å kommunisere med butikken.

Operatører Er lik: =
Er ikke lik: !=
Finnes ikke: IS NULL
Finnes: IS NOT NULL
Verdier Bruk ISO 639-1-språkkoden på to bokstaver.
Format

Følgende verdier er eksempler på noen vanlige ISO-språkkoder. Dataene dine er ikke begrenset til disse språkkodene. Du kan manuelt angi eventuelle andre gyldige språkkoder, men verdiene som tilbys deg som foreslåtte verdier i redigeringsprogrammet er de eneste som er tilgjengelige i kundeopplysningene dine.

Engelsk: 'en'
Fransk: 'fr'
Spansk: 'es'
Tysk: 'de'
Italiensk: 'it'
Japansk: 'ja'
Russisk: 'ru'
Eksempel

Inkluder kunder som kommuniserer med butikken på engelsk:
customer_language = 'en'

Ekskluder kunder som kommuniserer med butikken din på canadisk engelsk:
customer_language != 'en‑CA'

Merknader
 • Du kan legge til ISO-koden for nasjonale innstillinger i verdien for å spesifisere en dialect for dette språket. Du kan for eksempel bruke 'en‑US' for USA og 'en‑GB' for Storbritannia, eller 'pt‑PT' for Portugal og 'pt‑BR' for Brasil.
 • Filterverdien fungerer som jokertegn hvis bare språkprefikset er angitt. Hvis filterverdien for eksempel er 'en', vil resultatene inkludere kunder som har språk angitt til 'en', og kunder som har språk angitt til 'en‑GB', 'en‑CA' og så videre.

Kundetagger

customer_tags

Inkluderer kunder basert på taggene deres.

Operatører Inneholder denne eksakte taggen: CONTAINS
Inneholder ikke denne eksakte taggen: NOT CONTAINS
Eksisterer ikke: IS NULL
Eksisterer: IS NOT NULL
Verdier Navnet på en kundetagg.
Format
Eksempel Inkluder kunder med taggen GoldStatus:
customer_tags CONTAINS 'GoldStatus'
Merknader

Tagger skiller ikke mellom store og små bokstaver.

Finn ut mer om tagger og vurderingene ved dem.

E-posthendelser

shopify_email.EVENT()

Inkluderer kunder basert på valgte e-posthendelser. Støttede hendelser (EVENT) inkluderer følgende:

 • Returnert: bounced
 • Klikket: clicked
 • Levert: delivered
 • Merket som søppelpost: marked_as_spam
 • Åpnet: opened
 • Avsluttet abonnement: unsubscribed
Funksjonsparametre activity_id (valgfritt): Bruk denne parameteren til å velge hvilken markedsføringsaktivitets-ID du vil filtrere.
count_at_least (valgfritt): Bruk denne parameteren til å angi minimum antall ganger en e-posthendelse har skjedd.
count_at_most (valgfritt): Bruk denne parameteren til å angi maksimalt antall ganger en e-posthendelse har skjedd.
count (valgfritt): Bruk denne parameteren til å angi nøyaktig antall ganger en e-posthendelse har skjedd.
since (valgfritt): Bruk denne parameteren til å angi en startdato for hendelsen.
until (valgfritt): Bruk denne parameteren til å angi en sluttdato for hendelsen.
Operatører Er lik: =
Er ikke lik: !=
Verdi true, false
Format Støttede formater for activity_id:
 • ID (enkeltverdi)
 • List <ID>: Et sett med verdier med implisitt «OR». En List er et sett med kommaseparerte verdier innpakket med parenteser. For eksempel: (1, 2, 3). Det er en grense på 500 aktivitets-IDer i en liste.

  Støttede formater for Date for since og until:
  Absolutt dato: YYYY-MM-DD
  Eksempler på datoforskyvning:
  Syv dager siden: :-7d
  Fire uker siden: :-4w
  Tre måneder siden: :-3m
  Ett år siden: :-1y

  Navngitt dato: :today, :yesterday
  De nevnte datoene er standardverdier, og kan ikke endres. Bruk en datoforskyvning for egendefinerte datoer.

  E-posthendelser er tilgjengelig for de siste 26 månedene, med data fra mars 2022.

