ตัวกรองกลุ่มลูกค้าที่อิงตาม Shopify

ใช้คู่มืออ้างอิงนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อตัวกรอง ตัวดำเนินการ และค่าต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างกลุ่มลูกค้าซึ่งอิงจากตัวกรองเริ่มต้นใน Shopify

วันที่ที่ละทิ้งขั้นตอนการชำระเงิน

abandoned_checkout_date

เพิ่มลูกค้าลงในกลุ่มตามวันที่ลูกค้าละทิ้งตะกร้าสินค้าครั้งล่าสุด

ตัวดำเนินการ ในวันที่ที่ระบุ: =
นอกเหนือจากวันที่ที่ระบุ: !=
ในวันที่ที่ระบุหรือก่อนหน้านั้น: <=
ก่อนหน้าวันที่ที่ระบุ: <
ในวันที่ที่ระบุหรือหลังจากนั้น: >=
หลังจากวันที่ที่ระบุ: >
ระหว่างวันที่ที่ระบุ: BETWEEN <date1> AND <date2>
ไม่มีอยู่: IS NULL
มีอยู่: IS NOT NULL
ค่า
รูปแบบ วันที่แน่นอน: YYYY-MM-DD
ตัวอย่างค่าความคลาดเคลื่อนของวันที่: -4w, -10y
วันที่ตั้งชื่อ:
 • วันนี้: = today
 • เมื่อวาน: = yesterday
 • ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา: >= 7_days_ago
 • ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา: >= 30_days_ago
 • ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา: >= 90_days_ago
 • ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา: >= 12_months_ago
วันที่ตั้งชื่อเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับวันที่ที่กำหนดเอง ให้ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนของวันที่
ตัวอย่าง

เพิ่มลูกค้าที่ละทิ้งตะกร้าสินค้าครั้งล่าสุดภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาลงในกลุ่ม: abandoned_checkout_date >= 7_days_ago

เพิ่มลูกค้าที่ละทิ้งตะกร้าสินค้าครั้งล่าสุดภายใน 8 เดือนที่ผ่านมาลงในกลุ่ม: abandoned_checkout_date > -8m

หมายเหตุ ค่าวันที่จะอิงตามเวลาทั้งวันโดยขึ้นอยู่กับเขตเวลาที่ร้านค้าของคุณใช้งานอยู่

วันครบรอบ

anniversary()

รวมลูกค้าตามวันที่ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์วันที่

พารามิเตอร์ฟังก์ชัน วันที่ (ต้องระบุ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุกิจกรรมที่คุณต้องการกรอง
ตัวดำเนินการ ตรงกับวันที่: =
ระหว่างวันที่: BETWEEN <date1> AND <date2>
ค่า
รูปแบบ วันที่แน่นอน: YYYY-MM-DD
ตัวอย่างค่าความคลาดเคลื่อนของวันที่: +4w, +3m
วันที่ตั้งชื่อ:
 • วันนี้: = today
 • ใน 7 วันข้างหน้า: BETWEEN today AND +7d
 • ใน 30 วันข้างหน้า: BETWEEN today AND +30d
ตัวอย่าง

รวมลูกค้าที่มีวันเกิดใน 30 วันถัดไป:
anniversary(date: 'metafields.facts.birth_date') BETWEEN today AND +30d

หมายเหตุ
 • ไม่มีการใช้ปีเพื่อแบ่งกลุ่มเมื่อใช้วันที่ที่แน่นอน
 • ค่าวันที่จะอิงตามเวลาทั้งวันโดยขึ้นอยู่กับเขตเวลาที่ร้านค้าของคุณใช้งานอยู่
 • หากต้องการกรองตามวันที่เกิด คุณต้องเปิดใช้เมตาฟิลด์ facts.birth_date มาตรฐานหรือสร้างเมตาฟิลด์ที่คุณกำหนดขึ้นเองดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเมตาฟิลด์มาตรฐานหรือการสร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์แบบกำหนดเอง

จำนวนเงินที่ใช้ไป

amount_spent

เพิ่มลูกค้าลงในกลุ่มตามจำนวนเงินที่พวกเขาใช้จ่ายในร้านค้าของคุณ

ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
ไม่เท่ากับ: !=
มากกว่า: >
น้อยกว่า: <
น้อยกว่าหรือเท่ากับ: <=
มากกว่าหรือเท่ากับ: >=
ระหว่าง: BETWEEN
ค่า
รูปแบบ ช่วงตัวเลข: # AND #
ตัวเลข: #
ตัวเลขฐานสิบ: ใช้จุดทศนิยม (.) เป็นตัวคั่นทศนิยม
ระบบจะไม่ยอมรับตัวคั่นหลักพัน เช่น เครื่องหมายจุลภาคหรือเว้นวรรค
ระบบจะไม่ยอมรับตัวเลขที่มีรูปแบบเฉพาะในแต่ละภาษา
ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่ใช้จ่ายรวม 1 ถึง 999.99 ในร้านค้าของคุณลงในกลุ่ม:
amount_spent BETWEEN 1 AND 999.99
หมายเหตุ
 • สกุลเงินที่ใช้จะอิงตามสกุลเงินที่ร้านค้าของคุณเลือกไว้ โปรดอย่าระบุสกุลเงินที่ใช้โดยการป้อนสัญลักษณ์สกุลเงิน
 • BETWEEN จะครอบคลุมทั้งค่าแรกและค่าสุดท้ายด้วย ตัวอย่างเช่น amount_spent BETWEEN 1 AND 100 จะเพิ่มลูกค้าลูกค้าที่มีการใช้จ่ายอย่างน้อย 1 จนถึง 100 ลงในกลุ่ม

เมือง

customer_cities

เพิ่มลูกค้าที่มีที่อยู่ในเมืองที่ระบุไว้ลงในกลุ่ม หากลูกค้ามีที่อยู่หลายแห่งระบบอาจเพิ่มลูกค้ารายดังกล่าวลงในกลุ่มลูกค้าที่ใช้ตัวกรองนี้มากกว่าหนึ่งกลุ่ม

ตัวดำเนินการ Contains this exact city: CONTAINS
Doesn't contain this exact city: NOT CONTAINS
Doesn't exist: IS NULL
Exists: IS NOT NULL
ค่า
รูปแบบ countryCode-regionCode-cityCode
ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่มีที่อยู่ในนครนิวยอร์กลงในกลุ่ม:
customer_cities CONTAINS 'US-NY-NewYorkCity'
หมายเหตุ หากต้องการค้นหาเมือง คุณสามารถเริ่มได้จากการพิมพ์ชื่อเมือง จากนั้นจึงเลือกค่าที่เหมาะสมจากรายการที่แสดงอยู่

บริษัท

companies

รวมลูกค้าจากบริษัทที่กําหนดค่าเป็น ลูกค้าที่เป็นธุรกิจแบบ B2B

ตัวดำเนินการ มี ID บริษัทนี้: CONTAINS
ไม่มี ID บริษัทนี้: NOT CONTAINS
ไม่มีอยู่: IS NULL
มีอยู่: IS NOT NULL
ค่า ID บริษัท
รูปแบบ
ตัวอย่าง เป็นลูกค้าที่เป็นธุรกิจแบบ B2B:
companies IS NOT NULL
ไม่ใช่ลูกค้าที่เป็นธุรกิจแบบ B2B:
companies IS NULL
รวมลูกค้าที่สังกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่ง:
companies CONTAINS 3778915041302
หมายเหตุ
 • เมื่อคุณสร้างกลุ่มลูกค้า คุณสามารถเลือกบริษัทตามชื่อของบริษัทจากรายการที่แสดงได้ อีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถเริ่มพิมพ์ชื่อบริษัท แล้วเลือกจากรายการ
 • ระบบจะป้อน ID บริษัทลงในโค้ด ไม่ใช่ชื่อบริษัท เมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ ID บริษัท ชื่อบริษัทจะแสดงขึ้นมา

ประเทศหรือภูมิภาค

customer_countries

รวมลูกค้าที่มีที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ระบุไว้ โดยระบบอาจรวมลูกค้าที่มีที่อยู่หลายแห่งไว้ในกลุ่มลูกค้าที่ใช้ตัวกรองนี้มากกว่า 1 กลุ่ม

ตัวดำเนินการ ประกอบด้วยที่ตั้งที่ระบุ: CONTAINS
ไม่ได้ประกอบด้วยที่ตั้งที่ระบุ: NOT CONTAINS
ไม่มีอยู่: IS NULL
มีอยู่: IS NOT NULL
ค่า ใช้รหัสประเทศแบบสองตัวอักษรตาม ISO
รูปแบบ
ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาลงในกลุ่ม:
customer_countries CONTAINS 'US'
หมายเหตุ หากต้องการค้นหาประเทศ คุณสามารถเริ่มได้จากการพิมพ์ชื่อประเทศ จากนั้นจึงเลือกค่าที่เหมาะสมจากรายการที่แสดงอยู่

สร้างโดย ID ของแอป

created_by_app_id

รวมลูกค้าที่สร้างขึ้นโดยแอปที่ระบุ

ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
ไม่เท่ากับ: !=
ค่า ID ของแอปที่จะแบ่งกลุ่ม
รูปแบบ ID ของแอป
ตัวอย่าง รวมลูกค้าที่สร้างขึ้นในส่วนผู้ดูแล Shopify:
created_by_app_id = 1830279
หมายเหตุ
 • เมื่อคุณสร้างกลุ่มลูกค้า คุณสามารถเลือกแอปตามชื่อจากรายการที่แสดงได้ หรือคุณจะพิมพ์ชื่อแอปจากนั้นเลือกแอปดังกล่าวจากในรายการก็ได้เช่นกัน
 • ระบบจะป้อน ID ของแอปลงในโค้ด ไม่ใช่ชื่อของแอป เมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ ID ของแอป ชื่อแอปจะแสดงขึ้น

สถานะบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

customer_account_status

เพิ่มลูกค้าที่สถานะบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าเป็นไปตามที่ระบุลงในกลุ่ม

ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
ไม่เท่ากับ: !=
ค่า ถูกปฏิเสธ: 'DECLINED' ลูกค้าได้รับเชิญให้สร้างบัญชีผู้ใช้ แต่มีการปฏิเสธ
ปิดใช้: 'DISABLED' ลูกค้ายังไม่ได้สร้างบัญชีผู้ใช้
เปิดใช้: 'ENABLED' ลูกค้าได้สร้างบัญชีผู้ใช้
เชิญแล้ว: 'INVITED' ลูกค้าได้รับเชิญให้สร้างบัญชีผู้ใช้แล้ว
รูปแบบ
ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่ได้รับเชิญให้สร้างบัญชีผู้ใช้ แต่มีการปฏิเสธลงในกลุ่ม:
customer_account_status = 'DECLINED'
หมายเหตุ

วันที่เพิ่มลูกค้าเข้าสู่ร้านค้า

customer_added_date

เพิ่มลูกค้าลงในกลุ่มตามวันที่ถูกเพิ่มเข้ามายังร้านค้าของคุณ

ตัวดำเนินการ ในวันที่ตรงตามที่ระบุ: =
นอกเหนือจากวันที่: !=
ในวันที่ระบุหรือก่อนหน้านั้น: <=
ก่อนวันที่: <
ในวันที่ระบุหรือหลังจากนั้น: >=
หลังวันที่: >
ระหว่างวันที่: BETWEEN <date1> AND <date2>
ค่า
รูปแบบ วันที่แน่นอน: YYYY-MM-DD
ตัวอย่างค่าความคลาดเคลื่อนของวันที่: -4w, -10y
วันที่ตั้งชื่อ:
 • วันนี้: = today
 • เมื่อวาน: = yesterday
 • ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา: >= 7_days_ago
 • ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา: >= 30_days_ago
 • ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา: >= 90_days_ago
 • ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา: >= 12_months_ago
วันที่ที่ตั้งชื่อแล้วนั้นเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โปรดใช้ส่วนต่างวันที่สำหรับวันที่แบบกำหนดเอง
ตัวอย่าง