  Støttede formater for count_at_least, count_at_most, count:
  Nummer: #
 • Eksempel Angi om en e-posthendelse oppstod med en = eller !=-operatør:
  shopify_email.opened(activity_id: 135195754518) = false
  shopify_email.opened(activity_id: 135195754518) != true

  Bruk parameteret activity_id for å spesifisere markedsføringsaktivitet-ID-en du ønsker å filtrere på:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518) = true

  Bruk parameteret since for å spesifisere en startdato for en e-posthendelse:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518, since: 2022-01-01) = false

  Bruk parameteret until for å spesifisere en sluttdato for en e-posthendelse:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518, until: 2022-01-01) = true

  Bruk parameterne since og until for å spesifisere både en start- og en sluttdato for en e-posthendelse:
  shopify_email.bounced(activity_id: 135195754518, since: 12_months_ago, until: today) = false
  Merknader
  • Når du oppretter et kundesegment med parameteret activity_id kan du velge markedsføringsaktiviteten ved navn fra listen som vises.
  • På grunn av oppbevaring av data, betyr fravær av både since- og until-parameterne at resultatene er filtrert for de siste 26 månedene, uten en angitt start- eller sluttdato.
  • Fravær av activity_id betyr at filteret vil inkludere alle Shopify-e-postaktiviteter.

  Status for e-postabonnement

  email_subscription_status

  Inkluderer kunder basert på hvorvidt de abonnerer på e-postmarkedsføring.

  Operatører Er lik: =
  Er ikke lik: !=
  Finnes ikke: IS NULL
  Finnes: IS NOT NULL
  Verdier Ikke abonnert: 'NOT_SUBSCRIBED' Kunden abonnerer ikke på e-postmarkedsføring.
  Abonnert: 'SUBSCRIBED' Kunden abonnerer på e-postmarkedsføring.
  Venter: 'PENDING' Kunden er i ferd med å abonnere på e-postmarkedsføring.
  Ugyldig: 'INVALID' Markedsføringstilstanden for kundens e-postadresse er ugyldig.
  Format
  Eksempel Inkluder kunder som har abonnert på e-postmarkedsføring:
  email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  Merknader

  Dato for siste bestilling

  last_order_date

  Inkluderer kunder som la inn sin siste bestilling på den angitte datoen.

  Operatører Nøyaktig på dato: =
  Ikke på dato: !=
  På eller før dato: <=
  Før dato: <
  På eller etter dato: >=
  Etter dato: >
  Mellom datoer: BETWEEN <date1> AND <date2>
  Finnes ikke: IS NULL
  Finnes: IS NOT NULL
  Verdier
  Format Absolutt dato: YYYY-MM-DD
  Eksempler på datoforskyvning: -4w, -10y
  Navngitt dato:
  • I dag: = today
  • I går: = yesterday
  • De siste syv dagene: >= 7_days_ago
  • De siste 30 dagene: >= 30_days_ago
  • De siste 90 dagene: >= 90_days_ago
  • De siste 12 månedene: >= 12_months_ago
  De navngitte datoene er standardverdier og kan ikke endres. Bruk et datointervall for egendefinerte datoer.
  Eksempel

  Inkluder kunder hvis siste bestilling ble lagt inn siden forrige uke:
  last_order_date >= 7_days_ago

  Inkluder kunder hvis siste bestilling ble lagt inn for åtte måneder siden:last_order_date > -8m

  Merknader Datoverdiene er basert på hele dager, og avhenger av hvilken tidssone butikken befinner seg i.

  Antall bestillinger

  number_of_orders

  Inkluderer kunder basert på antall bestillinger de har lagt inn i butikken.

  Operatører Er lik: =
  Er ikke lik: !=
  Større enn: >
  Mindre enn: <
  Mindre eller lik: <=
  Større eller lik: >=
  Mellom: BETWEEN
  Verdier Verdien du angir må være et heltall.
  Format Nummerintervall: # AND #
  Nummer: #
  Eksempel Inkluder kunder som har lagt inn mer enn ti bestillinger:
  number_of_orders > 10
  Merknader BETWEEN inkluderer både start- og sluttverdiene. number_of_orders BETWEEN 1 AND 100 inkluderer for eksempel kunder som har lagt inn minst én bestilling og så mange som 100 bestillinger.

  Registrerte bestillinger

  orders_placed()

  Inkluderer kunder som har lagt inn bestillinger eller brukt et bestemt beløp i løpet av et angitt datointervall.