เพิ่มลูกค้าที่ถูกเพิ่มเข้ามาภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาลงในกลุ่ม:
customer_added_date >= 7_days_ago

เพิ่มลูกค้าที่ถูกเพิ่มเข้ามาภายใน 8 เดือนที่ผ่านมาลงในกลุ่ม:
customer_added_date > -8m

เพิ่มลูกค้าที่ถูกเพิ่มเข้ามาในช่วงวันที่ที่ระบุลงในกลุ่ม:
customer_added_date BETWEEN 2022-12-01 AND 2022-12-31

หมายเหตุ ค่าวันที่จะอิงตามเวลาทั้งวันโดยขึ้นอยู่กับเขตเวลาที่ร้านค้าของคุณใช้งานอยู่

โดเมนอีเมลสำหรับลูกค้า

customer_email_domain

เพิ่มลูกค้าที่มีที่อยู่อีเมลเป็นของโดเมนที่ระบุลงในกลุ่ม โดยจะมีชื่อโดเมนเป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่อีเมลหลังสัญลักษณ์ @ ตัวอย่างเช่น gmail.com

ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
ไม่เท่ากับ: !=
ไม่มีอยู่: IS NULL
มีอยู่: IS NOT NULL
ค่า

ชื่อโดเมนต่อไปนี้เป็นเพียงการแนะนำ เราไม่ได้จำกัดให้คุณใช้เพียงแค่ชื่อโดเมนเหล่านี้เท่านั้น คุณสามารถป้อนชื่อโดเมนอื่นที่ถูกต้องด้วยตนเองได้

gmail.com: 'gmail.com'
yahoo.com: 'yahoo.com'
hotmail.com: 'hotmail.com'
aol.com: 'aol.com'
msn.com: 'msn.com'
live.com: 'live.com'
outlook.com: 'outlook.com'
yahoo.ca: 'yahoo.ca'
รูปแบบ
ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่ใช้โดเมนอีเมล shopify.com ลงในกลุ่ม:
customer_email_domain = 'shopify.com'
หมายเหตุ

ภาษาของลูกค้า

customer_language

เพิ่มลูกค้าลงในกลุ่มตามภาษาที่ลูกค้าใช้ในการติดต่อสื่อสารกับร้านค้าของคุณ

ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
ไม่เท่ากับ: !=
ไม่มีอยู่: IS NULL
มีอยู่: IS NOT NULL
ค่า ใช้รหัสภาษาแบบสองตัวอักษรตาม ISO 639-1
รูปแบบ

ค่าต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของรหัสภาษา ISO ทั่วไป ข้อมูลของคุณไม่ได้จํากัดเพียงรหัสภาษาเหล่านี้เท่านั้น คุณสามารถป้อนรหัสภาษาอื่นที่ถูกต้องด้วยตนเองได้ แต่ค่าที่แนะนำต่างๆ ในเครื่องมือแก้ไขที่คุณสามารถเลือกใช้ได้จะเป็นค่าที่มีให้ใช้ในข้อมูลลูกค้าของคุณเท่านั้น

ภาษาอังกฤษ: 'en'
ภาษาฝรั่งเศส: 'fr'
ภาษาสเปน: 'es'
ภาษาเยอรมัน: 'de'
ภาษาอิตาลี: 'it'
ภาษาญี่ปุ่น: 'ja'
ภาษารัสเซีย: 'ru'
ตัวอย่าง

เพิ่มลูกค้าที่ติดต่อสื่อสารกับร้านค้าของคุณด้วยภาษาอังกฤษลงในกลุ่ม:
customer_language = 'en'

แยกลูกค้าที่ใช้ร้านค้าของคุณเป็นภาษาอังกฤษแบบแคนาดาออก:
customer_language != 'en‑CA'

หมายเหตุ
 • คุณสามารถเพิ่มรหัส ISO ของภาษาไปยังค่าดังกล่าวเพื่อระบุภาษาถิ่นของภาษานั้นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ 'en‑US' เพื่อระบุถึงภาษาถิ่นของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร, 'en‑GB' เพื่อระบุถึงภาษาถิ่นของสหราชอาณาจักร, 'pt‑PT' เพื่อระบุถึงภาษาถิ่นของโปรตุเกส และ 'pt‑BR' เพื่อระบุึงภาษาถิ่นของบราซิล
 • ค่าตัวกรองทำหน้าที่เป็นอักขระหากมีการระบุคำนำหน้าเป็นภาษาเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากค่าตัวกรองมี 'en'ผลลัพธ์ของคุณจะมีลูกค้าที่มีการตั้งค่าภาษาเป็น 'en' และลูกค้าที่ตั้งค่าภาษาเป็น 'en‑GB' 'en‑CA' และอื่นๆ

แท็กลูกค้า

customer_tags

เพิ่มลูกค้าลงในกลุ่มตามแท็กที่พวกเขามี

ตัวดำเนินการ Contains this exact tag: CONTAINS
Doesn't contain this exact tag: NOT CONTAINS
Doesn't exist: IS NULL
Exists: IS NOT NULL
ค่า ชื่อแท็กของลูกค้า
รูปแบบ
ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่มีแท็ก GoldStatus ลงในกลุ่ม:
customer_tags CONTAINS 'GoldStatus'
หมายเหตุ

ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไม่มีผลต่อแท็ก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับแท็ก

อีเมลกิจกรรม

shopify_email.EVENT()

รวมลูกค้าตามกิจกรรมอีเมลที่เลือก กิจกรรมที่รองรับ (EVENT) มีดังต่อไปนี้:

 • เด้งกลับ: bounced
 • คลิก: clicked
 • จัดส่ง: delivered
 • ถูกระบุว่าเป็นสแปม: marked_as_spam
 • เปิด: opened
 • ยกเลิกการสมัครรับข้อมูล: unsubscribed
พารามิเตอร์ฟังก์ชัน activity_id (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อเลือก ID กิจกรรมทางการตลาดที่คุณต้องการกรอง
count_at_least (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุจํานวนครั้งขั้นต่ำที่กิจกรรมทางอีเมลจะเกิดขึ้น
count_at_most (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุจํานวนครั้งสูงสุดที่กิจกรรมทางอีเมลจะเกิดขึ้น
count (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุจํานวนครั้งที่แน่นอนที่กิจกรรมทางอีเมลจะเกิดขึ้น
since (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุวันที่เริ่มต้นเหตุการณ์
until (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุวันที่สิ้นสุดเหตุการณ์
ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
ไม่เท่ากับ: !=
มูลค่า true, false
รูปแบบ รูปแบบที่รองรับสำหรับ:activity_id
 • ID (ค่าเดียว)
 • List <ID>: ชุดของค่าที่มีค่าโดยนัย "OR" List คือชุดของค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคและมีวงเล็บคร่อม ตัวอย่างเช่น : (1, 2, 3) มีขีดจํากัด 500 กิจกรรมในหนึ่งรายการ

  รูปแบบวันที่ที่รองรับสำหรับตั้งแต่และจนถึง:
  วันที่ที่แน่นอน: YYYY-MM-DD
  ตัวอย่างการออฟเซ็ตวันที่:
  7 วันที่ผ่านมา: :-7d
  4 สัปดาห์ที่ผ่านมา: :-4w
  3 เดือนที่ผ่านมา: :-3m
  1 ปีที่ผ่านมา: :-1y

  วันที่ตั้งชื่อ: :today, :yesterday
  วันที่ที่มีชื่อเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใช้การชดเชยวันที่กับวันที่แบบกำหนดเอง

  กิจกรรมอีเมลพร้อมใช้งานในช่วง 26 เดือนที่ผ่านมา โดยข้อมูลเริ่มในเดือนมีนาคม 2023

  รูปแบบที่รองรับ count_at_least, count_at_most, count:
  หมายเลข: #
 • ตัวอย่าง ระบุว่าเหตุการณ์ทางอีเมลที่เกิดขึ้นโดยใช้ตัวการ = หรือ !=:
  shopify_email.opened(activity_id: 135195754518) = false
  shopify_email.opened(activity_id: 135195754518) != true

  ใช้พารามิเตอร์ activity_id เพื่อระบุ ID กิจกรรมทางการตลาดที่คุณต้องการกรอง:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518) = true

  ใช้พารามิเตอร์ since เพื่อระบุวันที่เริ่มต้นกิจกรรมอีเมล:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518, since: 2022-01-01) = false

  ใช้พารามิเตอร์ until เพื่อระบุวันที่สิ้นสุดกิจกรรมอีเมล:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518, until: 2022-01-01) = true

  ใช้พารามิเตอร์since และ until เพื่อระบุทั้งวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของกิจกรรมอีเมล:
  shopify_email.bounced(activity_id: 135195754518, since: 12_months_ago, until: today) = false
  หมายเหตุ
  • เมื่อคุณสร้างส่วนของลูกค้าโดยใช้พารามิเตอร์ activity_id คุณสามารถเลือกกิจกรรมทางการตลาดตามชื่อจากรายการที่จะปรากฏขึ้น
  • เนื่องด้วยการเก็บรักษาข้อมูล หากไม่มีทั้งพารามิเตอร์ since และ until หมายความว่าผลลัพธ์จะถูกกรองในช่วง 26 เดือนที่ผ่านมา โดยไม่มีวันที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดวันที่ตั้งไว้
  • หากไม่มี activity_id หมายความว่าตัวกรองของคุณมีกิจกรรมของ Shopify Email ทั้งหมด

  สถานะการสมัครใช้งานอีเมล

  email_subscription_status

  เพิ่มลูกค้าลงในกลุ่มตามการสมัครรับอีเมลการตลาดของคุณ

  ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
  ไม่เท่ากับ: !=
  ไม่มีอยู่: IS NULL
  มีอยู่: IS NOT NULL
  ค่า ไม่ได้สมัครรับข้อมูล: 'NOT_SUBSCRIBED' ลูกค้ายังไม่ได้สมัครรับอีเมลการตลาดของคุณ
  สมัครรับข้อมูลแล้ว: 'SUBSCRIBED' ลูกค้าสมัครรับอีเมลการตลาดของคุณแล้ว
  รอดำเนินการ: 'PENDING' ลูกค้าอยู่ในระหว่างดำเนินการสมัครรับอีเมลการตลาดของคุณ
  ไม่ถูกต้อง: 'INVALID' สถานะการตลาดของที่อยู่อีเมลของลูกค้าไม่ถูกต้องทาง
  รูปแบบ
  ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่สมัครรับข้อมูลการตลาดผ่านอีเมลของคุณลงในกลุ่ม:
  email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  หมายเหตุ

  วันที่สั่งซื้อล่าสุด

  last_order_date

  เพิ่มลูกค้าที่สั่งซื้อครั้งล่าสุดในวันที่ระบุลงในกลุ่ม

  ตัวดำเนินการ ในวันที่ที่ระบุ: =
  นอกเหนือจากวันที่ที่ระบุ: !=
  ในวันที่ที่ระบุหรือก่อนหน้านั้น: <=
  ก่อนหน้าวันที่ที่ระบุ: <
  ในวันที่ที่ระบุหรือหลังจากนั้น: >=
  หลังจากวันที่ที่ระบุ: >
  ระหว่างวันที่ที่ระบุ: BETWEEN <date1> AND <date2>
  ไม่มีอยู่: IS NULL
  มีอยู่: IS NOT NULL
  ค่า
  รูปแบบ วันที่แน่นอน: YYYY-MM-DD
  ตัวอย่างค่าความคลาดเคลื่อนของวันที่: -4w, -10y
  วันที่ตั้งชื่อ:
  • วันนี้: = today
  • เมื่อวาน: = yesterday
  • ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา: >= 7_days_ago
  • ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา: >= 30_days_ago
  • ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา: >= 90_days_ago
  • ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา: >= 12_months_ago
  วันที่ที่ตั้งชื่อแล้วนั้นเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โปรดใช้ส่วนต่างวันที่สำหรับวันที่แบบกำหนดเอง
  ตัวอย่าง

  เพิ่มลูกค้าที่สั่งซื้อครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาลงในกลุ่ม:
  last_order_date >= 7_days_ago

  เพิ่มลูกค้าที่สั่งซื้อครั้งล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมาลงในกลุ่ม:
  last_order_date > -8m

  หมายเหตุ ค่าวันที่จะอิงตามเวลาทั้งวันโดยขึ้นอยู่กับเขตเวลาที่ร้านค้าของคุณใช้งานอยู่

  จำนวนของคำสั่งซื้อ

  number_of_orders

  เพิ่มลูกค้าลงในกลุ่มตามจํานวนที่ลูกค้าเคยสั่งซื้อจากร้านค้าของคุณ

  ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
  ไม่เท่ากับ: !=
  มากกว่า: >
  น้อยกว่า: <
  น้อยกว่าหรือเท่ากับ: <=
  มากกว่าหรือเท่ากับ: >=
  ระหว่าง: BETWEEN
  ค่า ค่าที่คุณป้อนต้องเป็นจํานวนเต็ม
  รูปแบบ ช่วงตัวเลข: # AND #
  ตัวเลข: #
  ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่เคยสั่งซื้อมากกว่า 10 ครั้งลงในกลุ่ม:
  number_of_orders > 10
  หมายเหตุ BETWEEN จะครอบคลุมทั้งค่าแรกและค่าสุดท้ายด้วย ตัวอย่างเช่น number_of_orders BETWEEN 1 AND 100 จะเพิ่มลูกค้าลูกค้าที่เคยสั่งซื้ออย่างน้อย 1 ครั้งจนถึง 100 ครั้งลงในกลุ่ม

  สั่งซื้อแล้ว

  orders_placed()

  เพิ่มลูกค้าที่สั่งซื้อหรือใช้จ่ายเป็นจำนวนหนึ่งในช่วงวันที่ที่ระบุ

  พารามิเตอร์ฟังก์ชัน

  count_at_least (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุจํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ

  count_at_most (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุจํานวนการสั่งซื้อสูงสุด

  count (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุจํานวนการสั่งซื้อที่แน่นอน

  amount_at_least (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุยอดชำระการสั่งซื้อขั้นต่ำ

  amount_at_most (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุยอดชำระการสั่งซื้อสูงสุด

  amount (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุยอดชำระการสั่งซื้อที่แน่นอน

  sum_amount_at_least (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุยอดชำระการสั่งซื้อขั้นต่ำทั้งหมด

  sum_amount_at_most (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุยอดชำระการสั่งซื้อสูงสุดทั้งหมด

  sum_amount (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุจํานวนเงินที่ใช้ไปในการสั่งซื้อทั้งหมด

  since (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุวันที่เริ่มต้นเหตุการณ์

  until (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุวันที่สิ้นสุดเหตุการณ์

  ตัวดำเนินการ

  เท่ากับ: =

  ไม่เท่ากับ: !=

  ค่า true, false
  รูปแบบ

  รูปแบบที่รองรับ count_at_least, count_at_most, count:
  หมายเลข: #

  รูปแบบที่รองรับ amount_at_least, amount_at_most, amount:
  หมายเลข: #

  รูปแบบที่รองรับ sum_amount_at_least, sum_amount_at_most, sum_amount:
  หมายเลข: #

  รูปแบบ Date ที่รองรับ since และ until:
  วันที่ที่แน่นอน: YYY-MM-DD
  ตัวอย่างค่าความคลาดเคลื่อนของวันที่:

  7 วันที่ผ่านมา: :-7d
  4 สัปดาห์ที่ผ่านมา: :-4w
  3 เดือนที่ผ่านมา: :-3m
  1 ปีที่ผ่านมา: :-1y

  วันที่ตั้งชื่อ:

  • วันนี้: :today
  • เมื่อวาน: :yesterday

  วันที่ที่ตั้งชื่อแล้วนั้นเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

  ตัวอย่าง ระบุว่ามีการสั่งซื้อโดยใช้ตัวดำเนินการ = หรือ !=:

  orders_placed() = true

  orders_placed() = false

  กรองลูกค้าที่มีการสั่งซื้อมากกว่า 3 รายการ (รวม) ใน 6 เดือนที่ผ่านมา:

  orders_placed(count_at_least:3, since:-6m) = true

  กรองลูกค้าที่มีการใช้จ่ายมากกว่า $1000 (รวม) ใน 3 เดือนที่ผ่านมา:

  orders_placed(sum_amount_at_least: 1000, since:-90d) = true

  กรองลูกค้าที่มีการใช้จ่ายน้อยกว่า $100 (รวม) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา:

  orders_placed(sum_amount_at_most: 100, since:-7d) = true

  กรองลูกค้าที่มีการใช้จ่ายมากกว่า $1000 (รวม) และมีการสั่งซื้อมากกว่า 3 รายการ (รวม) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023:

  orders_placed(sum_amount_at_least: 1000, count_at_least: 3, since: 2023-01-01) = true

  ในช่วงวันที่ ลำดับของพารามิเตอร์ทั้ง since และ until ไม่มีความสำคัญ คุณสามารถระบุช่วงวันที่ 1 มกราคม 2023 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2023 (รวมวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุด) ได้ด้วยวิธีใดก็ได้ ดังนี้:

  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2023 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2023 (รวม):

  orders_placed(count_at_least:3, since: 2023-01-01, until: 2023-06-01) = true

  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2023 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2023 (รวม):

  orders_placed(count_at_least:3, until: 2023-06-01, since: 2023-01-01) = true

  หมายเหตุ
  • เมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่จํานวนเงิน สกุลเงินที่ใช้ในการกรองลูกค้าของคุณจะปรากฏขึ้น
  • เมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่โครงสร้างทางไวยากรณ์ต่อไปนี้:
   amount_at_least,amount_at_most amount,sum_amount_at_least,sum_amount_at_most sum_amount คำอธิบายของโครงสร้างทางไวยากรณ์นั้นจะปรากฏขึ้น
  • หากไม่มี parameters หมายความว่าตัวกรองของคุณรวมคำสั่งซื้อทั้งหมดตลอดเวลา

  ระดับการใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้

  predicted_spend_tier

  เพิ่มลูกค้าที่อยู่ในระดับการใช้จ่ายที่คาดการณ์ที่ระบุไว้ลงในกลุ่ม

  ตัวกรองนี้จะมีให้ใช้งานเมื่อร้านค้าของคุณขายสินค้าได้มากกว่า 100 รายการเท่านั้น

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการใช้จ่ายที่คาดการณ์

  ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
  ไม่เท่ากับ: !=
  ไม่มีอยู่: IS NULL
  มีอยู่: IS NOT NULL
  ค่า 'HIGH'
  'MEDIUM'
  'LOW'
  รูปแบบ
  ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่อยู่ในระดับ HIGH ลงในกลุ่ม:
  predicted_spend_tier = 'HIGH'
  หมายเหตุ

  สถานะการซื้อสินค้าแบบสมัครใช้งาน

  product_subscription_status

  เพิ่มลูกค้าที่สถานะการซื้อสินค้าแบบชำระล่วงหน้าเป็นไปตามที่ระบุลงในกลุ่ม

  ตัวกรองนี้จะมีให้ใช้งานเมื่อคุณใช้แอปสำหรับการซื้อแบบชำระล่วงหน้าเท่านั้น

  ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
  ไม่เท่ากับ: !=
  ไม่มีอยู่: IS NULL
  มีอยู่: IS NOT NULL
  ค่า ใช้งานอยู่: 'SUBSCRIBED' ลูกค้าใช้งานการซื้อสินค้าแบบชำระล่วงหน้าอยู่
  ยกเลิกแล้ว: 'CANCELLED' ลูกค้าได้ยกเลิกการซื้อสินค้าแบบชำระล่วงหน้าแล้ว
  หมดอายุ: 'EXPIRED' การซื้อสินค้าแบบชำระล่วงหน้าของลูกค้าหมดอายุแล้ว
  ล้มเหลว: 'FAILED' ลูกค้าไม่ได้ชำระเงิน
  ไม่เคยสมัครรับข้อมูล: 'NEVER_SUBSCRIBED' ลูกค้าไม่เคยซื้อแบบชำระล่วงหน้า
  หยุดชั่วคราว: 'PAUSED' ลูกค้าได้หยุดการซื้อสินค้าแบบชำระล่วงหน้าของตนไว้ชั่วคราว
  รูปแบบ
  ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าแบบชำระล่วงหน้าอยู่ลงในกลุ่ม:
  product_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  หมายเหตุ

  สินค้าที่ซื้อ

  products_purchased()

  เพิ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ระบุลงในกลุ่ม นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าในช่วงวันที่ที่ระบุลงในกลุ่มได้อีกด้วย


  พารามิเตอร์ฟังก์ชัน id (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุสินค้าที่ลูกค้าได้ซื้อที่คุณต้องการกรอง
  quantity_at_least (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุปริมาณขั้นต่ำสุดของสินค้าที่ซื้อต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ
  quantity_at_most (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุปริมาณขั้นสูงสุดของสินค้าที่ซื้อต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ
  quantity (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุปริมาณสินค้าที่ซื้อต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ
  sum_quantity_at_least (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุปริมาณขั้นต่ำสุดของสินค้าที่ซื้อจากทุกคำสั่งซื้อ
  sum_quantity_at_most (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุปริมาณขั้นสูงสุดของสินค้าที่ซื้อจากทุกคำสั่งซื้อ
  sum_quantity (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุปริมาณสินค้าที่ซื้อจากทุกคำสั่งซื้อ
  since (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุวันที่เริ่มต้นของเหตุการณ์
  tag (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุแท็กสินค้าสำหรับสินค้าที่ซื้อที่คุณต้องการกรอง
  until (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุวันที่สิ้นสุดของเหตุการณ์
  ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
  ไม่เท่ากับ: !=
  มูลค่า true, false
  รูปแบบ รูปแบบที่รองรับสำหรับแท็ก:
  สตริง (ค่าเดียว)
  รูปแบบที่รองรับสำหรับ ID: ID (ค่าเดียว)
  <ID> รายการ: ชุดค่าที่ระบุเป็นรายการตัวอย่างเช่น: (1012132033639, 2012162031638, 32421429314657)มีขีดจํากัด 500 รหัสสินค้าในรายการ
  รูปแบบวันที่ที่รองรับสำหรับตั้งแต่และจนถึง:
  วันที่ที่แน่นอน: YYYY-MM-DD
  ตัวอย่างการออฟเซ็ตวันที่:
  7 วันที่ผ่านมา: :-7d
  4 สัปดาห์ที่ผ่านมา: :-4w
  3 เดือนที่ผ่านมา: :-3m
  1 ปีที่ผ่านมา: :-1y

  วันที่ตั้งชื่อ: :today, :yesterday
  วันที่ที่ตั้งชื่อแล้วนั้นเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  รูปแบบที่รองรับสำหรับ quantity_at_least, quantity_at_most, quantity:
  หมายเลข: #
  รูปแบบที่รองรับ sum_quantity_at_least, sum_quantity_at_most, sum_quantity:
  หมายเลข: #
  ตัวอย่าง ระบุว่าสินค้าได้รับการซื้อโดยใช้ตัวดำเนินการนี้หรือไม่ = หรือ !=:
  products_purchased() != true
  products_purchased(id: 2012162031638) = true
  products_purchased(id: (2012162031638, 1012132033639)) = false products_purchased(tag: 'red') = true