  Funksjonsparametre

  count_at_least (valgfritt): Bruk dette parameteret til å angi det minste antall ganger en bestilling er lagt inn.

  count_at_most (valgfritt): Bruk dette parameteret for å angi det maksimale antallet ganger en bestilling er lagt inn.

  count (valgfritt): Bruk dette parameteret for å angi det nøyaktige antallet ganger en bestilling er lagt inn.

  amount_at_least (valgfritt): Bruk dette parameteret for å angi minimumsbeløp som er brukt på en bestilling.

  amount_at_most (valgfritt): Bruk dette parameteret for å angi maksimumsbeløp som er brukt på en bestilling.

  amount (valgfritt): Bruk dette parameteret for å angi det nøyaktige beløpet som er brukt på en bestilling.

  sum_amount_at_least (valgfritt): Bruk dette parameteret for å angi minimumsbeløp som er brukt på alle bestillinger.

  sum_amount_at_most (valgfritt): Bruk dette parameteret for å angi minimumsbeløp som er brukt på alle bestillinger.

  sum_amount (valgfritt): Bruk denne parameteren for å angi beløpet som er brukt på alle bestillinger.

  since (valgfritt): Bruk dette parameteret for å angi en startdato for hendelsen.

  until (valgfritt): Bruk dette parameteret for å angi en sluttdato for hendelsen.

  Operatører

  Er lik: =

  Er ikke lik: !=

  Verdier true, false
  Format

  Støttede formater for count_at_least, count_at_most, count:
  Nummer: #

  Støttede formater for amount_at_least, amount_at_most, amount:
  Nummer: #

  Støttede formater for sum_amount_at_least, sum_amount_at_most, sum_amount:
  Nummer: #

  Støttede Date-formater for since og until:
  Absolutt dato: YYY-MM-DD
  Eksempler på datoforskyvning:

  For syv dager siden: :-7d
  For fire uker siden: :-4w
  For tre måneder siden: :-3m
  For ett år siden: :-1y

  Navngitt dato:

  • I dag: :today
  • I går: :yesterday

  De navngitte datoene er standardverdier og kan ikke endres.

  Eksempel Angi om en bestilling er lagt inn med operatøren = eller !=:

  orders_placed() = true

  orders_placed() = false

  Filtrer kunder som har lagt inn mer enn tre bestillinger (inklusivt) i løpet av de siste seks månedene:

  orders_placed(count_at_least:3, since:-6m) = true

  Filtrer kunder som har brukt mer enn 1000 USD (inklusivt) i løpet av de siste tre månedene:

  orders_placed(sum_amount_at_least: 1000, since:-90d) = true

  Filtrer kunder som har brukt mindre enn 100 USD (inklusivt) den siste uken:

  orders_placed(sum_amount_at_most: 100, since:-7d) = true

  Filtrer kunder som har brukt mer enn 1000 USD (inklusivt) og lagt inn mer enn tre bestillinger (inklusivt) siden 1. januar 2023:

  orders_placed(sum_amount_at_least: 1000, count_at_least: 3, since: 2023-01-01) = true

  I datointervaller spiller ikke rekkefølgen på since og until noen rolle. Du kan uttrykke perioden fra 1. januar 2023 til 1. juni 2023 (inklusiv) på en av følgende måter:

  Mellom 1. januar 2023 og 1. juni 2023 (inklusivt):

  orders_placed(count_at_least:3, since: 2023-01-01, until: 2023-06-01) = true

  Mellom 1. januar 2023 og 1. juni 2023 (inklusivt):

  orders_placed(count_at_least:3, until: 2023-06-01, since: 2023-01-01) = true

  Merknader
  • Når du holder musepekeren over beløpet, vises valutaen som brukes til å filtrere kundene.
  • Når du holder musepekeren over følgende syntaks:
   amount_at_least,amount_at_most amount,sum_amount_at_least,sum_amount_at_most sum_amount, vises beskrivelsen av syntaksen.
  • Fravær av parameters betyr at filteret inkluderer alle bestillinger som er lagt inn i all tid.

  Forventet forbruksnivå

  predicted_spend_tier

  Inkluder kunder som ligger innenfor det angitte forventede forbruksnivået.

  Dette filteret er bare tilgjengelig hvis butikken har gjort mer enn 100 salg.

  Finn ut mer om forventet forbruksnivå.

  Operatører Er lik: =
  Er ikke lik: !=
  Finnes ikke: IS NULL
  Finnes: IS NOT NULL
  Verdier 'HIGH'
  'MEDIUM'
  'LOW'
  Format
  Eksempel Inkluder kunder på HØYT-nivået:
  predicted_spend_tier = 'HIGH'
  Merknader

  Status for produktabonnement

  product_subscription_status

  Inkluderer kunder som har den angitte statusen for produktabonnement.

  Dette filteret er bare tilgjengelig hvis du bruker en abonnementsapp.

  Operatører Er lik: =
  Er ikke lik: !=
  Finnes ikke: IS NULL
  Finnes: IS NOT NULL
  Verdier Aktiv: 'SUBSCRIBED' Kunden har et aktivt produktabonnement.
  Kansellert: 'CANCELLED' Kunden har kansellert produktabonnementet.
  Utløpt: 'EXPIRED' Kundens produktabonnement har utløpt.
  Mislykket: 'FAILED' Kunden har en mislykket betaling.
  Aldri abonnert: 'NEVER_SUBSCRIBED' Kunden har aldri abonnert.
  På pause: 'PAUSED' Kunden har satt produktabonnementet på pause.
  Format
  Eksempel Inkluder kunder med et aktivt produktabonnement:
  product_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  Merknader

  Kjøpte produkter

  products_purchased()

  Inkluderer kunder som har kjøpt det angitte produktet. I tillegg kan du inkludere kunder som har kjøpt produktet i løpet av et angitt datointervall.


  Funksjonsparametre id (valgfritt): Bruk dette parameteret for å spesifisere produktet en kunde har kjøpt som du vil filtrere på.
  quantity_at_least (valgfritt): Bruk dette parameteret til å spesifisere minste antall produkter kjøpt per bestilling.
  quantity_at_most (valgfritt): Bruk dette parameteret til å spesifisere største antall produkter kjøpt per bestilling.
  quantity (valgfritt): Bruk dette parameteret til å spesifisere antall produkter kjøpt per bestilling.
  sum_quantity_at_least (valgfritt): Bruk dette parameteret til å spesifisere minste antall produkter kjøpt på tvers av alle bestillinger.
  sum_quantity_at_most (valgfritt): Bruk dette parameteret til å spesifisere største antall produkter kjøpt på tvers av alle bestillinger.
  sum_quantity (valgfritt): Bruk dette parameteret til å spesifisere antall produkter kjøpt på tvers av alle bestillinger.
  since (valgfritt): Bruk dette parameteret for å spesifisere en startdato for hendelsen.
  tag (valgfritt): Bruk dette parameteret for å spesifisere en produkttagg for kjøpte produkter du vil filtrere på.
  until (valgfritt): Bruk dette parameteret for å spesifisere en sluttdato for hendelsen.
  Operatører Er lik: =
  Er ikke lik: !=
  Verdi true, false
  Format Støttede formater for tag:
  String (enkeltverdi)
  Støttede formater for id: ID (enkeltverdi)
  Liste-<ID>: Et sett med verdier som er oppgitt som en liste. For eksempel: (1012132033639, 2012162031638, 32421429314657). Det er en grense på 500 produkt-ID-er i en liste.
  Støttede Date-format for since og until:
  Absolutt dato: YYYY-MM-DD
  Eksempler på datoforskyvning:
  For syv dager siden: :-7d
  For fire uker siden: :-4w
  For tre måneder siden: :-3m
  For ett år siden: :-1y

  Navngitt dato: :today, :yesterday
  De navngitte datoene er standardverdier og kan ikke endres.
  Støttede formater for quantity_at_least, quantity_at_most, quantity:
  Nummer: #
  Støttede formater for sum_quantity_at_least, sum_quantity_at_most, sum_quantity:
  Nummer: #
  Eksempel Spesifiser om et produkt er kjøpt med operatøren = eller !=:
  products_purchased() != true
  products_purchased(id: 2012162031638) = true
  products_purchased(id: (2012162031638, 1012132033639)) = false products_purchased(tag: 'red') = true