  กรองลูกค้าที่ซื้อสินค้าเฉพาะรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 จนถึงวันนี้:
  products_purchased(id: 1012132033639, since: 2022-01-01, until: today) = true
  กรองลูกค้าที่ซื้อสินค้าด้วยแท็กตั้งแต่วันที่ 'red' 1 มกราคม 2022 จนถึงวันนี้:
  products_purchased(tag: 'Red', since: 2022-01-01, until: today) = true
  ภายใน 30 วันที่ผ่านมา:
  products_purchased(since: 30_days_ago) = true
  จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2022:
  products_purchased(until: 2022-01-01) = true

  ในช่วงวันที่ ลำดับของพารามิเตอร์ทั้ง since และ until ไม่มีความสำคัญ คุณสามารถระบุช่วงวันที่ 1 มกราคม 2022 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2022 (รวมวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุด) ได้ด้วยวิธีใดก็ได้ ดังนี้:

  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2022 และวันที่ 1 มิถุนายน 2022 (รวมวันที่หัวท้าย):
  products_purchased(id: 1012132033639, since: 2022-01-01, until: 2022-06-01) = true
  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2022 และวันที่ 1 มิถุนายน 2022 (รวมวันที่หัวท้าย):
  products_purchased(id: 1012132033639, until: 2022-06-01, since: 2022-01-01) = true
  กรองลูกค้าที่เพิ่งซื้อสินค้าจำนวนมากด้วยแท็กเฉพาะต่อไปนี้:
  products_purchased(tag: 'product_tag', sum_quantity_at_least: 3, since: -90d) = true
  หมายเหตุ
  • เมื่อคุณสร้างส่วนของลูกค้าโดยใช้พารามิเตอร์ ID คุณสามารถเลือกสินค้าตามชื่อจากรายการที่ปรากฎขึ้น หรือคุณจะเริ่มโดยการพิมพ์ชื่อสินค้าแล้วเลือกจากรายการก็ได้เช่นกัน
  • ID สินค้า (ไม่ใช่ชื่อสินค้า) จะถูกป้อนลงในโค้ด เมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ ID สินค้า ชื่อสินค้าและรูปภาพจะแสดงขึ้น
  • หากไม่มีทั้งพารามิเตอร์ since และ until หมายความว่าผลลัพธ์จะถูกกรองตลอดเวลา โดยไม่มีการตั้งวันที่เริ่มต้นหรือวันที่สิ้นสุด
  • หากไม่มี parameters หมายความว่าตัวกรองของคุณรวมสินค้าที่ซื้อทั้งหมดตลอดเวลา

  สถานะการสมัครใช้งาน SMS

  sms_subscription_status

  เพิ่มลูกค้าลงในกลุ่มตามการสมัครรับข้อความ SMS การตลาดของคุณ

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลติดต่อของลูกค้า

  ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
  ไม่เท่ากับ: !=
  ไม่มีอยู่: IS NULL
  มีอยู่: IS NOT NULL
  ค่า สมัครรับข้อมูลแล้ว: 'SUBSCRIBED' ลูกค้าสมัครรับข้อความ SMS การตลาดของคุณ
  รอดำเนินการ: 'PENDING' ลูกค้าอยู่ในระหว่างดำเนินการสมัครรับข้อความ SMS การตลาดของคุณ
  ลบข้อมูลแล้ว: 'REDACTED' ลูกค้ากำลังรอดำเนินการลบข้อมูลเนื่องจากมีการร้องขอให้ลบข้อมูลตาม GDPR
  ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลแล้ว: 'UNSUBSCRIBED' ลูกค้าได้ยกเลิกการสมัครรับข้อความ SMS การตลาดของคุณแล้ว
  ไม่ได้สมัครรับข้อมูล: 'NOT_SUBSCRIBED' ลูกค้าไม่เคยสมัครรับข้อความ SMS การตลาดของคุณ
  รูปแบบ
  ตัวอย่าง เพิ่มลูกค้าที่สมัครรับข้อความ SMS การตลาดของคุณลงในกลุ่ม:
  sms_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  หมายเหตุ

  รัฐหรือจังหวัด

  customer_regions

  รวมลูกค้าที่มีที่อยู่ในภูมิภาคที่ระบุไว้ภายในประเทศ โดยระบบอาจรวมลูกค้าที่มีที่อยู่หลายแห่งไว้ในกลุ่มลูกค้าที่ใช้ตัวกรองนี้มากกว่า 1 กลุ่ม

  ตัวดำเนินการ ประกอบด้วยที่ตั้งที่ระบุ: CONTAINS
  ไม่ได้ประกอบด้วยที่ตั้งที่ระบุ: NOT CONTAINS
  ไม่มีอยู่: IS NULL
  มีอยู่: IS NOT NULL
  ค่า ใช้รหัสประเทศตาม ISO ที่มีรหัสส่วนย่อย ISO 3166-2
  รูปแบบ
  ตัวอย่าง รวมลูกค้าที่มีที่อยู่ในรัฐนิวยอร์ก:
  customer_regions CONTAINS 'US-NY'
  หมายเหตุ หากต้องการค้นหาภูมิภาค คุณสามารถเริ่มได้จากการพิมพ์ชื่อภูมิภาค จากนั้นจึงเลือกค่าที่เหมาะสมจากรายการที่แสดงอยู่

  กิจกรรมหน้าร้าน

  storefront.EVENT()

  รวมลูกค้าตามกิจกรรมหน้าร้าน กิจกรรมที่รองรับ (EVENT) มีดังต่อไปนี้:

  • สินค้าที่ดูแล้ว: product_viewed
  • คอลเลกชันที่ดูแล้ว: collection_viewed


  พารามิเตอร์ฟังก์ชัน ID (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุสินค้าหรือคอลเลกชันที่คุณต้องการกรอง
  since (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุวันที่เริ่มต้นเหตุการณ์
  until (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุวันที่สิ้นสุดเหตุการณ์ count_at_least (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุจํานวนครั้งขั้นต่ำที่มีการดูสินค้าหรือคอลเลกชัน
  count_at_most (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุจํานวนครั้งสูงสุดที่มีการดูสินค้าหรือคอลเลกชัน
  count (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุจํานวนครั้งที่มีการดูสินค้าหรือคอลเลกชัน
  พารามิเตอร์เฉพาะเหตุการณ์ แท็ก (ไม่บังคับ): ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุแท็กสินค้าที่คุณต้องการกรองการกระทำเช่นนี้จะเหมือนกับการกรอง ID สินค้าทุกรายการที่มีแท็กนั้น
  ตัวดำเนินการ เท่ากับ: =
  ไม่เท่ากับ: !=
  มูลค่า true, false
  รูปแบบ รูปแบบที่รองรับสำหรับ id:
 • ID (ค่าเดียว)
 • List <ID>: ชุดค่าที่ระบุเป็นรายการ ตัวอย่างเช่น : (1012132033639, 2012162031638, 32421429314657) มีขีดจํากัด 500 รหัสสินค้าในรายการ

  รูปแบบที่รองรับ: แท็ก
 • สตริง (ค่าเดียว)

  รองรับรูปแบบ Date ที่เป็น since และ until:

  วันที่แน่นอน: YYYY-MM-DD
  ตัวอย่างค่าความคลาดเคลื่อนของวันที่:
  • 7 วันที่แล้ว: :-7d
  • 4 สัปดาห์ผ่านมา: :-4w
  • 3 เดือนที่ผ่านมา: :-3m
  • 1 ปีที่แล้ว: :-1y
  • ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา: >= 90_days_ago
  วันที่ตั้งชื่อ:
  • วันนี้: :today
  • เมื่อวาน: :yesterday
  กิจกรรมหน้าร้านพร้อมใช้งานในช่วง 26 เดือนที่ผ่านมา โดยข้อมูลเริ่มในเดือนพฤษภาคม 2023

  วันที่ระบุชื่อเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใช้การชดเชยวันที่เพื่อใช้กับวันที่แบบศุลกากร
 • ตัวอย่าง ระบุว่าเหตุการณ์ของหน้าร้านเกิดขึ้นโดยใช้ตัวดำเนินการ = หรือ !=: storefront.product_viewed() = true
  storefront.collection_viewed() = false

  ใช้พารามิเตอร์ id เพื่อระบุสินค้าที่คุณต้องการกรองด้วย:
  storefront.product_viewed(id: 2012162031638) = true
  storefront.collection_viewed(id: (2012162031638, 456, 789)) = true

  ใช้พารามิเตอร์แท็กกับแท็กสินค้าที่คุณต้องการกรองด้วย:
  storefront.product_viewed(tag: 'jeans') = true

  ใช้พารามิเตอร์ since เพื่อระบุวันที่เริ่มต้นของเหตุการณ์ของหน้าร้าน:
  storefront.product_viewed(id: 2012162031638, since: 2023-04-03) = true
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, since:-30d) = true

  ใช้พารามิเตอร์ until เพื่อระบุวันที่สิ้นสุดของเหตุการณ์ของหน้าร้าน:
  storefront.product_viewed(id: 2012162031638, until: 2023-04-30) = true
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, until:-7d) = true

  ใช้พารามิเตอร์ since และ until เพื่อระบุทั้งวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของเหตุการณ์ของหน้าร้าน:
  storefront.product_viewed(id: 2012162031638, since: 2023-04-03, until: 2023-04-30) = true
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, since: -90d, until: -30d) = true

  กรองลูกค้าที่ดูสินค้าเฉพาะรายการในช่วง 30 วันที่ผ่านมา:
  storefront.product_viewed(id:2012162031638 ตั้งแต่: -30d) = true

  กรองลูกค้าที่ดูคอลเลกชันเฉพาะคอลเลกชันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 จนถึงวันนี้:
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, since: 2023-01-01, until: today) = true

  ในช่วงวันที่ ลำดับของพารามิเตอร์ทั้ง since และ until ไม่มีความสำคัญ คุณสามารถระบุช่วงวันที่ 1 มกราคม 2023 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2023 (รวมวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุด) ได้ด้วยวิธีใดก็ได้ ดังนี้:

  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2023 และวันที่ 1 มิถุนายน 2023 (รวมวันแรกและวันสุดท้าย):
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, since: 2023-01-01, until: 2023-06-01) = true

  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2023 และวันนี้ (รวมวันแรกและวันสุดท้าย):
  storefront.collection_viewed(id: 2012162031638, until: today, since: 2023-01-01,) = true
  หมายเหตุ
  • เมื่อคุณสร้างส่วนของลูกค้าโดยใช้พารามิเตอร์ ID คุณสามารถเลือกสินค้าหรือคอลเลกชันตามชื่อจากรายการที่ปรากฎขึ้น หรือคุณจะเริ่มโดยการพิมพ์ชื่อสินค้าหรือคอลเลกชันแล้วเลือกจากรายการก็ได้เช่นกัน
  • ID สินค้า ที่ไม่ใช่ชื่อสินค้า จะถูกป้อนลงในโค้ด เมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ ID ชื่อสินค้าหรือคอลเลกชันและรูปภาพจะแสดงขึ้น
  • คอลเลกชันจะใช้รูปภาพที่บันทึกไว้เป็นรูปภาพขนาดย่อของคอลเลกชัน หากมี หากไม่มี ตัวยึดรูปภาพทั่วไปจะแสดงขึ้น
  • เนื่องด้วยการเก็บรักษาข้อมูล หากไม่มีทั้งพารามิเตอร์ since และ until หมายความว่าผลลัพธ์จะถูกกรองในช่วง 26 เดือนที่ผ่านมา โดยไม่มีวันที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดวันที่ตั้งไว้
  • หากไม่มี id หมายความว่าตัวกรองของคุณมีสินค้าทั้งหมด

  พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

  ทดลองใช้งานฟรี