  Filtrer kunder som har kjøpt et bestemt produkt etter 1. januar 2022 og til i dag:
  products_purchased(id: 1012132033639, since: 2022-01-01, until: today) = true
  Filtrer kunder som har kjøpt et produkt med taggen 'red' etter 1. januar 2022 og til i dag:
  products_purchased(tag: 'Red', since: 2022-01-01, until: today) = true
  Innenfor de siste 30 dagene:
  products_purchased(since: -30d) = true
  Før 1. januar 2022:
  products_purchased(until: 2022-01-01) = true

  I datointervaller spiller ikke rekkefølgen på parameterne since og until noen rolle. Du kan uttrykke perioden fra 1. januar 2022 til 1. juni 2022 (inklusiv) på en av følgende måter:

  Mellom 1. januar 2022 og 1. juni 2022 (inklusiv):
  products_purchased(id: 1012132033639, since: 2022-01-01, until: 2022-06-01) = true
  Mellom 1. januar 2022 og 1. juni 2022 (inklusiv)):
  products_purchased(id: 1012132033639, until: 2022-06-01, since: 2022-01-01) = true
  Filtrer kunder som nylig har kjøpt mange produkter med en bestemt tagg:
  products_purchased(tag: 'product_tag', sum_quantity_at_least: 3, since: -90d) = true
  Merknader
  • Når du oppretter kundesegmentet ved hjelp av parameteret ID kan du velge produktet ved navn eller bilde fra listen som vises. Alternativt kan du begynne å skrive tittelen på produktet, og deretter velge den fra listen.
  • Produkt-ID, ikke produkttittel, angis i koden. Når du holder musepekeren over produkt-ID-en vises produkttittel og bilde.
  • Fravær av både since- og until-parameterne betyr at resultatene filtreres på all tid, uten noen angitt start- eller sluttdato.
  • Fravær av parameters betyr at filteret inkluderer alle produkter som er kjøpt i all tid

  SMS-abonnementsstatus

  sms_subscription_status

  Inkluderer kunder basert på hvorvidt de abonnerer på markedsføring via SMS-meldinger.

  Finn ut mer om å innhente kundenes kontaktinformasjon.

  Operatører Er lik: =
  Er ikke lik: !=
  Finnes ikke: IS NULL
  Finnes: IS NOT NULL
  Verdier Abonnert: 'SUBSCRIBED' Kunden abonnerer på markedsføring via tekstmeldinger.
  Ventende: 'PENDING' Kunden er i ferd med å abonnere på markedsføring via tekstmeldinger.
  Trukket tilbake: 'REDACTED' Kunden har en ventende sletting på grunn av en GDPR-slettingsforespørsel
  Ikke-abonnert: 'UNSUBSCRIBED' Kunden har avmeldt seg fra markedsføring via tekstmeldinger.
  Ikke abonnert: 'NOT_SUBSCRIBED' Kunden har aldri abonnert på markedsføring via tekstmeldinger.
  Format
  Eksempel Inkluder kunder som har abonnert på markedsføring via SMS-meldinger:
  sms_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  Merknader

  Stater eller provinser

  customer_regions

  Inkluderer kunder som har adresse i det angitte området i et land. Kunder som har flere adresser kan inkluderes i mer enn ett kundesegment som bruker dette filteret.

  Operatører Inneholder denne eksakte lokalisasjonen: CONTAINS
  Inneholder ikke denne eksakte lokalisasjonen: NOT CONTAINS
  Finnes ikke: IS NULL
  Finnes: IS NOT NULL
  Verdier Bruk ISO-landskoden med ISO 3166-2-underseksjonskoden.
  Format
  Eksempel Inkluder kunder som har adresse i staten New York:
  customer_regions CONTAINS 'US-NY'
  Merknader For å finne et område kan du begynne å skrive navnet på området, og deretter velge den aktuelle verdien fra listen som vises.

  Hendelser i butikkfronten

  storefront.EVENT()

  Inkludert kunder basert på hendelser i butikkfronten. Støttede hendelser (EVENT) inkluderer følgende:

  • Produkt sett: product_viewed
  • Samling sett: collection_viewed


  Funksjonsparametre id (valgfritt): Bruk denne parameteren til å angi produktene eller samlingene du vil filtrere.
  since (valgfritt): Bruk denne parameteren til å angi en startdato for hendelsen.
  until (valgfritt): Bruk denne parameteren til å angi en sluttdato for hendelsen.
  count_at_least (valgfritt): Bruk denne parameteren til å angi minimum antall ganger et produkt eller en samling ble sett.
  count_at_most (valgfritt): Bruk denne parameteren til å spesifisere det maksimale antall ganger et produkt eller en samling ble sett.
  count (valgfritt): Bruk denne parameteren til å angi nøyaktig antall ganger et produkt eller en samling ble sett.
  Hendelsesspesifikke parametere tag (valgfritt): Bruk denne parameteren til å spesifisere produkttaggen du vil filtrere på. Dette fungerer på samme måte som filtrering for hver produkt-ID med taggen.
  Operatører Er lik: =
  Er ikke lik: !=
  Verdi true, false
  Format Støttede formater for ID:
 • ID (enkeltverdi)
 • List <ID>: Et sett med verdier som er oppgitt som en liste. For eksempel: (1012132033639, 2012162031638, 32421429314657). Det er en grense på 500 produkt-IDer i en liste.

  Støttede formater for tag:
 • String (enkeltverdi)

  Støttede Date formater for since og until:

  Absolutt dato: YYYY-MM-DD
  Eksempler på datoforskyvning:
  • 7 dager siden: :-7d
  • 4 uker siden: :-4w
  • 3 måneder siden: :-3m
  • Ett år siden: :-1y
  • De siste 90 dagene: >= 90_days_ago
  Navngitt dato:
  • I dag: :today
  • I går: :yesterday
  Hendelser i butikkfronten er tilgjengelig for de siste 26 månedene, med data fra mai 2023.

  De nevnte datoene er standardverdier, og kan ikke endres. Bruk en datoforskyvning for egendefinerte datoer.
 • Eksempel Angi om en butikkfronthendelse oppstod med en =- eller !=-operatør: storefront.product_viewed() = true
  storefront.collection_viewed() = false

  Bruk parameteret ID for å spesifisere produktene du vil filtrere på:
  storefront.product_viewed(id: 2012162031638) = true
  storefront.collection_viewed(id: (2012162031638, 456, 789)) = true

  Bruk parameteret tag for produkttaggene du vil filtrere på:
  storefront.product_viewed(tag: 'jeans') = true

  Bruk parameteret since for å angi en startdato for en butikkfronthendelse:
  storefront.product_viewed(id: 2012162031638, since: 2023-04-03) = true
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, since:-30d) = true

  Bruk parameteret until for å spesifisere en sluttdato for en butikkfronthendelse:
  storefront.product_viewed(id: 2012162031638, until: 2023-04-30) = true
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, until:-7d) = true

  Bruk parameterne since og until for å spesifisere både en start- og en sluttdato for en butikkfronthendelse:
  storefront.product_viewed(id: 2012162031638, since: 2023-04-03, until: 2023-04-30) = true
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, since: -90d, until: -30d) = true

  Filtrer kunder som har sett på et bestemt produkt i løpet av de siste 30 dagene:
  storefront.product_viewed(id: 2012162031638, since: -30d) = true

  Filtrer kunder som har sett på en bestemt samling mellom 1. januar 2023 og i dag:
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, since: 2023-01-01, until: today) = true

  I datointervaller spiller ikke rekkefølgen på parameterne since og until noen rolle. Du kan uttrykke perioden fra 1. januar 2023 til 1. juni 2023 (inklusiv) på en av følgende måter:

  Mellom 1. januar 2023 og 1. juni 2023 (inklusivt):
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, since: 2023-01-01, until: 2023-06-01) = true

  Mellom 1. januar 2023 og i dag (inklusivt):
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, until: today, since: 2023-01-01,) = true
  Merknader
  • Når du oppretter kundesegmentet ved hjelp av parameteret ID kan du velge produktet eller samlingen ved navn eller bilde fra listen som vises. Alternativt kan du begynne å skrive produkttittel eller samling, og deretter velge det fra listen.
  • Produktet eller samlings-ID-en, ikke tittelen, er angitt i koden. Når du beveger musepekeren over ID-en, vises produktets eller samlingens tittel og bilde.
  • Samlinger bruker bildet som er lagret som miniatyrbilde for samlingen, hvis det er aktuelt. Hvis ikke, vises en generell plassholder for bilde.
  • På grunn av oppbevaring av data, betyr fravær av både since- og until-parameterne at resultatene er filtrert for de siste 26 månedene, uten en angitt start- eller sluttdato.
  • Fravær av ID betyr at filteret inkluderer alle produkter.

  Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

  Prøv det gratis